Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 4.10.2019

Žadatel: z Olešnice v Orlických horách
Ze dne: 04. 10. 2019

Dotaz:
"1. Podle jakého právního předpisu je konkrétní policista (vedoucí obvodního oddělení Dobruška) policejním orgánem, jak je uvedeno v č. j.: KRPH-XX-3/ČJ-2019-0500KR ze dne 23. září 2019.
2. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že konkrétní policista (vedoucí obvodního oddělení Dobruška) je policejním orgánem, jak je uvedeno v č. j.: KRPH-XX-3/ČJ-2019-0500KR ze dne 23. září 2019.
3. Podle jakého konkrétního právního předpisu může adresát, kterému byla doručena (prostřednictvím elektronické pošty) nepodepsaná písemnost, na které není uvedeno ani číslo jednací, ani datum, na které je uvedeno Komu: ....@seznam.cz Od: náš email, a ve které odesílatel (mimochodem PS) sdělil, že v žádosti neopraví údaje, které jsou v příkrém rozporu s údaji, které dříve (jako PS) uvedl v podepsaném dokumentu s datem 19.02.2019 a číslem jednacím KRPH-XX-1/ČJ-2019-050710, zjistit kdo mu písemnost s názvem template.rtf odeslal. Osoba, která je, v údajně úředním dokumentu (ve kterém je uvedena pouze e-mailová adresa adresáta), schopna uvést Od: náš email má tak nízké duševní schopnosti, že si neuvědomuje, že náš email může jako Od: uvést každý vlastník e-mailové adresy, tedy např. Peterburská mafie (ta by ale zaslanou písemnost označila Ń Đ°ĐšĐťĐžĚ Đ˝.ртф)
4. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého kancelář ředitele krajského ředitelství (policie) Královéhradeckého kraje zjistila, že autorem dílka z názvem template.rtf je skutečně npor. XY.
5. Protože si nedovedu představit, že by zaslanou mi písemnost s názvem template.rtf skutečně vypracovala osoba, která již celou řadu let zastává funkci vedoucího obvodního oddělení Dobruška, žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že dokument nazvaný template.rtf skutečně vypracoval npor. Bc. XY, Dis.
6. Pod jakým číslem jednacím eviduje Policie ČR zaslaný mi dokument pod názvem template.rtf?"


Odpověď na žádost:
1. Ve správní, příp. trestněprávní terminologii se výraz „orgán policie“, příp. „policejní orgán“ standardně používá jak pro organizační článek Policie ČR, tak pro jednotlivce, který jedná za tento článek. V zákoně toto vymezení není uvedeno, stejně tak nejsou vydávány dokumenty, které by osvědčovaly či potvrzovaly, že konkrétní policista je „policejním orgánem“.
2. V žádosti o informace ze dne 9. 9. 2019 jste se dotazoval, který policejní orgán je autorem e-mailu ze dne 6. 6. 2019. Písemností č. j.: KRPH-XX-3/ČJ-2019-0500KR ze dne 23. září 2019 Vám bylo odpovězeno, že autorem e-mailu je npor. Bc. XY, DiS., a že tento policista je vedoucím obvodního oddělení Dobruška. Byla Vám tak poskytnuta odpověď jak ohledně konkrétního autora e-mailu, tak ohledně organizačního článku Policie ČR, na kterém autor působí jako vedoucí. 
3. Povinnému subjektu není takový právní předpis znám. Ve Vašem případě však k popisované situaci nedošlo. Jak je zřejmé z Vaší žádosti o informace ze dne 9. 9. 2019, resp. z Vámi přiloženého souboru „template.bmp“, byl na Vaši e-mailovou adresu dne 6. 6. 2019 ve 12:28 doručen e-mail z adresy epodatelna.police@pcr.cz, tzn. z adresy elektronické podatelny Policie ČR, kterou používáte pro zasílání žádostí o informace. 
4. Soubor „template.rtf“, který tvoří přílohu e-mailu ze dne 6. 6. 2019, je automaticky vytvářenou kopií zprávy (textu e-mailu). Rovněž kolonka „Od: náš email“ se generuje automaticky. Podrobně jste byl o povaze tohoto souboru informován ve vyrozumění o vyřízení stížnosti č. j. KRPH-XX-7/ČJ-2019-050066-S ze dne 13. srpna 2019.   
5. Npor. XY je tedy autorem zprávy (textu e-mailu), nikoli však tvůrcem souboru template.rtf. 
6. E-mailová zpráva ze dne 6. 6. 2019 je evidována pod č. j. KRPH-XX-11/PŘ-2019-050710. Soubor template.rtf však není součástí spisu, jedná se o kopii zprávy – viz odpověď na otázku č. 5 a vyrozumění o vyřízení stížnosti č. j. KRPH-XX-7/ČJ-2019-050066-S ze dne 13. srpna 2019.   

Zveřejnila: por. Magdaléna Vlčková
 

vytisknout  e-mailem