Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 30. 5. 2018

Žádost ze dne 30.5.2018
Žadatel z Olešnice v Orlických horách

"1)  Jaké číslo jednací přiřadilo Obvodní oddělení Policie ČR Dobruška  (KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ  POLICIE KRÁLOVÉHRAD. KRAJE, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou), podání vysvětlení, které podal (podle Usnesení č.j. XX Městského úřadu Dobruška)  dne 30.11.2017 XY ?
2)  Jaké číslo jednací přiřadilo Obvodní oddělení Policie ČR Dobruška  (KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ  POLICIE KRÁLOVÉHRAD. KRAJE, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou) podání, které předal dne 13.12.2017 XY ?

3)   Z XX (ze dne 29. ledna 2018) je zřejmé, že dne 13.12.2017 oznámil XY na  Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Obvodní oddělení Dobruška, věc týkající se vytržení záznamového zařízení. Tato věc byla 13.12.2017 převzata Obvodním oddělením Policie ČR prostřednictvím písemného dokumentu s názvem Věc: Trestní oznámení na XY. Převzetí tohoto dokumentu potvrdilo Obvodní oddělení Policie ČR Dobruška razítkem a podpisem policistky č. 319299.
    Žádám o poskytnutí informace, zda Obvodní oddělení Policie ČR Dobruška vyhodnotilo 13.12.2017 písemnost s názvem Věc: Trestní oznámení na XY Olešnice v O.h. jako
a)    oznámení
b)    podání

4) Podle části podání vysvětlení, které je uvedeno v  Usnesení č.j. XX Městského úřadu Dobruška, uvedl XY Policii ČR dne 30.11.2017, že zasedání Obecního úřadu obce Olešnce v O.h., které se konalo 29.11.2017 od 18:00 hod, byl přítomen jako starosta obce.  Toto tvrzení je jen tvrzením XY, protože podle nezveřejněného zápisu z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Olešnice v Orlických horách (jistě jeho kopie byla starostou posytnuta Policii ČR) se toto zasedání (zastupitelstva ne obecního úřadu) konalo 29.11.2017 od 18:00. Skutečnost, že starosta zahajoval dne 29.11.2017 v 18:000 veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešnice v O.h. (viz následující obrázek) dokládá, že XY nemohl být současně na zasedání obecního úřadu a současně na veřejném zasedání obecního zastupitelstva . Obrázek rovněž dokládá neuvěřitelně nízkou úroveň schopností policistů, kteří šetřili incident, ke kterému došlo 29.11.2017. Nenamáhali se zjistit, zda k incidentu došlo na veřejném zasedání zastupitelstva (jak je zřejmé ze zápisu) čí na zasedání  obecního úřadu, jak uvedl XY.
V podání vysvětlení a ve vyjádření XY uvedl, 
- že zasedání obecního úřadu (ne veřejného zasedání zastupitelstva) byl přítomen jako starosta    
- že neví přesně, zda ze strany pana XY nedošlo ke znevážení úřední osoby (asi starosty)
- že si myslí (asi jako soukromá osoba), že „dotyčný XY chtěl dát diskusní příspěvek, tak to byl příspěvek s osobním charakterem, tudíž to nemělo s jednáním zastupitelstva (původně uvedl, že šlo o jednání obecního úřadu) co do činění.“ 
- po následné  komunikaci (asi XY komunikoval jako soukromá osoba) s XY došel k závěru (asi jako soukromá osoba), že mělo jeho (XY) sdělení být osobního charakteru týkajícího se jeho zranění, což vyplynulo z komunikace s ním, když celý incident (XY asi jako soukromá osoba) probírali
- v Jednacím řádu obce Olešnice OH jsou časové limity na příspěvky jednotlivých diskutujících (byl snad XY dotazován na detaily jednacího řádu jako soukromá osoba)

Vzhledem  výše uvedeným skutečnostem, žádám o poskytnutí informace, zda 30.11.2017 podal  vysvětlení jako starosta obce Olešnice v Orlických horách nebo jako soukromá osoba."

Odpověď: 
Odpověď na otázku č. 1: KRPH-109306-1/PŘ-2017-050710.
Odpověď na otázku č. 2: KRPH-9684-2/PŘ-2018-050710.
Odpověď na otázku č. 3: jako podnět k prošetření události ze dne 29.11.2017.
Odpověď na otázku č. 4: jako fyzická osoba podávající vysvětlení dle ustanovení § 61 odst. 1
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
 

vytisknout  e-mailem