Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o informace k příspěvkovým organizacím, právnickým osobám - dotaz ze dne 3.2.2021

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel: z Prahy
Ze dne: 3. února 2021

Žádost:

1. „Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?“

Odpověď: žádné příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebyly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti.

2. „Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?“

Odpověď: žádné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebyly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti.

3. „Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?“

Odpověď: povinným subjektem nebyly založeny žádné právnické osoby a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti.

4. „Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?“

Odpověď: povinný subjekt v kalendářním roce 2020 nezadal žádné veřejné zakázky na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. „Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?“

Odpověď: povinný subjekt v kalendářním roce 2020 nezadal žádné veřejné zakázky na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

6. „Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?“

Odpověď: povinný subjekt v kalendářním roce 2020 nezadal žádné nadlimitní veřejné zakázky dodavatelům, kteří nejsou veřejnými zadavateli podle ZVZ ani jiným dodavatelům.

7. „Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?“

Odpověď:  povinný subjekt nezadává žádné veřejné zakázky na právní služby.

8. „Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?“

Odpověď: Ministerstvo vnitra ČR, IČO 0007064 a Policejní prezidium ČR, které je jeho součástí.

9. „Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.“

Odpověď: v příloze č. 2 je schéma (organigram) povinného subjektu, v němž jsou zobrazeny i vztahy nadřízenosti a podřízenosti. K tomu zasíláme v příloze č. 1 přehled počtu pracovníků (zvlášť příslušníků a občanských zaměstnanců) na jednotlivých organizačních článcích povinného subjektu, a to k 1. 3. 2021. Počet pracovníků odboru operativní dokumentace nelze s ohledem na charakter činnosti tohoto organizačního článku zveřejnit.

10. „Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?“

Odpověď: povinný subjekt má v souladu s § 214 ZZVZ uveřejněnu adresu profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/KRPHR ve Věstníku veřejných zakázek způsobem podle § 212 ZZVZ.

vytisknout  e-mailem