Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 3.2.2020

Žadatel: ze Semil
Ze dne: 03. 02. 2020

Žádost:
1.1- Zda byli ze strany PČR KŘP  KH OOK, Odboru obecné kriminality, SKPV , všechny podání, trestní oznámení občanů, oznamovatelů poškozených zaevidovány,  ke zpracování a prověření.

1.2- Zda, sp. zn. KRPH-XXXX-3/ČJ-2018-050070, splňuje veškeré náležitosti, pro zaznamenání, trestního oznámení, podle zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu a byla zapsána – zaevidována, nestranně, neporušením čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod. A nedošlo ze strany, úředních osob činných u Policie ČR, k odepření spravedlnosti, při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, nesprávným úředním  postupem, zápisem, trestního oznámení, pod  spisovou značku ,,ČJ“

1.3- Zda nebyl u státního orgánu PČR KŘP  KH OOK, Odboru obecné kriminality , SKPV, vytvořen , nezákonný systém, nadržování, při trestním oznámení ze dne 2.5.2018,  pachateli trestné činnosti, státnímu zástupci  Mgr. XY z Krajské státní zastupitelství  v Hradci Králové . Který porušil zákon 1/1993Sb. Ústavu ČR- na nestrannost a spravedlnost. 

1.4- Zda byli ze strany, příslušníků Policie ČR, PČR KŘP  KH OOK, Odboru obecné kriminality, SKPV všechny, trestní oznámení, oznamovatelů- poškozených, prověřovány v souladu se zákony, České republiky a EU a to i zákonem č. 141/1961Sb. trestního  řádu.

1.5- Který právní předpis, uvedení jeho označení,  určil , pokynem, nařízením, že státní orgán, jako je Policie ČR, PČR KŘP  KH OOK , Odboru obecné kriminality , SKPV, zaevidován, podání občanů- oznamovatelů-poškozených , trestní oznámení, jsou zaevidována – zapsána, pod spisovou značku, obsahující, ČJ, a nejsou evidována- zapsaná podle zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu, jako oznámená trestná činnost pod ,, TČ“, umožňující , prověřování oznámené trestné činnosti. 

1.6- jaké opatření bylo , ze strany, vedoucích, pracovníků, PČR KŘP  KH OOK , Odboru obecné kriminality , SKPV, učiněna , aby byli odstraněny nesprávné úřední postupy, porušující zákon a to i nezákonnou manipulací s oznámeními  - oznamovatelů, poškozených aby nedošlo k odpírání spravedlnosti, evidenci zápisem- oznámení , pod sp. zn. ,,ČJ“

1.7- podle kterého zákona, uvedení jeho označení, zda se jedná o trestní řád, nebo správní řád,  jsou u  PČR KŘP  KH OOK, Odboru obecné kriminality, SKPV, jestliže je ve spisové značce uvedeno ,,ČJ“. 

Odpověď na žádost:
K otázce č. 1: všechna podání či trestní oznámení občanů doručená na Policii České republiky jsou řádně zaevidována, prověřována a následně vyhodnocována.
K otázce č. 2: sp. zn. KRPH-XXXX-3/ČJ-2018-050070, týkající se Vašeho trestního oznámení na státního zástupce krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. XY byla řádně zaevidována.
K otázce č. 3: u Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OOK SKPV nebyl vytvořen nezákonný systém při Vašem trestním oznámení ze dne 2. 5. 2018, týkající se již zmíněného Mgr. XY.
K otázce č. 4: viz bod č. 1 – všechna podání či trestní oznámení jsou řádně zaevidována a prověřována.
K otázce č. 5 – 7: Pokyn policejního prezidenta č. 170/2015 ze dne 2. 11. 2015, kterým se vydává spisový řád. Je vydán na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Tento pokyn v souladu s právními předpisy upravujícími oblast výkonu spisové služby upravuje podrobnosti při přijímání, vyhotovování, podepisování, evidování, oběhu, rozdělování, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů doručených Policii České republiky. V čl. 17 odst. 3 se stanovuje bližší označení pro označení dokumentů týkající se trestního řízení („TČ“), přestupkového řízení („PŘ“) a pro označení ostatních dokumentů („ČJ“). Vyhodnocení obsahu podání provádí policie, nikoli odesilatel. Podání sp. zn. KRPH-XXX/ČJ-2018-050070 bylo podle svého obsahu vyhodnoceno jako stížnost na státního zástupce a jako takové postoupeno na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. V dané věci nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu.
__________________________________________________________________________________
 

vytisknout  e-mailem