Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 27. 4. 2018

Dotaz ze dne: 27.4.2018

1) Žádáme o poskytnutí informace, zda se policie případy zabývala. Pokud ano, tak prosím uveďte, jak byly tyto případy kvalifikovány z hlediska trestního zákoníku. 

2) Rovněž žádáme o uvedení informace, zda jste se zabývali možností, že se jedná o trestné činy z nenávisti, tj. trestný činy, které byly spáchány proti některé skupině osob či z důvodu příslušnosti k takové skupině, jako jsou např. Romové, Židé, muslimové, křesťané, Arabové, případně uprchlíci aj. Případně na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace. 

3) Rovněž žádáme o uvedení informace, co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 

4) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? 

5) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

Druhý typ incidentů se týká trestných činů z nenávisti, o kterých nás stejně jako v předchozích letech informovalo Policejní prezidium ČR. Uvedené informace byly poskytnuty z Evidenčně statistického systému kriminality. Jedná se o případy, u nich bylo zahájeno trestní řízení v roce 2016. Jednotlivé incidenty jsou upřesněny v přiloženém souboru, v něm použité číslování trestných činů bylo vytvořeno v rámci systému evidence In IUSTITIA. U každého trestného činu je také uvedeno číslo trestného činu, pod nímž bylo evidováno v ESSK, a nově i jednací číslo. Informace jsou pak uvedeny u každého trestného činu zvlášť za každého pachatele. 

Konkrétně nás zajímá: 

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace. 

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? 

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.


Odpověď:
1.    Trestný čin (id): 3943229 (číslo jednací: 4809)
74. Jedná se o trestný čin 352-2 – násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§ 352, který byl spáchán dne 25. 11. 2016 v UO Náchod v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 16. 1. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči bez vztahu. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Pachatel byl: muž ve věku 46, státní příslušnost: Česká republika, vztah k extremismu: nemá vztah k extremismu. Objektem napadení byl/a muž. Jako taktické hledisko zde bylo uvedeno: jiné. Způsob ukončení trestního stíhaní: ukonč. návrhem na obžal. st. zástupci dle § 179c/1, zůstává jako objasněný.

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 
Dne 25. 11. 2016 v době od 19:10 hod. do 19:30 hod. v Hynčicích, navštívili poškození mladiství obviněného v místě jeho bydliště, za účelem vysvětlení zničení dřevěného přístřešku, který mladiství užívali ke svým hrám. Obviněný jednoho z nich fyzicky napadl tak, že jej vtáhl na svůj pozemek, opakovaně jím udeřil zády do plotu pozemku, následně obviněný nařídil svému synovi, aby zavřel dveře od dvora a zároveň poškozenému sdělil, že jestli se s ním ještě jednou setká “úpálí mu šišku, že bude koukat“, poté srazil poškozeného na zem, až upadl do keře, přičemž nad ním stál a vulgárně na něho řval, vyzval jej, aby seděl a vyhrožoval mu „kopnutím do hlavy“, přičemž poškozeného chytil za obě uši a cloumal jím se slovy „na co máš uši“ a bil je rukou do oblasti hlavy a způsobil mu tak drobné oděrky, které si nevyžádaly lékařské ošetření. Následně obviněný otevřel bránu a poškozeného propustil ven. Poškozený se při napadení z obavy o svůj život a zdraví téměř nebránil.

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.  Nenávistnou pohnutku nebylo třeba dokazovat, protože se zjevně nejednalo o rasově, či jinak extremisticky motivovaný trestný čin.

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? Obviněný – v době spáchání skutku věk 46 let, muž, ČR, osobní charakteristiky nejsou ve spise uvedeny, nikdy nebyl pro přestupek projednáván, v zaměstnání nemá jediný problém. Poškozený – v době spáchání skutku mladistvý, muž, ČR, osobní charakteristiky nejsou ve spise uvedeny.

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím. Věc vedena na OSZ v Náchodě pod jednacím číslem: 2 ZK 42/2017. OS v Náchodě rozhodl rozsudkem pod jednacím číslem: 3T 24/2017. Pachatel byl odsouzen podle § 353 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 68 tr. zák., § 67 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému peněžitému trestu ve výši 35.000 Kč, tedy 175 denních sazeb po 200 Kč a pro případ, že by tento trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání 10 (deseti) měsíců. 

2.    Trestný čin (id): 3974483 (číslo jednací: 21192)
75. Jedná se o trestný čin 404 – podpora a propagace hnutí (§ 400, 401, 403, 404, 4, který byl spáchán dne 1. 3. 2017 v UO Hradec Králové v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 3. 3. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči nic. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Pachatel byl: muž ve věku 14, státní příslušnost: cizinec, vztah k extremismu: nemá vztah k extremismu. Objektem napadení byl veřejný zájem. Způsob ukončení trestního stíhaní: podán návrh na zah.říz.soudu pro mládež zák.218/03, zůstává jako objasněný.

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 
Nezletilý se dopustil činu jinak trestného ve smyslu § 89 odst. 1,2 ZSVM (zákona č. 218/2003 Sb., zákona o soudnictví ve věcech mládeže - dále jen ZSVM), a to projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku, neboť v době jeho spáchání nedovršil věku 15 let, ale musel si být vzhledem ke způsobu jeho spáchání zcela vědom jeho protiprávnosti tím, že:
v přesně nezjištěné době v únoru 2017, v budově ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř. 1140, v Hradci Králové, při příchodu učitelky do třídy, za přítomnosti žáků tuto pozdravil zdvižením pravé ruky a slovem „Heil“, následně v průběhu vyučovací hodiny opakovaně zvedal pravou ruku („heiloval“), kdy tímto napodoboval nacistický pozdrav, již bez slovního projevu. Dále dne 01. 03. 2017 v 12:35 hod. opět ve výše uvedené ŽS, při příchodu učitelky do třídy, za přítomnosti žáků tuto pozdravil slovy „Heil Hitler“.

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.  Výše uvedená věc byla prověřována na základě svědeckých výpovědí učitelek ZŠ nezletilého, neboť zde bylo podezření ze spáchání TČ, a to projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku. Nezletilý při příchodu učitelky do třídy, za přítomnosti žáků tuto pozdravil slovy „Heil Hitler“, a tím tak došlo k naplnění skutkové podstaty výše uvedeného trestného činu.

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? O pachateli se v tomto případě nebudeme podávat informace vzhledem k jeho věku, neboť v době spáchání skutku se jednalo o sobou mladší 15 let a tudíž se jednalo o sobou, která spáchala čin jinak trestný a z těchto důvodů byla celá věc řešena Okresním soudem v Hradci Králové soudem pro mládež, který rozhodl ve věci rozsudkem takto: podle § 93 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2003 Sb., ZSVM za užití § 18 odst. 1 písm. g) ZSVM se nezletilému ukládá opatření, aby ve volném čase se podrobil vhodnému programu sociálního výcviku. Z šetření OSPOD vyplynulo, že rodiče chlapce jsou rozvedeni, žijí však ve společné domácnosti, se školou spolupracují, nicméně má chlapec ve škole závažné výchovné problémy (falšování známek, pasivní přístup k výuce, narušování výuky, nerespektování pokynů pedagogů a drzému chování) a patří spíše mezi podprůměrné žáky. Rozhodl OS v Hradci Králové jako soud pro mládež pod jednacím číslem: 2Rod 4/2017

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím. Ze strany Policie ČR byla věc usnesením podle ustanovení § 159a odst. 2 trestního řádu ve spojení s ustanovením § 11 odstavec 1 písm. d) trestního řádu   odložena.   


3.    Trestný čin (id): 4009666 (číslo jednací: 32954)
76. Jedná se o trestný čin 355-1a – hanobení národa, rasy, etnické, jiné skup. (§ 355), který byl spáchán dne 5. 4. 2017 v UO Jičín v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 5. 4. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči Romům. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Pachatel byl: muž ve věku 35, státní příslušnost: Česká republika, vztah k extremismu: ostatní vztahy k extremismu. Objektem napadení byl/a muž. Jako taktické hledisko zde bylo uvedeno: osoba - v zaměstnání nebo při výkonu povolání. Způsob ukončení trestního stíhaní: ukončeno podm. zast. tr. stíhání dle §§ 307,309, zůstává jako objasněný.
77. Jedná se o trestný čin 355-1a – hanobení národa, rasy, etnické, jiné skup. (§ 355), který byl spáchán dne 5. 4. 2017 v UO Jičín v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 5. 4. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči Romům. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Pachatel byl: muž ve věku 35, státní příslušnost: Česká republika, vztah k extremismu: ostatní vztahy k extremismu. Objektem napadení byl/a muž. Jako taktické hledisko zde bylo uvedeno: osoba - v zaměstnání nebo při výkonu povolání. Způsob ukončení trestního stíhaní: ukončeno podm. zast. tr. stíhání dle §§ 307,309, zůstává jako objasněný.

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 
Dne 5. 4. 2017 v době od 00.30 do 01.30 hodin v Pivnici U Kata na Valdštejnově náměstí čp. 38, 506 01 Jičín, začal obviněný po předchozím požití alkoholických nápojů nejdříve slovně napadat hosty, když hosta baru - poškozeného začal urážet slovy: "co tady děláš ty cikánská svině,  ty černá svině, tebe určitě teď pustili z kriminálu, máš odsezeno 17 let". Následně poškozeného opakovaně slovně urážel výrazem "ty černá svině", kdy se poškozeného zastal host baru, kterého proto fyzicky napadl, kdy jej nakopl do pravého ramene a chytil rukou za krk, přičemž mu přetrhl řetízek z bílého kovu v hodnotě 100,-Kč. Poté obviněný fyzicky napadl dalšího poškozeného, kterého  chytil jednou rukou pod krkem, škrtil ho a pak ho odstrčil. Napadení poškozených si nevyžádalo lékařské ošetření. Po příjezdu policejní hlídky OOP ČR Jičín, přivolané na místo  z důvodu jeho předchozí výtržnosti, na výzvy policistů k prokázání totožnosti nereagoval, seděl na barové židli, přitom dvakrát levou rukou strčil do hrudi zasahujícího policistu a dále mu vyhrožoval slovy "ti zarazím ohryzek, vole", zvedl se se slovy "kolik jsi odzápasil" a znovu strčil policistu levou rukou do hrudi. Dále dne 5. 4. 2017 v 01:35 hodin byl obviněný eskortován hlídkou na OOP ČR Jičín k provedení dalších úkonů, kdy ve služebním vozidle se snažil kopy nohou zasáhnout vedle sedícího na zadním sedadle vozidla jednoho z eskortujících policistů se slovy "ty kreténe, ty debile, ty vole" a následně v tomto jednání pokračoval na služebně OOP ČR Jičín, kdy se snažil nakopnout eskortující policisty, které nezasáhl,   přičemž napadení policistů si nevyžádalo lékařské ošetření. Po provedení orientační dechové zkoušky podezřelého byly naměřeny hodnoty 2,34 promile.

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.  Nenávistná pohnutka byla dokazována na základě výše uvedených informací, svědeckých výpovědí hostů v Pivnici U Kata na Valdštejnově náměstí v Jičíně, kde se incident stal a zasahujících policistů OOP ČR Jičín, kteří obviněného eskortovali na OOP ČR v Jičíně. Obviněný se dopustil ústními výroky přečinu výtržnictví  podle § 358 odstavec 1 trestního zákoníku, hanobení národy, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odstavec 1 písmeno a) trestního zákoníku,  násilí proti úřední osobě podle § 325 odstavec 1 písmeno a) trestního zákoníku.

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? Obviněný – v době spáchání skutku věk 36 let, muž, ČR, pracující, s orgány činnými v trestním řízení spolupracoval, svého činu litoval, další osobní charakteristiky nejsou ve spise uvedeny, Poškození – hosté pivnice, zasahující policisté, muži, - osobní charakteristiky nejsou ve spise uvedeny,

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím. Věc byla podle § 307 odstavec 1 písmeno a) trestního řádu podmíněně zastavavena a podle § 307 odstavec 3 trestního řádu byla obviněnému stanovena zkušební doba v trvání dvou roků. Rozhodovalo Okresní státní zastupitelství v Jičíně pod spisovou značkou: 1 ZT 64/2017.

4.    Trestný čin (id): 4030689 (číslo jednací: 45706)
78. Jedná se o trestný čin 404 – podpora a propagace hnutí (§ 400, 401, 403, 404, 4, který byl spáchán dne 13. 5. 2017 v UO Jičín v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 14. 5. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči nic. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Objektem napadení byl veřejný zájem.

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 
Dne 13. 05. 2017 v době od 21:00 hod. do dne 14. 05. 2017 v době 00:20 hod. se konala na soukromém pozemku zahrádkářské kolonie nad ulicí Máchova v Hořicích, soukromá oslava s dosud blíže neustanovenou skupinou lidí a jednotlivců. V průběhu oslavy tato skupina několikrát hlasitě, po dohrání písní hudební skupiny ustanovené jako CIRHÓZA 88, zvolala "SIEG HEIL", čímž projevila sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.  Na základě svědeckých výpovědí, bylo v celé věci provedeno šetření s podezřením ze spáchání přečinu „Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit dosud neznámý pachatel.

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?  Jednalo se o dosud neznámého pachatele.

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím. Vzhledem k tomu, že se ve věci nepodařilo odhalit pachatele, byla věc podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu o d l o ž e n a.

5.    Trestný čin (id): 4050090 (číslo jednací: 21603)
79. Jedná se o trestný čin 352-2 – násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§ 352, který byl spáchán dne 1. 5. 2011 v UO Náchod v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 30. 6. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči Indiánům, Asiatům, Austrálcům. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Pachatel byl: muž ve věku 46, státní příslušnost: Česká republika, vztah k extremismu: nemá vztah k extremismu. Objektem napadení byl/a muž. Jako taktické hledisko zde bylo uvedeno: jiné. Způsob ukončení trestního stíhaní: nic.
80. Jedná se o trestný čin 352-2 – násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§ 352, který byl spáchán dne 1. 5. 2011 v UO Náchod v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 30. 6. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči Indiánům, Asiatům, Austrálcům. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Pachatel byl: muž ve věku 46, státní příslušnost: Česká republika, vztah k extremismu: nemá vztah k extremismu. Objektem napadení byl/a žena. Jako taktické hledisko zde bylo uvedeno: jiné. Způsob ukončení trestního stíhaní: nic.
81. Jedná se o trestný čin 352-2 – násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§ 352, který byl spáchán dne 1. 5. 2011 v UO Náchod v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 30. 6. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči Indiánům, Asiatům, Austrálcům. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Pachatel byl: muž ve věku 44, státní příslušnost: Česká republika, vztah k extremismu: nemá vztah k extremismu. Objektem napadení byl/a muž. Jako taktické hledisko zde bylo uvedeno: jiné. Způsob ukončení trestního stíhaní: nic.

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 
A) Obviněný v období od května 2011, kdy se poškození, původem z Mongolska a její v té době nezletilí synové, kdy starší syn, původem z Mongolska a mladší syn, narozen v ČR, se nastěhovali do domu v ulici Na Letné v Náchodě, do května 2017 při jakémkoliv osobním kontaktu ve společných prostorách domu, kde bydleli v ulici Na Letné v Náchodě poškozené vulgárně urážel pro jejich cizí státní příslušnost a asijskou vizáž zejména slovy: "čínská prasata, svině žlutý, kurvy šikmooký", a vyhrožoval jim fyzickou újmou, v jednom případě za užití sekery, kterou za účelem umocnění svých výhrůžek držel v ruce, přičemž nejméně v jednom případě poškozeného, staršího ze synů poškozené i fyzicky napadl, a to poté, co mu poškozený zaklepal na dveře jeho bytu, aby se ho na jeho chování zeptal, kdy jej chytil pod krkem a nadzvedl tak, že se podlahy dotýkal pouze špičkami chodidel, přičemž mu vyhrožoval, že: "jestli mu ještě bude bouchat na dveře, tak že mu vytrhne ohryzek, ať odtáhnou, odkud přišli", a nejméně ve čtyřech případech vyvěšoval ve společných prostorách domu písemné vzkazy určené poškozeným s rasistickými narážkami ve znění: "... Protože nemám rád cizince, činani žlužáci atd. kteří zde berou lidem práci s nimi zni nekomu ...", "VY ZASRANÝ EMIGRANTI (OPICE) U TĚCHTO DVEŘÍ NEJSTE VÍTANÍ ZMISTE!!", "OPICE AŤ TÁHNOU PRYČ TO ČUKLE", čímž se snažil poškozené jako cizince zastrašit, vzbudit v nich obavu z jeho dalšího jednání a omezit v užívání společných prostor domu a jejich bytu, který se nachází nad bytem, ve kterém bydlí, respektive dříve bydlel, což vedlo k omezení užívání bytu poškozenými, kteří z obavy z dalšího jeho jednání byt užívali pouze omezeně, v případě jejich pobytu v bytě se vyvarovali jakémukoliv hluku, dupání či hlasitým hovorům, aby obviněného nijak neprovokovali a raději se zdržovali a přespávali mimo své bydliště, přičemž u poškozené jednání vyvolalo neurotické obtíže, úzkostné stavy, záchvaty dušnosti, s nutností brát tlumivé léky.
B) Obviněná v období od roku 2012 do července 2017 poškozenou, původem z Mongolska, omezovala v jejím obvyklém způsobu života zejména tím, že ji při jakémkoliv osobním kontaktu ve společných prostorách domu v ulici Na Letné v Náchodě i na veřejnosti vulgárně urážela pro její cizí státní příslušnost a asijskou vizáž zejména slovy: "kurvo čínská, čínský prase, žlutá opice, čínani kurvani, čínská svině, táhni do prdele",  přičemž před ni nebo i na ni často plivala a v jednom případě v roce 2016 ji na zahrádce u domu v ulici Na Letné v Náchodě zezadu strčila, v důsledku čehož poškozená upadla na zem, čímž se snažila poškozenou zastrašit, vzbudit v ní obavu z jejího dalšího jednání a omezit v užívání společných prostor domu a jejího bytu, který se nachází nad bytem, ve kterém bydlí, což vedlo k omezení užívání bytu poškozenou a jejími rodinnými příslušníky, kteří z obavy z dalšího jejího jednání byt užívali pouze omezeně, v případě jejich pobytu v bytě se vyvarovali jakémukoliv hluku, dupání či hlasitým hovorům, aby obviněnou nijak neprovokovali a raději se zdržovali a přespávali mimo své bydliště, přičemž u poškozené jednání vyvolalo neurotické obtíže, úzkostné stavy, záchvaty dušnosti, s nutností brát tlumivé léky. 


2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace. 
Z výpovědi poškozených a dalším šetřením ve věci bylo zjištěno, že se obvinění měli dopustit protiprávního jednání, a to:
A)    Obviněný 
a)    přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), d), odst. 2 písm. a), b) trestního zákoníku, 
b)    přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 trestního zákoníku, 
B)    Obviněná 
přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku. 

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? 
A) Obviněný – v době spáchání skutku věk 45 let, muž, ČR, pracující. Posudek z místa bydliště – obviněný byl asi 3x řešen pro přestupky, a to:
-    V roce 2011 pro přestupky dle ust. § 49/1a) a dle ust. § 50/1a) zák. o přestupcích,
-    V roce 2013 pro přestupek dle ust. § 49/1c) zák. o přestupcích.
Přestupky byly dle ust. § 66/3a) zák. o přestupcích   o d l o ž e n y.
Osobní charakteristiky nejsou blíže ve spise uvedeny.
B) Obviněná – v době spáchání skutku věk 40 let, žena, ČR, pracující. Posudek z místa bydliště – obviněná byla řešena v roce 2012 pro přestupek dle ust. § 49/1c) zák o přestupcích. Věc byla vyřízena udělením blokové pokuty.
Osobní charakteristiky nejsou blíže ve spise uvedeny.

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.
V současné době je podána u OS v Náchodě obžaloba a na OSZ Náchod je věc vedena pod spisovou značkou: 2 ZT 149/2017.

6.    Trestný čin (id): 4130284 (číslo jednací: 83412)
82. Jedná se o trestný čin 404 – podpora a propagace hnutí (§ 400, 401, 403, 404, 4, který byl spáchán dne 10. 9. 2017 v UO Hradec Králové v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 4. 10. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči judaistům (židovská víra). Jedná se o: nic z uvedeného. Objektem napadení byl veřejný zájem.

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 
Obviněný dne 10. 09. 2017 od 03:40 hod. do 04:20 hod. v Hradci Králové v ulici Pilnáčkova před nočním klubem De Noche, před větším počtem osob (minimálně 10) zvedal opakovaně pravici a volal „Sieg Heil“ při tom se postavil do pozoru a zvedl pravou ruku k nacistickému pozdravu, v tomto jednání pokračoval i ve služebním vozidle Policie ČR a na protialkoholní záchytné stanici v Hradci Králové, kde provolával hesla „Sieg Heil“ před lékařem, pracovníky a policejní hlídkou.

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace. Výše uvedená věc byla prověřována na základě svědeckých výpovědí hostů nočního klubu De Noche, zasahujících policistů a ošetřujícího lékaře na protialkoholní záchytné stanici, neboť zde bylo podezření na spáchání přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku a to tím, že se obviněný stavěl do pozoru, opakovaně zvedal pravici k nacistickému pozdravu a volal „Sieg Heil“, tím se dopustil na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti a výtržnictví a zároveň veřejného projevu sympatií k hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka.

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?  Obviněný - v době spáchání skutku věk - 32 let, muž, ČR, zaměstnaný. Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, bylo zjištěno, že obviněný se v předmětné době nacházel se ve stavu opilosti prosté těžkého stupně s výskytem palimpsestu (alkoholového výpadku paměti) a s opileckou agresivitou. Nebyla u něho zjištěna duševní choroba. Jeho schopnosti rozpoznávací i schopnosti ovládací byly sníženy v míře podstatné v důsledku nastalé opilosti prosté těžkého stupně. Obviněný znal účinky alkoholu na svou osobu, byl schopen si uvědomit, že pod jeho vlivem se může dopustit protizákonného jednání. Není osobou závislou na alkoholu, není navrhována žádná ochranná léčba. Další osobní charakteristiky nejsou blíže ve spise uvedeny.

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím. V současné době je podána u OS v Hradci Králové obžaloba a věc je vedena na OSZ Hradec Králové pod spisovou značkou: 1 ZT 60/2018.

7.    Trestný čin (id): 4159493 (číslo jednací: 103574)
83. Jedná se o trestný čin 356-1 – podněcování k národ. a rasové nenávisti (§ 356), který byl spáchán dne 31. 8. 2017 v UO Trutnov v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 13. 11. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči bělochům. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Objektem napadení byl veřejný zájem.

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 
Obviněný dne 31. 08. 2017 v 20:50 hodin v Trutnově, v ulici Horská, před větším množstvím osob po dostavení se na místo a zjištění situace spočívající v tom, že jeho syn bezdůvodně fyzicky napadl poškozeného, kterému způsobil zranění v obličeji, svého syna veřejně podněcoval k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině tím, že vykřikoval slova „ tak jsi ho měl zabít tu bílou svini, ty debile, měl jsi mu rozšlapat hlavu“ a dále, že měl vzít nůž a měl ho rozpárat tu „bílou svini“, proč „tu bílou svini“ toho „českého zmrda“ nezabil, proč ho jen zmlátil, že kdyby se to stalo jemu, tak on by tu „českou svini“ zabil, že žádná „bílá svině“ si nebude k cikánům nic dovolovat.

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace. Na základě svědecký výpovědí a z vlastního šetření policie ČR bylo zjištěno, že obviněný veřejně podněcoval k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, tím, že vykřikoval slova „ tak jsi ho měl zabít tu bílou svini, ty debile, měl jsi mu rozšlapat hlavu“ a dále, že měl vzít nůž a měl ho rozpárat tu „bílou svini“, proč „tu bílou svini“ toho „českého zmrda“ nezabil, proč ho jen zmlátil, že kdyby se to stalo jemu, tak on by tu „českou svini“ zabil, že žádná „bílá svině“ si nebude „k cikánům nic dovolovat“ a spáchal tak přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1) trestního zákoníku.

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů) Obviněný - v době spáchání skutku věk - 57 let, muž, ČR, invalidní důchodce. Další osobní charakteristiky nejsou blíže ve spise uvedeny.

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím. V současné době je podána u OS v Trutnově obžaloba a věc je vedena na OSZ V Trutnově pod spisovou značkou: 2 ZT 33/2018.


8.    Trestný čin (id): 4177592 (číslo jednací: 110843)
84. Jedná se o trestný čin 355-1a – hanobení národa, rasy, etnické, jiné skup. (§ 355), který byl spáchán dne 29. 11. 2017 v UO Trutnov v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 6. 12. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči Romům. Jedná se o: Tr. čin spáchaný na osídleném místě. Pachatel byl: muž ve věku 26, státní příslušnost: Česká republika, vztah k extremismu: nemá vztah k extremismu. Objektem napadení byl veřejný zájem. Způsob ukončení trestního stíhaní: ukonč. návrhem na obžal. st. zástupci dle § 179c/1, zůstává jako objasněný.

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 
Dne 6. 12. 2017 osobně oznámil na OO PČR Trutnov poškozený, že dne 29. 11. 2017 v době od 22:30 hodin do 23:00 hodin na pozemku domu v ulici Ke Skalkám, Trutnov-Voletiny, ho jeho zeť, pro jeho romský původ, opakovaně veřejně před nejméně třemi současně přítomnými osobami urazil slovy: "zmrd černej, černá svině, patříš do plynu".

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.  V současné době je trestního řízení ve stádiu prověřování, kdy prověřovaný opakovaně veřejně před nejméně třemi současně přítomnými osobami, pro romský původ poškozeného, urazil slovy: "zmrd černej, černá svině, patříš do plynu", a mohlo tak dojít ke spáchání přečinu Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a přečinu Výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? Celá věc je v současné době ve stádiu prověřování.

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím. Celá věc je v současné době ve stádiu prověřování a je vedena na státním zastupitelství v Trutnově pod spisovou značkou: 2 ZN-1254/2017

Další část Vašeho dotazu se týkala „Incidentů z jiných zdrojů“, s uvedením případu, kde se „incident podle našich informací odehrál 10. 05. 2017 na území Královehradeckého kraje. Osmadvacetiletý opilý muž měl napadnout dva muže bez domova.  Bližší informace o tomto případu zde:“ https://hradecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-zbil-dva-bezdomovce-jeden-z-nich-to-neprezil-utocnik-si-odsedi-11-let-20180227.html

V této části žádosti jsme oslovili, z důvodu místní příslušnosti, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, neboť Vámi uvedený případ se stal na území Libereckého kraje a řešila ho služba kriminální policie Libereckého kraje.

Níže přikládáme odpověď zaslanou z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje:
Na základě žádosti vyřizované v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme odpovědi na dotazy obecně prospěšné společnosti In Iustitia odkazující se na tento zdroj: https://hradecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-zbil-dva-bezdomovce-jeden-z-nich-to-neprezil-utocnik-si-odsedi-11-let-20180227.html a poskytujeme odpovědi na dané otázky:

„1) Žádáme o poskytnutí informace, zda se policie případy zabývala. Pokud ano, tak prosím uveďte, jak byly tyto případy kvalifikovány z hlediska trestního zákoníku. 

2) Rovněž žádáme o uvedení informace, zda jste se zabývali možností, že se jedná o trestné činy z nenávisti, tj. trestný činy, které byly spáchány proti některé skupině osob či z důvodu příslušnosti k takové skupině, jako jsou např. Romové, Židé, muslimové, křesťané, Arabové, případně uprchlíci aj. Případně na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace. 

3) Rovněž žádáme o uvedení informace, co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu? 

4) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? 

5) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.“

K otázkám uvádíme následující:

Ad 1)    Případem se zabývala SKPV OOK Libereckého kraje, ve věci bylo vedeno vazební  přípravné trestní řízení, pachatel byl stíhán pro trestné činy těžké ublížení na zdraví dle § 145/1,2a),3 trestního zákoníku (jeden poškozený utrpěl těžká zranění na hlavě a hrudníku, druhý poškozený utrpěl závažná poranění hlavy, kterým následující den podlehl) a výtržnictví dle § 358/1 trestního zákoníku.

Ad 2)  Trestné činy byly způsobeny pod vlivem alkoholu, jiné pohnutky nezjištěny.

Ad 3)    Odsouzený spáchal trestné činy pod vlivem alkoholu, na místě v parku napadl údery pěstí  a kopy skupinu bezdomovců. Jeden z nich na počátku konfliktu utekl, následně napadl mladšího ze dvou mužů, kteří zůstali na místě, kterému svým útokem způsobil těžké poranění hlavy a hrudníku. Poškozený byl hospitalizován v nemocnici, tohoto poškozeného pachatel následně zanechal na místě a doběhl ke třetímu, který z místa odcházel, napadl jej stejným způsobem, útok ukončil tím, že jej ležícího chytl za ramena a silou s ním udeřil o zem, následkem způsobených zranění hlavy poškozený po převozu do nemocnice zemřel.

Ad 4)    Odsouzený byl mladý pracující fyzicky silný muž s problémem požívání alkoholu. Poškození byly osoby bez domova a zaměstnání, které se potulovaly po Jilemnici a často byly ovlivněny alkoholem.

Ad 5)    Policie věc ukončila a s návrhem na podání obžaloby postoupila na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, následně byla podána obžaloba, bylo vedeno soudní řízení  a pachatel byl za spáchané skutky kvalifikované jako těžké ublížení na zdraví dle § 145/1,2g), 
3 trestního zákoníku a výtržnictví dle § 358/1 trestního zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody 11 let.

Zveřejnila: Ing. Magdaléna Vlčková
 

vytisknout  e-mailem