Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 26. 1. 2018

 

Žadatel ze Semil
Doručeno: 26.1.2018

„Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků , PČR ÚO Jičín , zaznamenali, že někteří policisté činní u Policie ČR, Jičín, porušili služební zákon, když sdělily nepravdivé skutečnosti o oznámené trestné činnosti na ,úřední osobu  XY, soudní exekutor.

1.2- Zda bylo vedoucími pracovníky PČR ÚO Jičín, zaznamenáno-zjištěno, že někteří příslušníci Policie ČR , ÚO Jičín, napomáhají a jsou součásti organizovaného zločinu, kde jejich úkolem bylo i znemožnit, řádné prověření a stíhání, úřední osoby ,XY, 023, soudní exekutor Exekutorský úřad Jičín , který neměl od 11.6.2005 zákonné pověření soudem k výkonu exekuce , proti občanovi XY. Kde bez zákonného oprávnění, manipuloval a nakládal nezákonně s osobními údaji občana XY.

1.3- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků , PČR ÚO Jičín , zaznamenali, že někteří policisté činní u Policie ČR, Jičín, porušili služební zákon, když sdělily nepravdivé skutečnosti o oznámené trestné činnosti na ,úřední osobu XY,023, soudní exekutor. Když nebyly zahájeny úkony podle zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu a zákona č. 40/ 2009Sb. trestního zákona.

1.4 -Od kterého roku, nebyla pro příslušníky Policie České republiky,Jičín, trestnou činností- padělání a pozměňování veřejných listin úřední osobou, soudním exekutorem XY, 023, který se touto činností, dopouští, vydírání, podvodu, krádeže.

1.5- Zda bylo, ze strany, vedoucích pracovníků, úředních osob, činných u Policie ČR Jičín, zaznamenáno, že podle platných zákonů České republiky a EU. Se považuje za trestnou činnost i padělání veřejné listiny, spis čj. 023 EX 00385/04 - zahájení exekučního řízení- při zneužití moci úřední. Dne 11.6.2004 bez zákonného oprávnění, vykonatelného titulu a to usnesení čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2004. kde tuto skutečnost, prokazuje důkaz , spis: Kde tento důkaz, prokazuje, že se jedná o podvod, kdy k exekuční činnosti, ode dne 11.6.2004, neměl zákonné oprávnění.

1.6 - Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků, činných u Policie Jičín, zaznamenáno, že soudní exekutor, XY, 023 a jeho zaměstnanec, XY, Exekutorský úřad Jičín, porušily, zákon, když bez zákonného soudního pověření , jednal nezákonně , když získali ,,NEOPRÁVNĚNĚ osobní ÚDAJE pana XY, od 11.6.2004“ , kde tuto skutečnost, o trestné činnosti, prokazuje spis čj. 023 EX 00385/04 a to i osobní údaje o učtu u Komerční banky Semily. A dopustily se trestné činnosti, neoprávněného nakládání k osobním údajům, občana XY, bez zákonného oprávnění pověření soudem od 11.6.2004.

1.7- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků Policie ČR Jičín, zaznamenáno , že některé úřední osoby, porušily služební zákon, při prověřování trestního oznámení na ,úřední osobu XY, 023,soudní exekutor, kde svoji činností a nečinností- nestíhání pachatele trestné činnosti, jako policejní orgán, orgán státu, naváděl soudního exekutora, XY, kdy je posilována vůle, pachatele trestné činnosti, kde mu je , nadržováním , aby unikl trestnímu stíhání napomáháno. Je totiž nepřípustné porušení čl.39 Listiny základních práv a svobod.
1.8- Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u Policie ČR Jičín, zaznamenáno, že by některé úřední osoby činné u Policie ČR Jičín, spolupracovaly-spolupracují s organizovaným zločinem, kde úkolem těchto osob, je u této součásti , znemožnit řádné prověřování oznámené trestné činnosti, a osvědčit nepravdivé
skutečnosti.

1.9- Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u Policie ČR Jičín, zaznamenáno, že by některé úřední osoby činné u Okresní státní zastupitelství Jičín, spolupracovaly- spolupracují s organizovaným zločinem, kde úkolem těchto osob, je u této součásti, znemožnit řádné prověřování oznámené trestné činnosti, a osvědčit nepravdivé skutečnosti.

1.10- Jaká opatření, byla ze strany vedoucích pracovníků, policie ČR Jičín učiněna aby bily stíháni všichni pachatelé, závažné trestné činnosti, jako je padělání a pozměňování veřejných listin, neoprávněné nakládání s osobními údaji, občanů., ze strany úřední osoby XY, 023, soudní exekutor, a spol.(XY a další z Exekutorského úřadu Jičín)

1.11- Zda bylo některé trestní oznámení, na úřední osobu XY, 023, soudní exekutor, Jičín, ukončeno prověřování trestné činnosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a zákonem č, 40/2009Sb. Trestního zákona, při použití čl.36 odst.1, zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod. S uvedením čj. příslušného rozhodnutí-usnesení od r. 2015.“

Odpovědi na dotazy:
1.1 Odpověď:  Ne, porušení služebního zákona nebylo v dané věci zaznamenáno.
1.2 Odpověď:  Ne, Vámi naznačené závěry nebyly zjištěny.
1.3 Odpověď:  Ne, porušení služebního zákona nebylo v dané věci zaznamenáno.
1.4 Odpověď:  Padělání a pozměňování veřejné listiny, vydírání, podvod a krádež jsou trestnými činy podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V případě Vámi uvedené osoby nebyly zjištěny skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr, že se tato osoba dopouští jmenovaných trestných činů.
1.5 Odpověď:  Jde o zavádějící otázku. Padělání a pozměňování veřejné listiny je trestným činem podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ve Vámi uváděném případě však k trestnému činu nedošlo.
1.6 Odpověď:  Ne, nebylo zaznamenáno.
1.7 Odpověď:  Ne, nebylo zaznamenáno.
1.8 Odpověď:  Ne, nebylo zaznamenáno.
1.9 Odpověď:  Ne, nebylo zaznamenáno.
1.10 Odpověď:  Předcházení a odhalování trestné činnosti je jedním ze základních úkolů Policie ČR. Oznámení o podezření z trestné činnosti bylo šetřeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Příslušní vedoucí policisté provádějí pravidelnou kontrolu, zda policisté v rámci trestního řízení postupují v souladu se zákony a interními akty řízení. Současně platí, že v souladu s trestním řádem provádí dozor nad činností policie v rámci trestního řízení státní zastupitelství.
1.11 Odpověď:  Od roku 2015 není evidováno žádné trestní oznámení na úřední osobu XY.
 

Zveřejnila: Ing. Magdaléna Vlčková, 16. 2. 2018

vytisknout  e-mailem