Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 25.07.2019

 

Žadatel: z Olešnice v Orlických horách (20)
Ze dne: 25. 07. 2019

1. Žádám o poskytnutí kopie té části knihy jízd, ze které je zřejmé, jaké vozidlo Obvodního oddělení Policie ČR Dobruška bylo dne 04. 05. 2017 v 15:13 a 15:20 hod. v Olešnici v Orlických horách, kdo byl řidičem tohoto vozidla a kdo dal příkaz k jízdě tohoto vozidla do Olešnice v Orlických horách?
2a. Žádám o poskytnutí jména, příjmení a hodnosti policisty, který pořídil fotografii v Příloha 1.
2b. Žádám o poskytnutí jména, příjmení a hodnosti policisty, který pořídil fotografii v Příloha 2.
3a. Je, podle fotografie, kterou pořídil policista (jehož jméno, příjmení a hodnost je požadována v bodu 2a), z okna svědkyně XY vidět taková část dveří do budovy OÚ, aby v nich mohla svědkyně XY vidět XY s dvěma dětmi v náručí, jak uvedl pprap. XX v KRPH-XXX/PŘ-2015-050710?
3b. Protože npor. XX i pprap. XY opakovaně prokázali, že jim (při jejich vzdělání a věku) není zřejmý rozdíl mezi dveřmi a vchodem do budovy OÚ v Olešnici v Orlických horách, žádám o poskytnutí informace, zda je, podle fotografie, kterou pořídil policista (jehož jméno, příjmení a hodnost je požadována v bodu 2a), z okna svědkyně XY vidět taková část vchodu do budovy OÚ, aby v nich mohla svědkyně XY vidět XX, s dvěma dětmi v náručí?
4a. Podle KRPH-XXX-3/PŘ-2015-050710 uvedl nstržm. XX, že XY celou věc sledovala od začátku do konce. Žádám tedy o poskytnutí informace, zda je. podle fotografie, kterou pořídil policista (jehož jméno, příjmení a hodnost je požadována v bodu 2a) z okna svědkyně XY, vidět taková část dveří do budovy OÚ, aby v nich mohla paní XY (sledovala celou věc od začátku do konce) vidět XX, s dvěma dětmi v náručí, jak uvedl pprap. XX v KRPH-XXX/PŘ-2015-050710?
4b. Podle KRPH-XXX/PŘ-2015-050710 uvedl nstržm. XY, že XX celou věc sledovala od začátku do konce. Žádám tedy o poskytnutí informace (vzhledem k tomu, že npor. XY i pprap. XX opakovaně prokázali, že jim není zřejmý rozdíl mezi dveřmi a vchodem do budovy OÚ v Olešnici v Orlických horách), zda je, podle fotografie, kterou pořídil policista (jehož jméno, příjmení a hodnost je požadována v bodu 2a), z okna paní XX vidět taková část vchodu do budovy OÚ, aby v nich mohla paní XX (sledovala celou věc od začátku do konce) vidět XY, s dvěma dětmi v náručí?
5. Jaká renomovaná vysoká škola udělila npor. XY titul bakaláře?
6. Jaké bylo téma odborné práce, díky které používá npor. XY za svým jménem zkratku Dis.?

Odpověď na žádost:

Odpověď na bod 1 : viz příloha, kde je kopie knihy jízd od vozidla Policie ČR řidičem byl dne 4. 5.2019 pprap. XY a jízdu podepsal za DS prap. XX, s vědomím vedoucího OO ČR Dobruška.
Odpověď na bod 2a) : pprap. XY
Odpověď na bod 2b) : pprap. XY
Odpověď na bod 5) : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice
K otázkám uvedeným v bodech 3a) až 4b) a bodě 6 bylo vydáno rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
 

Zveřejnila: Mgr. Lucie Konečná

vytisknout  e-mailem