Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 21. 6. 2019

Žadatel: žadatelem byla právnická osoba z Královéhradeckého kraje
Ze dne: 21. 06. 2019

Žádost o informace týkající se problematiky kamerového systému umístěného v areálu firmy v Jičíně.

Odpověď na žádost:
1) Jaký konkrétní pokyn Policejního prezidia Policie České republiky jste plnili, když jste od nás svou žádost ze dne 07.05.2019 pod výše uvedeným č.j. požadovali poskytnutí požadovaných informací (uveďte, prosím, co nejpřesněji označení daného dokumentu).
Odpověď:
Jedná se o dokument: „Žádost o identifikaci kamerových systémů pro účely analytického využití SKPV“ vedený pod č. j. PPR-xxxx-1/ČJ-2019-990300.


2) Žádáme o poskytnutí plného písemného znění pokynu Policejního prezidia Policie České republiky, na základě něhož jste nás o poskytnutí předmětných informací žádali.
Odpověď:
Viz příloha č.1  k tomuto dokumentu.


3) Na základě jakého konkrétního ustanovení a jakého právního předpisu byl pokyn Policejního prezidia PČR, na základě něhož jste nás o poskytnutí předmětných informací žádali, vydán; respektive, plnění jakého konkrétního úkolu nebo povinnosti Policie České republiky bylo sledováno vydáním tohoto konkrétního pokynu Policejního prezidia PČR (uveďte, prosím, pokud možno všechna relevantní
ustanovení, a to i s uvedením konkrétního právního předpisu – eventuálně zákona).
Odpověď:
Dle ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kde je uvedeno: „Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetek a veřejný pořádek,předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“ V podrobnostech viz příloha č.1  k tomuto dokumentu.


4) Jaký konkrétní úkol nebo povinnost uložené Vašemu policejnímu útvaru zákonem jste plnili, když jste nás žádali o poskytnutí informací o našem kamerovém systému dle vaší žádosti ze dne 07. 05. 2019 (uveďte, prosím, pokud možno všechna konkrétní zákonná ustanovení, na základě nichž jste úkol nebo povinnost plnili, a to i s uvedením konkrétního zákona).
Odpověď:
Viz předchozí odpověď na otázku č. 3.


5) Je Vám znám výskyt nějakého konkrétního existujícího nebezpečí, které potencionálně hrozí poškodit naše zájmy nebo ohrozit náš majetek (nacházející se především v našem provozním areálu na adrese xxxxx); pokud ano, popište, prosím, o jaké nebezpečí se jedná a jaká jsou pro nás v tomto ohledu Vaše doporučení, jaká bezpečnostní opatření bychom podle Vás měli přijmout.
Odpověď:
V současné době nám není žádné takové nebezpečí známo. Dotaz byl učiněn pouze z důvodu pokynu uloženého nadřízeným orgánem a byl směřován obecně na řadu subjektů provozujících v územní působnosti územního odboru Jičín kamerové systémy na veřejně přístupných místech. Na Vaši společnost jsme se obrátili především proto, že provozujete čerpací stanici pohonných hmot v ul. Hradecká 415 v Jičíně, kde jsme předpokládali umístění.

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

vytisknout  e-mailem