Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 20. září 2016

Žadatel ze Semilska se dne 20. září 2016 domáhal těchto informací :

1.1- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků , PČR ÚO Jičín , zaznamenali, že někteří policisté činní u Policie ČR, Jičin, porušili služební zákon, když sdělily nepravdivé skutečnosti o oznámené trestné činnosti na ,úřední osobu Mgr. Jaromír Franc,023, soudní exekutor.

 1.2- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků , PČR ÚO Jičín , zaznamenali, že někteří policisté činní u Policie ČR, Jičin, porušili služební zákon, když sdělily nepravdivé skutečnosti o oznámené trestné činnosti na ,úřední osobu Mgr. Jaromír Franc,023, soudní exekutor. Když nebyly zahájeny úkony podle zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu a zákona č. 40/ 2009Sb. trestního zákona.

1.3- Od kterého roku, nebyla pro příslušníky Policie České republiky,Jičín, trestnou činností- padělání a pozměňování veřejných listin úřední osobou , soudním exekutorem Mgr. Jaromír Franc, 023, který se touto činností, dopouští , vydírání, podvodu, krádeže.

1.4- Zda bylo, ze strany , vedoucích pracovníků, úředních osob, činných u Policie ČR Jičín, zaznamenáno, že podle platných zákonů České republiky a EU. Se považuje za trestnou činnost i padělání veřejné listiny , spis čj. 023 EX 00385/04 - zahájení exekučního řízení- při zneužití moci úřední. Dne 11.6.2004 bez zákonného oprávnění, vykonatelného titulu a to usnesení čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2004. kde tuto skutečnost, prokazuje důkaz , spis: Kde tento důkaz, prokazuje, že se jedná o podvod, kdy k exekuční činnosti, ode dne 2.11.2004, neměl zákonné oprávnění.

1.5- Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků, činných u Policie Jičín, zaznamenáno, že soudní exekutor, Mgr. Jaromír Franc, 023 a jeho zaměstnanec, Exekutorský úřad Jícín, porušily, zákon když získali ,,NEOPRÁVNĚNĚ osobní ÚDAJE pana Milan Špicar, od 11.6.2004“ , kde tuto skutečnost, o trestné činnosti, prokazuje spis čj. 023 EX 00385/04 a to i osobní údaje o učtu u Komerční banky Semily.

1.6- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků Policie ČR Jičín, zaznamenáno , že některé úřední osoby, porušily služební zákon, při prověřování trestního oznámení na ,úřední osobu Mgr. Jaromír Franc, 023,soudní exekutor, kde svoji činností a nečinností nestíhání pachatele trestné činnosti, jako policejní orgán, orgán státu, naváděl soudního exekutora, Mgr. Jaromír Franc , kdy je posilována vůle, pachatele trestné činnosti, kde mu je , nadržováním , aby unikl trestnímu stíhání napomáháno. Je totiž nepřípustné porušení čl.39 Listiny základních práv a svobod.

1.7- Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u Policie ČR Jičín, zaznamenáno, že by některé úřední osoby činné u Policie ČR Jičín, spolupracovaly-spolupracují s organizovaným zločinem, kde úkolem těchto osob, je u této součásti , znemožnit řádném prověřování oznámené trestné činnosti ,a osvědčit nepravdivé skutečnosti.

 1.8- Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u Policie ČR Jičín, zaznamenáno, že by některé úřední osoby činné u Okresní státní zastupitelství Jičín, spolupracovaly spolupracují s organizovaným zločinem, kde úkolem těchto osob, je u této součásti , znemožnit řádném prověřování oznámené trestné činnosti ,a osvědčit nepravdivé skutečnosti.

1.9- Jaká opatření, byla ze strany vedoucích pracovníků, policie ČR Jičín učiněna aby bily stíháni všichni pachatelé, závažné trestné činnosti, jako je padělání a pozměňování veřejných listin, neoprávněné nakládání s osobními údaji, občanů., ze strany úřední osoby Mgr.Jaromír Franc, 023, soudní exekutor, a spol.( a další z Exekutorského úřadu Jičín)

1.10- Zda bylo některé trestní oznámení, na úřední osobu Mgr. Jaromír Franc, 023, soudní exekutor, Jičín, ukončeno prověřování trestné činnosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a zákonem č, 40/2009Sb. Trestního zákona, při použití čl.36 odst.1, zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svoboid. S uvedením čj. příslušného rozhodnutí-usnesení od r. 2015.

 

Policie ČR jako povinný subjekt dle zákona 106/1991 Sb. žadateli zaslal následující odpovědi:

odpověď na otázku 1.1: Žádný takový poznatek nebyl zaznamenán.

odpověď na otázku 1.2: Žádný takový poznatek nebyl zaznamenán.

odpověď na otázku 1.3: Padělání a pozměnění veřejné listiny dle § 348 tr. zákoníku je pro příslušníky Policie ČR vždy trestným činem. 

odpověď na otázku 1.4: Poznatek o spáchání několika trestných činů Mgr. Jaromírem Francem (příp. vykonavateli exekutora) v rámci  výkonu exekuce vedené EÚ Jičín pod Čj. 023 EX 00385/04 byl policejnímu orgánu ÚO OHK Jičín oznámen a zaevidován pod Čj. KRPH-109886/ČJ-2012-050481. Oznamovatel byl následně policejním orgánem písemně vyrozuměn o učiněném opatření.

odpověď na otázku 1.5: Trestná činnost v daném případě nebyla zjištěna.

odpověď na otázku 1.6: Žádný takový poznatek nebyl zaznamenán.

odpověď na otázku 1.7: Žádný takový poznatek nebyl zaznamenán.

odpověď na otázku 1.8: Žádný takový poznatek nebyl zaznamenán.

odpověď na otázku 1.9: Trestná činnost  v daném případě nebyla zjištěna.

odpověď na otázku 1.10: Od začátku roku 2015 do současné doby Mgr. Jaromír Franc nebyl policejním orgánem ÚO OHK Jičín prověřován.

plk. Mgr. Radek BOHUSLAV
VÚO PČR Jičín
22. října 2016 v 20:29

 

 

 

vytisknout  e-mailem