Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 20.02.2019

Žadatel: obecně prospěšné společnosti In IUSTITIA, o.p.s.
"Jménem obecně prospěšné společnosti In IUSTITIA, o.p.s., se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Královehradeckého kraje. 

Tyto incidenty jsme zaregistrovali buďto prostřednictvím našeho monitoringu nebo nás o nich informovalo Policejní prezidium ČR (zdroj dat ESSK). U incidentů z ESSK je uvedeno číslo trestného činu, pod nímž bylo evidováno v ESSK, a i číslo jednací. 

Informace o incidentech jsou obsaženy v přiloženém souboru. V případě těchto incidentů Vás žádáme o níže uvedené:
1) Zabývali jste se tímto incidentem? (týká se především incidentů z monitoringu In IUSTITIA)
2)    Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci  a. prověřování b. po ZUTR c. v rámci NPO či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů. 
3)    U incidentů z jiných zdrojů než ESSK (viz příloha) zabývali jste se možností, že se jedná o trestný čin z nenávisti?  Prosíme i uvedení negativní odpovědi proč tato úvaha nepřipadala v úvahu.
4)    Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
5)    O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“) 
6)    Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? 
7)    Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? 
8)    Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím."


Odpověď na žádost:
Ad 1) Ano.
Ad 2) K tomuto bodu na úvod uvádíme, že přípravné řízení trestní má zpravidla 3 fáze:
- Šetření – postup pol. orgánu podle § 158/1 tr.ř.,
- Prověřování – postup pol. orgánu po zahájení trestního řízení dle § 158/3 tr.ř.,
- Vyšetřování – postup pol. orgánu po zahájení trestního stíhání do podání
obžaloby.
a) Postup dle ustanovení § 158/3 tr.ř.
Přečin Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod
člověka podle § 403 odst. 1 tr. zákoníku.
b) NPO.Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku.
Ad 3) Jedná se o incident ze zdroje ESSK.
Ad 4) Na základě písemného oznámení zástupce ředitele školy České lesnické akademie Trutnov.
Ad 5) Pachatel
a) v přesně nezjištěné době od září do listopadu roku 2017 ve škole Česká lesnická
akademie Trutnov nejméně jednom případě při hodině výuky předmětu občanská nauka při probírání témat fašismus a nacismus vykřikl před nejméně 15 dalšími osobami ve třídě nacistický pozdrav "sieg heil" nebo "heil Hitler" (zdar Hitlerovi),
b) v přesně nezjištěné době od září do listopadu roku 2017 dopoledne při školní odborné výuce v lese v oblasti Horní Staré Město, v době, kdy měl jako student přestávku ve výuce, seděl společně s dalšími třemi spolužáky ve školním vozidle, kdy během rozhovoru zvedl svou pravou šikmo nataženou ruku vzhůru nad hlavu v nacistickém pozdravu tzv. "hajlování" a pronesl nacistický pozdrav "heil Hitler"
c) dne 31. 10. 2017 v době od 07:50 do 08:35 hodin před nejméně dalšími patnácti osobami třídy během výuky občanské nauky ve škole Česká lesnická akademie Trutnov při probírání tématu nacismus vsedě v lavici zvedl svou pravou šikmo nataženou ruku vzhůru nad hlavu v nacistickém pozdravu tzv. "hajlování" a pronesl nacistický pozdrav "sieg heil" (vítězství zdar), kdy byl poté ihned napomenut učitelem.
Ad 6) Pachatel - student 3. ročníku střední školy (muž, 17 let), studijní výsledky se od 1. ročníku neustále zhoršovaly, vyznačoval se vysokými absencemi, zčásti neomluvenými, byl nespolehlivý, práci se vyhýbal, k ostatním spolužákům neměl kladný vztah.
Ad 7) Dne 19. 3. 2018 byl na OSZ v Trutnově podle § 166/3 tr. řádu podán návrh na podání obžaloby pro přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku. Jsme přesvědčeni, že požadované informace jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Nepožadujeme informace, které by mohly vést k identifikacím kohokoli z účastníků trestního řízení. Pokud se ptáme na pohnutku pachatele, prosím mějte na paměti, že se vždy jedná o příslušnost v tom smyslu, jak ji vnímal pachatel a jak motivovala jeho jednání. Tato informace je policií sledována v rámci vyšetřování, bez ní nelze hovořit o trestném činu z nenávisti.
Ad 8) Dne 17. 4. 2018 byl obviněný samosoudcem Okresního soudu v Trutnově uznán vinným ze spáchání uvedeného přečinu a odsouzen.
 

Zveřejnila: kpt. Mgr. Jana Soukupová

vytisknout  e-mailem