Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 2. 5. 2018

 

Žádost o informace k provedené kontrole v prostorách provozovny XY. 

Otázka: Počet zasahujících příslušníků s rozlišením na obvod (počet pracovníků městské policie, státní policie, kriminální policie, dopravní policie, atd.).
Odpověď: 24 příslušníků Policie ČR (13 obvodní oddělení Náchod, 2 obvodní oddělení Nové Město nad Metují, 2 dopravní inspektorát Náchod, 1 obvodní oddělení Česká Skalice, 1 oddělení obecné kriminality Náchod, 1 psovod, 2 školní policejní středisko Hradec Králové, 2 pohotovostní a eskortní oddělení Hradec Králové) a 2 strážníci MP Náchod.

Otázka: Počet a druh zasahujících vozidel (státní policie, městská policie, atd. a rozlišení podle maximálního provozního počtu osob na palubě).
Odpověď: 6 osobních vozidel Policie ČR (4x 5 místné, 1x 15 místné, 1x 9 místné) a 1 osobní vozidlo Městské policie 5 místné.

Otázka: Datové záznamy z provozovny (lze nahrát na můj vlastní nosič po dohodě).
Odpověď: V tomto bodě musí povinný subjekt z důvodu ochrany osobních údajů provést anonymizaci zaznamenaných osob (jejich obličejů a hlasů) na datových záznamech úpravou těchto záznamů. Úprava datového záznamu znamená zejména rozmazání, resp. překrytí částí obrazu a zvuku.  Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. může povinný subjekt žádat za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání dle aktuální judikatury i správní praxe zahrnuje též časově náročnou anonymizaci údajů. Povinný subjekt vyzval k uhrazení nákladů za anonymizaci.

Otázka: Doba zásahu od-do.
Odpověď:  Od 13.04.2018 23.00 hod. do 14.04.2018 02.00 hod.

Otázka: Počet zadržených osob a důvod jejich zadržení.
Odpověď: Zadržena nebyla žádná osoba. Byly zajištěny 3 osoby mladší 18 let užívající alkoholické nápoje.

Otázka: Počet sdělených podezření ze spáchání přestupku/trestného činu a zdali je některý z nich na moji osobu.
Odpověď:  Sděleno nebylo žádné podezření. Přestupku se dopustilo 17 osob.  Část dotazu týkající se toho „zdali je některý z přestupků na Vaši osobu“ lze vyhodnotit jako dotaz podle § 83 z. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Žádost v tomto případě adresujte na Policejní prezidium ČR, oddělení správy a kontroly osobních údajů, a Váš dotaz upřesněte.

Otázka: Jednotlivé výše pokut.
Odpověď:  Do současné doby uděleno 8 pokut ve výši 500,- Kč a 1 pokuta ve výši 200,- Kč.

Otázka: Podnět k provedení kontroly (např. anonymní oznámení, oznámení konkrétní osoby, oznámení úřadu a kterého atd.)
Odpověď:  Anonymní oznámení prověřené pracovníky Policie ČR.

Otázka: Jméno a pracovní kontakt na velitele zásahu.
Odpověď:  Vedoucí obvodního oddělení Náchod. 

Otázka: Kolik, kde a s jakým výsledkem bylo provedeno kontrol na požívání alkoholu mladistvými a dodržování zákona o zákazu kouření v okrese Náchod za posledních 24 měsíců. Zejména počet zasahujících policistů, použitá technika, délky zásahu, jejich hodina, jejich výsledek a podnět k jejich provedení.
Odpověď: V kalendářním roce 2017 bylo provedeno 23 kontrol uvedeného zaměření ve 127 provozovnách v Náchodě, Novém Městě nad Metují, České Skalici, Jaroměři, Broumově a Meziměstí. Počet nasazených policistů 64. V kalendářním roce 2018 bylo do dnešního data provedeno 14 kontrol uvedeného zaměření v 73 provozovnách v Náchodě, Jaroměři, Broumově, Meziměstí, Jetřichově, Heřmánkovicích a Hejtmánkovicích. Počet nasazených policistů 53. V rámci kontrol použito digitální záznamové zařízení. Délku kontrol nelze uvést, závisí na velikosti provozovny, počtu kontrolovaných objektů a prostor, počtu kontrolovaných osob a množství řešeného protiprávního jednání. Kontroly probíhaly v odpoledních, večerních a nočních hodinách. Zjištěn jeden správní delikt porušení zákona 65/2017 Sb. a 17 přestupků. Podnětem k provádění těchto kontrol jsou oznámení návštěvníků provozoven prověřené pracovníky Policie ČR. 

Zveřenila Ing. Magdaléna Vlčková


 

vytisknout  e-mailem