Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 19. 2. 2019

Žadatel: obecně prospěšné společnosti In IUSTITIA, o.p.s.
Ze dne: 19.2.2019

jménem obecně prospěšné společnosti In IUSTITIA, se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí doplňujících informací k incidentům, o nichž jste nám již některé informace poskytly, nebo o poskytnutí informací k incidentům, o nichž jsme dosud nežádali.

U tohoto incidentu Vás žádáme o laskavé doplnění toho, zda má policie informace, že pachatel mohl sledovat způsobení újmy, některé ze skupin ohrožených násilím z nenávisti, jako jsou židé nebo Romové atp., které byly přítomny.  

Informace zatím poskytnuté:

6. Trestný čin (id): 4130284 (číslo jednací: XX) 82. Jedná se o trestný čin 404 – podpora a propagace hnutí (§ 400, 401, 403, 404, 4, který byl spáchán dne 10. 9. 2017 v UO Hradec Králové v kraji KŘP KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. Trestní řízení bylo zahájeno dne 4. 10. 2017. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči judaistům (židovská víra). Jedná se o: nic z uvedeného. Objektem napadení byl veřejný zájem. 1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu?  Obviněný dne 10. 09. 2017 od 03:40 hod. do 04:20 hod. v Hradci Králové v ulici Pilnáčkova před nočním klubem De Noche, před větším počtem osob (minimálně 10) zvedal opakovaně pravici a volal „Sieg Heil“ při tom se postavil do pozoru a zvedl pravou ruku k nacistickému pozdravu, v tomto jednání pokračoval i ve služebním vozidle Policie ČR a na protialkoholní záchytné stanici v Hradci Králové, kde provolával hesla „Sieg Heil“ před lékařem, pracovníky a policejní hlídkou. 2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.  Výše uvedená věc byla prověřována na základě svědeckých výpovědí hostů nočního klubu De Noche, zasahujících policistů a ošetřujícího lékaře na protialkoholní záchytné stanici, neboť zde bylo podezření na spáchání přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku a to tím, že se obviněný stavěl do pozoru, opakovaně zvedal pravici k nacistickému pozdravu a volal „Sieg Heil“, tím se dopustil na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti a výtržnictví a zároveň veřejného projevu sympatií k hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka. 3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?  
Obviněný - v době spáchání skutku věk - 32 let, muž, ČR, zaměstnaný. Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, bylo zjištěno, že obviněný se v předmětné době nacházel se ve stavu opilosti prosté těžkého stupně s výskytem palimpsestu (alkoholového výpadku paměti) a s opileckou agresivitou. Nebyla u něho zjištěna duševní choroba. Jeho schopnosti rozpoznávací i schopnosti ovládací byly sníženy v míře podstatné v důsledku nastalé opilosti prosté těžkého stupně. Obviněný znal účinky alkoholu na svou osobu, byl schopen si uvědomit, že pod jeho vlivem se může dopustit protizákonného jednání. Není osobou závislou na alkoholu, není navrhována žádná ochranná léčba. Další osobní charakteristiky nejsou blíže ve spise uvedeny. 
4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím. V současné době je podána u OS v Hradci Králové obžaloba a věc je vedena na OSZ Hradec Králové pod spisovou značkou: 1 ZT 60/2018.

Vámi poskytnuté informace budou využity k vypracování výroční zprávy o stavu násilí z nenávisti v ČR a monitorovací zprávy pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jakož i dalším mezinárodním organizacím. Vyžádané informace pomohou zkompletovat výše zmíněné sestavované dokumenty mapující stav trestné činnosti s nenávistnou pohnutkou v České republice. 

Odpověď žadateli:
6. Trestný čin (id): 4130284 (číslo jednací: XX) 82 ..."
Policie České republiky je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zpracovatelem žádosti je organizační článek povinného subjektu, jehož činnosti se žádost týká. Případ popsaný v žádosti pod bodem č. 6), byl vyšetřován policejním orgánem oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové pod Č. j. XX. Policejní orgán, na základě provedeného vyšetřování, nemá informace o tom, že by pachatel svým jednáním sledoval způsobení újmy některé ze skupin osob v žádosti uvedených nebo, že by příslušníci takových skupin byly přítomni na místě pachatelova jednání.

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

vytisknout  e-mailem