Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 18. 9. 2018

 

Žadatel: Obec Stěžery

Žádost: 
Žádost o umožnění nahlédnutí do spisu XX.

Odpověď:
Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Povinný subjekt konstatuje, že na žádost o nahlížení do spisu se v souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace podle citovaného zákona nevztahuje, neboť poskytování informací v tomto případě upravuje zvláštní zákon.

Žádost o nahlížení do spisu je nutné řešit dle příslušného procesního předpisu upravujícího tuto problematiku, nikoli podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 38/2007 - 78). V daném případě je tímto procesním předpisem zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), který v § 65 komplexně upravuje problematiku nahlížení do spisu a pořizování kopie spisu.   

Povinný subjekt současně sděluje, že v případě podání žádosti o nahlédnutí do trestního spisu podle trestního řádu bude příslušný policejní orgán zkoumat procesní postavení žadatele v rámci dožadované trestní věci tak, jak je uvedeno v ust. § 65 odst. 1 věta první trestního řádu a v případě postavení „jiné osoby“ i důvod žádosti tak, jak je uvedeno v § 65 odst. 1 věta třetí trestního řádu. Z toho důvodu může být odlišně posuzována žádost podaná fyzickou osobou a žádost podaná jménem právnické osoby (např. obce).
 

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková; MBA

vytisknout  e-mailem