Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 18. 9. 2017

„1) Na Uředním záznamu Č.j. KRPH-96601-3/PŘ-2015-050710 je uvedeno datum 3.listopadu 2015 a zároveň je uvedeno, že šetření bylo provedeno 30.10.2015. Proto žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze které zřejmé, kdy skutečně podala XY vysvětlení a který dokládá, že XY podané vysvětlením potvrdila vlastnoručním podpisem.“

Odpověď:  
Z vámi uvedeného úředního záznamu vedeného pod Č.j.:KRPH-96601-3/PŘ-2015-050710 je zřejmé, že byl tento vyhotoven dne  3. listopadu s tím, že je v něm zaprotokolováno šetření provedené s XY dne 30.10.2017 mimo útvar OOP ČR Dobruška. Z tohoto důvodu je úřední záznam sepsán ve 3. osobě jednotného čísla a úřední záznam není podepsán samotnou XY a je zde pouze uveden policista, který šetření prováděl.

„2) Kdy (den, měsíc a rok) byl XY povýšen do hodnosti praporčíka, kterou uvedl na mé stížnosti ze dne 14.08.2017 a potvrdil razítkem a vlastnoručním podpisem.“

Odpověď:
01.11.2003

Vložila: Ing. Magdaléna Vlčková; 2. 11. 2017
 

vytisknout  e-mailem