Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 18. 1. 2018

 

Žadatel z Olešnice v Orlických horách – soubor dotazů
Žádost doručena : 18.01.2018

1) Ve věci KRPH-109306/PŘ-2017-050710 
1a)  Je ve Vašem KRPH-109306/PŘ-2017-050710 (spis ve věci podání RNDr. XY ze dne 13.12.2017 {Trestní oznámení na J. K. ...} uvedeno postavení osoby: (rozuměj RNDr. XY) oznamovatel ?
1b) Je ve Vašem KRPH-109306/PŘ-2017-050710 (vysvětlení, které RNDr. XY podal  v úřadovně PS dne  20.12.2017) uvedeno postavení osoby: (rozuměj RNDr. XY) podezřelý 

2) V mailu ze dne 27.12.2017 ÚŘADu : podatelna PP CR, 17089 Strojnická 27, Praha, Číslo evidenční :78003/2017 je uvedeno, že "podání 78003/2017 splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, bylo doručeno dne 23.12.2017 13:57:45 k dalšímu zpracování."
V č. j. KRPH-116430-3/ČJ-2017-0507UO je uvedeno, že
" Dne 27.12.2017 byla na naši součást doručena vaše žádost o poskytnutí informací dle zák. č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, na základě čehož vám sdělujeme následující :"
Odpověď na žádost ze dne 23.12.2017 13:57:45 (Poskytnutí informace [050710]) poskytlo KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Kancelář vedoucího územního odboru, Zborovská 1360,516 01 Rychnov nad Kněžnou, npor. XY vedoucí oddělení až 11.01.2018, tedy čtyři dny po uplynutí zákonné lhůty.
    Žádám o poskytnutí informace (formou kopie odpovídající dokumentu), kdy byla žádost o poskytnutí informace (doručené na adresu epodatelna.policie@pcr.cz 23.12.2017) doručena na KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Kancelář vedoucího územního odboru, Zborovská 1360,516 01 Rychnov nad Kněžnou.

3) V č. j. KRPH-116430-3/ČJ-2017-0507UO, který mi byl zaslán v elektronické podobě (soubor odpoved.pdf) je uvedeno, že tento dokument byl zpracován 2. ledna 2018. Podle Document properties - Description (Příloha Odpověď z 02 01 2015.jpg) byl však výše zmíněný soubor upraven (Modified) až 10.12.2017 v 8:02:20. 
    a) Žádám o poskytnutí informace, který den, měsíc a rok byl dokument KRPH-116430-3/ČJ-2017-0507UO vypracován ?
    b) Žádám o poskytnutí informace, který den, měsíc a rok byl dokument KRPH-116430-3/ČJ-2017-0507UO (jako soubor odpoved.pdf) na E-mailovou adresu XX@seznam.cz odeslán?
    c) Žádám o poskytnutí informace, který den, měsíc a rok počala běžet 30 denní lhůta pro podání stížnosti (podle ust. § 16a odst.1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) ve věci Vaší odpovědi na žádost (RNDr. XY) o poskytnutí informace, kterou evidoval   ÚŘAD : podatelna PP CR, 17089 Strojnická 27, Praha pod Číslo evidenční :78003/2017.

4) Z dokumentu KRPH-116430-3/ČJ-2017-0507UO je zřejmé, že mi ho poskytlo (jako odpověď na žádost ze dne 23.12.2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.) KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Kancelář vedoucího územního odboru, Zborovská 1360,516 01 Rychnov nad Kněžnou, npor. XY vedoucí oddělení 
Žádám o poskytnutí informace
4a) jakého oddělení Kanceláře vedoucího územního odboru KRAJSKÉho ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE je npor. XY
4b) je dokument odpoved.pdf (Příloha 1) opatřen podpisem npor. XY?
4c) je dokument odpoved.pdf (Příloha 1) opatřen elektronickým podpisem ?

5) V souboru pprap. XY - plan sluzeb.jpg  (Příloha 2 pprap. XY - plan sluzeb.jpg), který mi byl poskytnut jako příloha mailu poslaného  11.1.2017 na adresu XX@seznam.cz z adresy epodatelna.policie@pcr.cz -Poskytnutí informace [050710]-, jsou uvedeny dny od 18.12. do 24.12.2017. U dne 19.12.2017 jsou uvedeny jakési údaje a u ostatních nic, přičemž neuvedené údaje u 20.12.2017 jsou prezentovány jako volno pprap. XY. 
Žádám o poskytnutí informace
    5a) měl pprap. XY plánované volno i na 18.12.2017
    5b) měl pprap. XY plánované volno i na 21.12.2017
    5c) měl pprap.  XY plánované volno i na 22.12.2017
    5d) měl pprap. XY plánované volno i na 23.12.2017
    5e) měl pprap. XY plánované volno i na 24.12.2017
6) Je policista, který byl dne 20.12.2017 přítomen mému podání vysvětlení (podával jsem je prap. XY), totožný s pprap. XY, který spolu s nstrm. XY dorazil dne 12.2.2015 do Olešnice v Orlických horách a neuvedl do Úředního záznamu č.j. KRPH-15295-1/PŘ-2015-050710, že by RNDr. XY jevil známky požití alkoholu, jak uvedl 6.března 2015 do úředního záznamu č.j. KRPH-15295-5/PŘ-2015-050710 XY - citace: "Během incidentu s panem XY jsem z něho cítil alkohol, bylo to zřejmé i z jeho pohybu a chování"?

Odpověď na otázku č. 1 :
Pod Č.j.:KRPH-109306/PŘ-2017-050710 jsou řešeny dvě události, ke kterým došlo při zasedání Obecního úřadu obce Olešnice v Orlických horách dne 29.11.2017, kdy jste v jednom případě veden jako osoba podezřelá a ve druhém případě jako oznamovatel s tím, že v současné době jsou oba případy rozděleny a každý z nich je dle ustanovení § 74 odst. 2z.č. 250/2016 Sb. předán na MÚ Dobruška k vyřízení.
Odpověď na otázku č. 2 :
Na Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (a zároveň na územní odbor Rychnov nad Kněžnou) byla žádost doručena 27.12.2017 prostřednictvím e-podatelny Policejního prezidia ČR. Po telefonické konzultaci s pracovníky e-podatelny (v souvislosti s vyřízením této žádosti o informaci) bylo zjištěno, že zpráva byla na e-podatelnu doručena již v sobotu 23.12.2017odpoledne, avšak s ohledem na vánoční svátky byla převzata, zaevidována a dále distribuována až dne 27.12.2017. K tomuto v příloze zasílám kopii náhledu s datem zaevidování.
Odpověď na otázku č. 3 :
a) Dokument v konečném znění byl vypracován dne 10.1.2018. To nevylučuje, že soubor
s návrhem odpovědi byl založen již 2.1.2018.
b) Dokument byl odeslán dne 11.1.2018.
c) Lhůta pro podání stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. c) z. č. 106/1999 Sb., tzn. lhůta pro podání stížnosti, že informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, začíná běžet dnem následujícím po doručení odpovědi na žádost o informace, tj. 12.1.2018 (lhůta uplyne dne 10.2.2018).
Odpověď na otázku č. 4 :
a) npor. Bc. XY je vedoucím obvodního oddělení Dobruška, které spadá pod územní odbor Rychnov nad Kněžnou, ale není součástí kanceláře vedoucího územního odboru Rychnov nad Kněžnou. Při zpracování odpovědi došlo k administrativní chybě, kdy byl omylem použit hlavičkový papír (resp. elektronický dokument) vedoucího kanceláře územního odboru.
b) ne
c) ne
Odpověď na otázku č. 5 :
a) ano
b) ne
c) ano
d) ano
e) ne
Odpověď na otázku č. 6 :
ano

Zveřejnila: Ing. Magdaléna Vlčková, 16. 2. 2018
 

vytisknout  e-mailem