Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o informace k uvedeným incidentům v Královéhradeckém kraji - dotaz ze dne 16.3.2021

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel: In IUSTITIA
Ze dne: 16. března 2021

Žádost:

1) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

a. prověřování

b. po ZUTR

c. v rámci NPO

či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

2) Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

3) O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

4) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel a oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?[1]

5) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? 

6) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

7) Současně žádáme o případné zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.

Odpověď na žádost:

1.  Č. j. 29 870, 2020 Hradec Králové

V případě tohoto incidentu uvádíme následující:

k otázce č. 1)

a) prověřování a ZUTR z 8. 4. 2020 - přečin nebezpečné vyhrožování dle ust. § 353 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku.

b) Záznam o sdělení podezření z 8. 4. 2020 – přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle ust. § 352 odst. 2 trestního zákoníku.

c) Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení ze dne 20. 4. 2020 – přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle ust. § 352 odst. 2 trestního zákoníku.

     Změna právní kvalifikace ZUTR / Záznam o sdělení podezření - Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení, na základě provedeného prověřování, doplnění výpovědi poškozené IJ.

k otázce č. 2)

Na základě oznámení a výpovědi poškozené IJ.

1. skutek v přesně nezjištěné době, na začátku měsíce března 2020 – verbální projevy

- „ty seš cikánská svině, děvka, patříš do plynu“;

- „tak ty si ze mě budeš dělat prdel a nebudeš mě poslouchat“;

- „zabiju tě, dám ti dvě rány a bude po tobě, někam tě zahrabu a nebude o tobě nikdo vědět“,

- „ty mě ty cikánko nestojíš za to, ty mě ty nervy drát nebudeš“.

2. skutek dne 7. 4. 2020 – verbální projevy

- „píčo, děvko, kurvo, cikánská svině, patříš do plynu, Hitler věděl moc dobře co s cikánama dělat“;

- „seš prolhaná cikánka, mě lhát nebudeš, to si běž lhát svým cikánům, seš píča, minč, Hitler věděl jak s váma, měl vás raději utopit. Všichni cikáni patříte do plynu, lhát si můžeš svým cikáňatům“;

- „seš líná píča, vy cikáni všichni stejní, do plynu s váma“;

- „seš tlustá, hnusná, stará hnusota, stará cikánka, kdo by se za ni nestyděl“.

k otázce č. 3)

Odsouzený JR v přesně nezjištěné době počátkem měsíce března 2020 a dne 7. 4. 2020 v místě společného bydliště z důvodu neshod ve společném soužití fyzicky a verbálně napadl svoji přítelkyni (družku) IJ.

k otázce č. 4)

Vztah druha a družky. Pachatel JR – muž, 49 let, CZE, zaměstnanec, do doby spáchání uvedeného jednání netrestán. Poškozená IJ – žena, 55 let, CZE, zaměstnaná.

k otázce č. 5)

Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení podle ustanovení § 179c odst. 1 trestního řádu ze dne 20. 4. 2020, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, Ignáta Hermanna 227, 502 14 Hradec Králové, k sp. zn. 2 ZK 59/2020.     

k otázce č. 6, 7)

Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, Ignáta Hermanna 227, 502 14 Hradec Králové, k sp. zn. 2 ZK 59/2020. 

2.  Č. j. 106427, 2019 Trutnov

V případě tohoto incidentu uvádíme následující:

k otázce č. 1)

a) přečin Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle §355 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku

b) přečin Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle §355 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku

c) přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 trestního zákoníku,

přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. a, b) trestního zákoníku.

k otázce č. 2)

Skutkový stav byl zjištěn ze spisového materiál původně vedeného na Obvodním oddělení Policie ČR, pod č.j.: KRPH-XX/TČ-2019-051016-KM, zejména z výpovědí poškozených a ze  záznamu z  kamerového systému Domeček, a dalších listinných materiálů.

k otázce č. 3, 4)

dne 13. 7. 2019 v blíže nezjištěné době od 1:30 hodin do 2:30 hodin v baru Domeček na adrese Horská 355, Trutnov, po předchozím požití alkoholu, v provozní době, v prostoru před barem, kde se v té době nacházelo nejméně 5 osob, a dále u baru, u kterého seděl na barové židli, hrubě urážel a svými projevy znevažoval romskou etnickou skupinu, kdy urážky zároveň směřoval na adresu zde přítomných osob romského etnika, a to nejméně slovy: "..tady je to samý cikán.., ...chtělo by to plyn..., ...nesnáší všechny cikány, jsou to černý mrdky… , ...všechny cikány by zplynoval..." a dále na adresu zde přítomných osob nejméně, pro jejich příslušnost k romské etnické skupině vyhrožoval slovy: ...dneska skolí tři cikány..., rozřeže jim ty jejich tlustý cikánský břicha, pupky..., ...že je zamorduje..., ...všechny je zamorduje ty černý zmrdy..., ...cikánům rozpáře ty jejich vypasená břicha..., přičemž dále poté, co jej A. H. vyzval slovy: "tady máš ten pupek, tak mi ho rozřež", odpověděl: "nemusím, tě tady zmlátím jako psa, chceš to vidět ty špíno černá?", čímž veřejnému zájmu a poškozeným způsobil újmu.

k otázkám č. 5, 6, 7)

dne 15. 7. 2020 podáním návrhu na podání obžaloby podle § 166/3 tr.ř. Okresnímu státnímu zastupitelství v Trutnově, vedeno pod sp. zn. 1 ZT 72/2020. 

3.  Č. j. 108474, 2019 Trutnov

V případě tohoto incidentu uvádíme následující:

k otázce č. 1)

a) přečin Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku

Výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku

b) přečin Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku

Výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku

c) Ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákoníku ve stádiu pokusu dle § 21 ods. 1 tr. zákoníku

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku

Výtržnictví podle  § 358 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

k otázce č. 2)

Dne 30. 10. 2019 telefonicky oznámila na linku 158 S. K. napadení v Poříčí v Trutnově. Na místo se dostavila hlídka Obvodního oddělení v Trutnově, která na místě zjistila, že došlo k napadení S. K. a jejího manžela dvěma neznámými romskými spoluobčany. Šetřením v místě a okolí se podařilo prokázat, že pachatelé skutečně po ulici v danou dobu pokřikovali výše uvedené urážky vůči tzv. bílé rase.

k otázce č. 3)

Dne 30. 10. 2019 v době krátce po 22:30 hodin na ulici Kožešnická před v Trutnově, ve stavu opilosti slovně napadli procházející S. K. a jejího manžela tím, že na ně křičeli výrazy: "bílý mrdky", "bílý zmrdi", "černá síla", černý vládnou světu", poté, co je S. K. upozornila, aby zanechali svého jednání, tuto P. M. začal mlátit pěstí do obličeje, když se ho snažil manžel odtrhnout, tak jej P. M. udeřil lahví od piva do levého ucha, načež napadený zavrávoral a opřel se o zaparkované auto, P. M. jej následně opakovaně kopal do těla, zejména do celé levé nohy, ve stejnou dobu začal S. K. napadat M. H. pěstmi, napadený V. K. se dobelhal k manželce,  kterou od M. H. odstrčil, zakřičel na ni, aby utekla, na to dostal od agresora M. H. zezadu ránu lahví do zátylku, napadené se podařilo utéci na Lípové náměstí a manžel V. K. utekl na druhou stranu k restauraci OKO, kdy asi do půl cesty jej jeden z útočníků pronásledoval, kdy útočníci za oběma poškozenými ještě křičeli hanlivé výrazy:" bílá mrdko", navíc během napadání rovněž na poškozené křičeli:"mrdky bílý, my vás zabijeme, cikánům to tady patří, je to náš svět, naše území" a podobně, kdy následně musel být V. K. převezen záchrannou službou do Oblastní nemocnice v Trutnově k ošetření,  

k otázce č. 4)

Dva pachatelé – jeden ročník 1984, druhý 1991.

k otázce č. 5, 6, 7)

Dne 14. 8. 2020 podán na oba pachatele návrh na podání obžaloby podle § 166/3 tr. řádu Okresnímu státnímu zastupitelství v Trutnově, vedeno pod sp. Zn. 1 ZT 88/2020

vytisknout  e-mailem