Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 13.5.2020

 

Žadatel: z Hradce Králové
Ze dne: 13. 05. 2020

Žádost:
Dne 11. 06. 2019  okolo 10.00hod. došlo na křižovatce ulic Střelecká a Gočárova v Hradci Králové ke smrtelné dopravní nehodě, když řidič automobilu značky Citroen Berlingo srazil chodkyni na přechodu pro chodce a tato žena na místě zemřela.
V souvislosti s uvedenou nehodou žádám o poskytnutí těchto informací:
− sdělte, zda proběhlo či stále probíhá v uvedené věci vyšetřování a pokud ano, pod jakou spisovou značkou
− pokud bylo vyšetřování věci již ukončeno, sdělte, jaký byl výsledek tohoto vyšetřování
− pokud vyšetřování stále probíhá, sdělte, jaké úkony byly v rámci vyšetřování v této věci dosud učiněny
− sdělte, zda ve věci dochází či nedochází k průtahům ve vyšetřování, případně který subjekt průtahy způsobil.

Odpověď žadateli:
Ad 1) Policejním orgánem oddělení obecné kriminality je pod spisovou značkou Čj. KRPH-XXX/TČ-2019-050271, vedeno trestní řízení v úseku přípravného řízení od zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu ze dne 11. 6. 2019 pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti podle §143 odst. 1, 2 trestního zákoníku.
Ad 2) Trestní řízení nebylo do současné doby ukončeno.
Ad 3) Po prvotních úkonech na místě – ohledání místa dopravní nehody, zjištění a zajištění stop a osob pro účely trestního řízení, byly následně v rámci probíhajícího přípravného řízení provedeny formou podání vysvětlení výslechy osob v postavení osoby podezřívané či nositele svědectví - řidiče předmětného vozidla, svědků předmětné dopravní nehody, policistů přítomných na místě, lékaře specialisty. Byl vypracován znalecký posudek z oboru strojírenství posuzování technického stavu vozidel, znalecký posudek z oboru zdravotnictví odvětví soudní lékařství. Byla provedena pitva zemřelé, znalecký posudek z oboru zdravotnictví odvětví diabetologie a následně doplněk tohoto posudku. V současné době je zadán znalecký posudek z oboru dopravy odvětví silniční a městská. Po jeho vyhotovení bude stanoven další postup.
Ad 4) Doba přípravného řízení je dána zejména rozsahem dokazování, druhem a složitostí prováděných důkazních prostředků. Vyžádané znalecké posudky na sebe postupně navazují a lhůty k jejich vypracování jsou přiměřené k jejich závažnosti. Postup policejního orgánu je podle § 157 a § 174 trestního řádu dozorován stáním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové pod sp. zn. 1 ZN-4501/2019. Prováděným dozorem státního zástupce nebyly do současné doby v postupu policejního orgánu při konání přípravného řízení zjištěny závady ani neodůvodněné průtahy.

vytisknout  e-mailem