Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 13. 2. 2019

Žadatel: z Prahy
Ze dne: 13.2.2019

Informace k provozu střelnice v Česticích (provozní řád, otevírací doba, kontroly).

Odpověď žadateli:
„Provoz střelnice - celoroční, celotýdenní, v letních měsících (IV až IX) od 08. hod do 19. hod, v zimních měsících (X až III) od 09. hod do 17. hod. 
Denní a časový rozvrh střeleb:
PONDĚLÍ - 8:00-13:00 - PČR Rychnov nad Kněžnou
ÚTERÝ - 8:00-15:30 - Vojenská policie
STŘEDA - 8:00-14:30 PČR Rychnov nad Kněžnou, 15:00-17:30 Střelba pro veřejnost z kulových zbraní
ČTVRTEK - 8:00-13:00 PČR Hradec Králové, 14:00-17:00 - Brok. střelba pro veřejnost, příprava uchazečů o zbrojní průkaz
PÁTEK - 8:00-13:00 PČR Praha, 14:00-17:00 - Kul. střelba pro veřejnost, příprava uchazečů o zbrojní průkaz
SOBOTA - 10:00 - 12:00 - střelba z kulových zbraní
NEDĚLE - 10:00-12:00 Střelba z kulových a brokových zbraní pro členy SSK
Střelba je zakázána mimo výše uvedený denní a časový rozvrh!“
„Výjimku lze povolit jen v těchto případech:
Policie ČR, Vojenská policie, včetně nočních střeleb Veřejné střelecké soutěže
Tuto výjimku správce střelnice je povinen oznámit na Obecní úřady Čestice a Olešnice nejméně 5 dnů před plánovaným termínem.“
Na základě zjištění kontrolního orgánu lze konstatovat, že Provozní řád žádným způsobem dále nespecifikuje způsob a formu „povolování výjimek“ z jinak provozovatelem střelnice dobrovolně stanoveného Rozvrhu provozní doby střeleb. Za tohoto stavu nelze při splnění ostatních podmínek (podání informace starostům - opět bez stanovení formy) v žádném případě hodnotit střelbu mimo dny v týdnu a časy, uvedené v Příloze č. 4, jako porušování provozního řádu střelnice.
„Informace o kontrolách provozu střelnice provedených Policií ČR v posledních pěti letech zejména, které konkrétní podmínky provozu byly kontrolovány a s jakým výsledkem.“ V roce 2015 byla Odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen OSZBM KŘP-H), pracoviště Rychnov nad Kněžnou provedena kontrola ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) se zaměřením na bezpečný provoz střelnice, plnění povinností provozovatel střelnice a plnění povinností správce střelnice. Kontrolou nebylo zjištěno pochybení ani důvody k pozastavení provozování střelnice.
Dne 1. prosince 2018 byla na základě žádosti pracovníků Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje o kontrolu plnění Provozního řádu Střelnice Čestice (konkrétně dodržování rozvrhu provozní doby střeleb dle Přílohy č. 4) provedena kontrola s využitím oprávnění dle § 75c zákona o zbraních při pořádaném veřejném závodě: „Puška útočná vz. 58 a pistole služební“- finále. Zejména s ohledem na závěry, učiněné v bodu 2) nebylo zjištěno porušování zákona o zbraních ani jiné porušení povinností ze strany správce střelnice nebo přítomných držitelů zbrojního průkazu, kteří byli účastníky střelecké soutěže - veřejného závodu.

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
 

vytisknout  e-mailem