Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 12. 6. 2018

Žádost ze dne 12.6.2018
Žadatel z Olešnice v Orlických horách

"1. Žádám o poskytnutí jména, příjmení a hodnosti policisty, který osobně hovořil s XY ve věci
mého oznámení podaného dne 13.12.2017 na Obvodním oddělení Policie ČR Dobruška (převzala policistka č. 319299).
2. Kdy (den, měsíc, rok a hodina) bylo s XY hovořeno v záležitosti mého oznámení podaného
dne 13.12.2017 na Obvodním oddělení Policie ČR Dobruška (převzala policistka č. 319299 ).
3. Kde bylo s XY hovořeno ve věci mého oznámení podaného dne 13.12.2017 na Obvodním
oddělení Policie ČR Dobruška (převzala policistka č. 319299).
4. Žádám o poskytnutí kopie úředního záznamu o rozhovoru policisty s XY.
5. Pokud úřední záznam o rozhovoru policisty s XY neexistuje, žádám o poskytnutí jména, příjmení a hodnosti přímého nadřízeného policisty, který úřední záznam o rozhovoru s XY nevyhotovil.
6. Žádám o poskytnutí jména, příjmení a hodnosti policisty (a jeho přímého nadřízeného), který šetřil moje oznámení podané dne 13.12.2017 na Obvodním oddělení Policie ČR Dobruška (převzala policistka č. 319299) a nepožádal o podání vysvětlení nikoho ze zastupitelů či občanů, kteří byli přítomni na zasedání zastupitelstva dne 29.11.2017, kde XY zasáhl do mojí tělesné integrity a dopustil se tak přestupku podle ust. § 7 odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích."

Odpověď na otázku č. 1: pprap. XY
Odpověď na otázku č. 2: S p. XY bylo v dané věci hovořeno již dne 8. prosince
2017 (přesný čas není znám) v rámci prošetřování věci evidované pod č. j. XY.
Úřední záznam o rozhovoru s p. XY ze dne 8. prosince 2017 byl použit i pro účely šetření ve věci Vašeho podání ze dne 13. prosince 2017.

Odpověď na otázku č. 3: místo není v záznamu uvedeno
Odpověď na otázku č. 4: viz příloha
Odpověď na otázku č. 5: viz odpověď na otázku č. 4
Odpověď na otázku č. 6: pprap. XY

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
 

vytisknout  e-mailem