Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 12.2.2020

Žadatel: ze Semil
Ze dne: 12. 02. 2020

Dotazy a odpovědi:
1.1-Zda si byla úřední osoba činná u policie ČR, náměstek ředitele KŘ pro SKPV, na základě svého titulu a profese že musí  znát zákonnou povinnost , podle čl. 36 odst.1 zákona č.2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod – jednat nestranně,, při oznámení trestné činnosti“ a  to v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu  že i oznamovatelé a poškození, kteří podají  trestní oznámení, mají, podle zákona č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, svá práva, podle zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu a zákona č.40/2009Sb. Trestního zákona.
Odpověď: ano.
1.2-Zda byly, příslušníci Policie ČR, KŘP KHK SKPV  a to i náměstek ředitele KŘ pro SKPV si vědomi, že mají zákonnou povinnost, prověřovat, trestní oznámení učiněné, oznamovateli poškozeným, kde je i pouhé podezření o spáchání, závažné trestné činnosti u státního orgánu, jako je, nadržování, pachatelům trestné činnosti aby unikli trestnímu stíhání, činného jako státní zástupce u Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Příslušníky, dána  povinnost toto oznámení prověřit. 
Odpověď: ano.
1.3-Který obsah, podání, sp. zn., přesné označení, byl ze strany, příslušníků Policie ČR, SKPV  ve věci trestního oznámení - učiněné oznamovatelem, poškozeným XY, byli posuzovány, při posuzování obsahu, podání, jsou obsahem stížnosti.
Odpověď: Vaše podání ze dne 2. května 2018 jako celek. 
1.4-Zda byly, ze strany státního orgánu, PČR KŘP  KH  SKPV , náměstek ředitele KŘ pro SKPV, byly poskytnuty vždy, informace v souladu se zákonem., pravdivě a nestranně. 
Odpověď: ano. 
1.5-Zda byl, ze strany příslušníků Policie, oznamovatel- poškozený, vedené pod sp. zn. KRPH-XX/ČJ-2018-050070, byl ze strany příslušníků Policie ČR, vyhodnocen jako stížnost, a zda obsah, podání obsahoval, slovo stížnost. S uvedením,  hodnosti, titulu, jména, příjmení osoby která, toto trestní oznámení vyhodnotila, jako stížnost s uvedením, dne, měsíce, roku.
Odpověď: podání neobsahovalo slovo stížnost, z hlediska obsahu však šlo o stížnost na státního zástupce. Vyhodnocení provedl XY  3. května 2018.
1.6-Zda si byla úřední osoba činná u Policie ČR, náměstek ředitele KŘ pro SKPV, na základě svého titulu a profese si uvědomoval, že musí  znát zákonnou povinnost , podle čl. 36 odst.1 zákona č.2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod – plnit svoji zákonnou povinnost- jednat nestranně,, že vyrozumění o postoupení, věci  KRPH-XX-3/ČJ-2018-050070 ze dne3,5,2018, neobsahuje, ve svém obsahu, že by , trestní oznámení, týkající se oznámení na úřední osobu, Mgr. XY, státního zástupce , Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové , bylo ze strany, příslušníka , Policie ČR,  vyhodnoceno jako stížnost . 
Kde toto podání, prokazuje, porušení zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu, zákona č. 40/2009Sb. trestního řádu, zákona č. 1/1993Sb. Ústavy ČR-odepření spravedlnosti. Podle zákona č. 40/2009Sb. Trestní zákona. 
Odpověď: ano.
1.7-Kolik listů uvedení, počet, obsahoval spis pod sp. zn. KRPH-XX/ČJ-2018-050070, před předáním, ke státnímu orgánu Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové a poskytnut, žadateli o informace a to kopii, doručenky o přijetí, tohoto spisu, státním orgánem,  Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. 
Odpověď: spis (1/15 listů) byl kurýrem doručen  na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové dne 7. května 2018 (viz příloha - doručovací kniha).
1.8-Zda bylo, trestní oznámení, oznamovatele, poškozeného, vedené, pod sp. zn. pod sp. zn. KRPH-XX/ČJ-2018-050070, konzultováno ze strany, některého příslušníka, PČR – SKPV s některým státním zástupcem činným u Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové  v případě, že ano, uvést, titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení. 
Odpověď: nebylo, bylo ověřeno pouze doručení Vašeho podání na podatelnu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.
1.9-Zda bylo ze strany PČR KŘP KH OOK, Odboru obecné kriminality, SKPV , všechny podání, trestní oznámení občanů- neobsahující v obsahu  podání , že se jedná o stížnost, oznamovatelů poškozených - zaevidovány,  ke zpracování a prověření  obsahu , při přijetí doručení – zaevidována  - zapsány u státního orgánu , SKPV, podle zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu, jako oznámení trestné činnosti, pod ,,TČ“.
Odpověď: ano, vyhodnocení obsahu provádí policie, nikoli oznamovatelé.
1.10-Zda, zaevidování, trestního oznámení, pod sp. zn. KRPH-XX-3/ČJ-2018-050070, byly splněny veškeré náležitosti, pro zaznamenání, trestního oznámení učiněné, oznamovatelem XY, podle zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu a zda byla zapsána – zaevidována, nestranně, neporušením čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod. A nedošlo ze strany, úředních osob činných u Policie ČR, k odepření spravedlnosti, při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, nesprávným úředním  postupem, zápisem  trestního oznámení, pod  spisovou značku ,,ČJ“
Odpověď: ano.
1.11-Zda nebyl u státního orgánu PČR KŘP  KH OOK, Odboru obecné kriminality, SKPV, vytvořen, nezákonný systém, nadržování, při trestním oznámení ze dne 2.5.2018 ,  pachateli trestné činnosti, státnímu zástupci XY  z Krajské státní zastupitelství  v Hradci Králové. Který porušil zákon 1/1993Sb. Ústavu ČR- na nestrannost a spravedlnost. 
Odpověď: nebyl.
1.12-Zda byly ze strany, příslušníků Policie ČR, PČR KŘP  KH OOK, Odboru obecné kriminality,  SKPV všechny, trestní oznámení, oznamovatelů- poškozených, prověřovány v souladu se zákony, České republiky a EU a to i zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu.
1.13-Který právní předpis, uvedení jeho označení,  určil , pokynem, nařízením, že státní orgán, jako je Policie ČR, PČR KŘP KH OOK , Odboru obecné kriminality , SKPV, zaevidován , podání občanů- oznamovatelů-poškozených , trestní oznámení, jsou zaevidována – zapsána , pod spisovou značku, obsahující, ČJ, a nejsou evidována- zapsaná podle zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu, jako oznámená trestná činnost pod ,, TČ“, umožňující , prověřování oznámené trestné činnosti. 
1.14-jaké opatření bylo , ze strany, vedoucích, pracovníků, PČR KŘP  KH OOK , Odboru obecné kriminality , SKPV, učiněna , aby byly odstraněny nesprávné úřední postupy, porušující zákon a to i nezákonnou manipulací s oznámeními  - oznamovatelů, poškozených aby nedošlo k odpírání spravedlnosti, evidenci zápisem- oznámení , pod sp.zn. ,,ČJ“
1.15-podle kterého zákona, uvedení jeho označení, zda se jedná o trestní řád, nebo správní řád,  jsou u  PČR KŘP  KH OOK, Odboru obecné kriminality, SKPV, jestliže je ve spisové značce uvedeno ,, ČJ“  a označení spisu, porušující zákon č. 141/1961Sb. trestního řádu.

Odpověď k otázce 1.12 – 1.15: Pokyn policejního prezidenta č. 170/2015 ze dne 2. 11. 2015, kterým se vydává spisový řád. Je vydán na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Tento pokyn v souladu s právními předpisy upravujícími oblast výkonu spisové služby upravuje podrobnosti při přijímání, vyhotovování, podepisování, evidování, oběhu, rozdělování, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů doručených Policii České republiky.  V čl. 17 odst. 3 se stanovuje bližší označení pro označení dokumentů týkající se trestního řízení („TČ“), přestupkového řízení („PŘ“) a pro označení ostatních dokumentů („ČJ“). Vyhodnocení obsahu podání provádí policie, nikoli oznamovatel. K nesprávnému úřednímu postupu nedošlo.

vytisknout  e-mailem