Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 11.3.2020

Žadatel: z Machova

Ze dne: 11. 03. 2020

Žádost:

Žádost následující informace - podklady pro diplomovou práci:

Otázky a odpovědi žadatele:

Otázka: Dojezdové časy od oznámení události na operační středisko (stanovené a realita)

Odpověď: Limity dojezdových časů u PČR stanoveny nejsou. Dojezdové časy se u běžných

výjezdů neevidují, u nasazení prvosledových hlídek je dojezdový čas 9 minut.

Otázka: Personální stav policistů ÚO Náchod za roky 2015 – 2019

Odpověď:

1. 1. 2015 – 245 policistů (odečet OOP JA, OOP NM, OOP BR mínus 62 pol)

1. 1. 2016 – 248 policistů (odečet OOP JA, OOP NM, OOP BR mínus 65 pol)

1. 1. 2017 – 250 policistů (odečet OOP JA, OOP NM, OOP BR mínus 70 pol)

1. 1. 2018 – 249 policistů (odečet OOP JA, OOP NM, OOP BR mínus 59 pol)

1. 1. 2019 – 255 policistů (odečet OOP JA, OOP NM, OOP BR mínus 57 pol)

Otázka: Současný personální stav policistů ÚO Náchod (věková skladba)

Odpověď: 1. 3. 2020 – 255 policistů (odečet OOP JA, OOP NM, OOP BR mínus 58 pol.)

Věková skladba ÚO:

18-29 let – 61 pol; 30-39 let – 67 pol; 40-49 let – 91; 50-59 let – 34 pol; 60-65 let – 7 pol.

Věková skladba ÚO mimo JA,NM, BR:

18-29 let – 40 pol; 30-39 let – 51 pol; 40-49 let – 70; 50-59 let – 30 pol; 60-65 let – 6 pol.

Otázka: Skončení služebního poměru ÚO Náchod dle věkové struktury 2015 – 2019

Odpověď:

2015 – 3 pol, ročník 1966,1972,1972, (JA, NM, BR – 0 pol).

2016 – 9 pol, ročník 1962,1964,1964,1968,1971,1974,1979,1987,1989, (JA, NM, BR mínus 2

pol, 1987, 1964).

2017 – 7 pol, ročník 1952,1957,1965,1969,1973,1975,1978, (JA, NM, BR – 0 pol)

2018 – 6 pol, ročník 1953,1960,1960,1968,1976,1996, (JA, NM, BR – minus 1 pol, 1960)

2019 – 9 pol, ročník 1954,1958,1962,1963,1965,1965,1972,1978,1994, (JA, NM, BR mínus 3 pol, 1962, 1972, 1978).

Otázka: Skončení služebního poměru ÚO Náchod podle § 42, odst. 1, písm. m dle délky služby 2015 – 2019

Odpověď:

2015 – 21 let, 23 let, 18 let

2016 – 25 let, 21 let, 21 let, 25 let, 2 roky, 10 let, 18 let (BR,JA,NM 1x 24 let, 1x 4 roky)

2017 – 31 let, 25 let, 25 let, 24 let, 21 let, 21 let, 5 let

2018 – 28 let, 26 let, 19 let, 17 let, 155 dní (BR,JA,NM 1x 22 let)

2019 – 39 let, 28 let, 27 let, 27 let, 26 let, 1 rok (BR,JA,NM 2x 26 let, 1x 20 let)

Otázka: Vznik a zánik služebního poměru ÚO Náchod v letech 2015 – 2019

Odpověď:

Vznik: zánik:

2015 – 8 policistů 2015 – 3 policisté

2016 – 12 policistů 2016 – 9 policistů

2017 – 14 policistů 2017 – 7 policistů

2018 – 23 policistů 2018 – 6 policistů

2019 – 17 policistů 2019 – 9 policistů

Otázka: Předpokládaný počet nově přijatých a odchozích příslušníků ÚO Náchod pro letošní rok

Odpověď:

přijetí: přibližně 13 policistů odchod: přibližně 10 policistů.

Otázka: Minimální požadované stavy příslušníků pro zabezpečení funkčnosti OOP (zabezpečení 24 hodinového provozu) ÚO Náchod.

Odpověď:  Vzorová systemizace obvodních oddělení (tedy předpis, který stanoví jaká služební místa, v jakých tarifních třídách a s jakou náplní činnosti lze u obvodního oddělení zřídit) nestanoví minimální ani maximální počet služebních míst na obvodním oddělení. Je tedy na služebním funkcionáři, aby rozhodl, kolik služebních míst na konkrétním obvodním oddělení bude zřízeno podle bezpečnostní situace, velikosti zabezpečovaného teritoria apod.

Aktuální počty policistů na jednotlivých OOP: OOP Náchod 35, OOP Hronov 16, OOP Červený Kostelec 13, OOP Česká Skalice 15, OOP Police nad Metují 10.

Otázka: Statistiky zásahů za roky 2010 – 2019 ÚO Náchod (celkový počet vyslání hlídek IOS)

Odpověď: Statistika počtu vyslaných hlídek se nevede.

Otázka: Statistiky zásahů za roky 2010 – 2019 ÚO Náchod v součinnosti s HZS ČR a ZZS KHK (v rámci IZS)

Odpověď: Statistika součinnosti s HZS ČR a ZZS KHK se nevede.

Otázka:

- Cvičení ÚO Náchod v gesci PČR (uskutečněná od roku 2015 a plánovaná)

- Součinnostní cvičení ÚO Náchod (uskutečněná od roku 2015 a plánovaná) se základními složkami IZS

Odpověď: plánovaná cvičení: veškerá plánovaná cvičení byla z důvodu vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky zrušena nebo odložena na neurčito.

Realizovaná cvičení v letech:

2015

Uskutečnilo se celokrajské cvičení IZS „RAD 2015 - Region After Dark", které řešilo dlouhodobé plošné přerušení dodávek elektrické energie, ke kterému došlo na území celé ČR a to vlivem nepříznivých klimatických podmínek ve střední Evropě. V průběhu měsíce října byly zpracovány výstupy ze cvičení z jednotlivých ÚO včetně KŘ a předloženy návrhy řešení.

„Aktivní útočník" - v průběhu roku 2015 pokračoval, na školním polic. středisku KŘP-H, dvoudenní integrovaný výcvik policistů k problematice „Aktivní útočník“. Tento výcvik již od roku 2013 absolvovala velká většina policistů obvodních oddělení KŘP a PEO. V roce 2016 bude výcvik dokončen. V budoucnosti se počítá zařadit do výcviku také policisty SKPV, OCP a OSDP.

Na všech územních odborech KŘP-H proběhlo v roce 2015 cvičení „Aktivní útočník". Na náročné přípravě těchto cvičení se podíleli policisté ŠPS, OSPP, OO, krizového řízení a další. Záměrem cvičení bylo prověřit schopnost a úroveň přijetí oznámení na tísňové lince, řízení a organizace dostupných sil IOS, první reakce před příjezdem a v době příjezdu hlídek ZÚ, postup a taktiku na místě zákroku, komunikační schopnosti, postup a organizaci velení velitele zásahu, vybavenost hlídek.

2016

Cvičení PČR - OKŘ se dále spolupodílelo na přípravě a realizaci prověřovacích cvičení PČR

Amok – útok aktivního střelce. Cvičení se uskutečnila na všech 5 územních odborech KŘP-H a to v průběhu měsíce listopadu a prosince.

NOVÝ PLES 2016 - na základě prověření Operačního plánu bezpečnostního opatření ve vojenském zařízení 5512 Nový Ples OKŘ připravilo a zrealizovalo, ve spolupráci s Vojenskou policií Armády České republiky, cvičení pod názvem „NOVÝ PLES 2016.“ Tématem prověřovacího cvičení bylo řešení hrozby mimořádné události vzniklé v souvislosti s ozbrojeným útokem na vojenské zařízení.

2017

Celokrajské cvičení složek IZS Tunel 2017, se konalo 26. dubna 2017 v Petrovickém tunelu.

Tématem taktického cvičení byly záchranné a likvidační práce při zdolávání mimořádné události (dále jen „MU“) – likvidace následků dopravní nehody prostředků hromadné přepravy osob na železnici spojenou s tříděním, záchranou, transportem a vyhledáváním zraněných osob (součinnostní IZS).

NOVÝ PLES 2017 - na základě prověření Operačního plánu bezpečnostního opatření ve vojenském zařízení 5512 Nový Ples OKŘ proběhlo, ve spolupráci s Vojenskou policií Armády České republiky, cvičení pod názvem „NOVÝ PLES 2017.“ Tématem cvičení je řešení hrozby mimořádné události vzniklé v souvislosti s útokem na vojenské zařízení. Cvičení se konalo 25. dubna 2017.

Proběhla taktická cvičení PČR Amok – útok aktivního střelce. Cvičení se uskutečnila na všech 5 územních odborech KŘPH ve spolupráci s jednotlivými Úřady práce a to v průběhu měsíce listopadu a prosince.

2018

Taktická a prověřovací cvičení HRADBA 2018, které se konalo ve dnech 13. až 14. dubna 2018. Cvičením byla ověřena připravenost KŘP-H k plnění úkolů na úseku zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochrany hranic v součinnosti s aktivními zálohami Armády České republiky.

NOVÝ PLES 2018 - na základě prověření Operačního plánu bezpečnostního opatření ve vojenském zařízení 5512 Nový Ples se uskutečnilo, ve spolupráci s Vojenskou policií Armády České republiky, prověřovací cvičení pod názvem „NOVÝ PLES 2018“. Tématem cvičení bylo řešení hrozby mimořádné události vzniklé v souvislosti s útokem na vojenské zařízení.

Cvičení „Pád malého sportovního letadla" OKŘ spolupracovalo na přípravě a realizaci prověřovacího cvičení složek IZS, jehož námětem byla simulovaná letecká nehoda malého čtyřmístného sportovního letadla Z 43 s dvoučlennou posádkou do prostoru veřejného vnitrostátního letiště v Novém Městě nad Metují, při níž došlo k zahoření unikajících provozních náplní z letadla a zranění jeho osádky. Cvičení se konalo 3. prosince 2018 (součinnostní IZS).

2019

KŘP-H se v roce 2019 podílelo na přípravě taktických a prověřovacích cvičení IZS formou zpracování námětů, zároveň také jejich realizací a vyhodnocováním.

ROZKOŠ 2019 - cvičení, které se uskutečnilo dne 31. července 2019 10.00 hod. na vodní nádrž Rozkoš mezi obcemi Velká Jesenice a Spyta. Námětem prověřovacího cvičení byla záchrana tonoucích se osob na vodní nádrži a následné pátrání po osobách, které byli ve člunu a dokázali doplavat ke břehu (součinnostní IZS).

Dále se uskutečnilo cvičení složek IZS ve spolupráci s vytipovanými letišti v rámci Khk (Hronov, Lanov, Josefov, Broumov, Žirec, Domoslavice, Hradec Králové, Jičín).

2020

NOVÝ PLES 2020 - na základě prověření Operačního plánu bezpečnostního opatření ve vojenském zařízení 5512 Nový Ples proběhlo, ve spolupráci s Vojenskou policií Armády České republiky, prověřovací cvičení pod názvem „NOVÝ PLES 2020“. Tématem taktického cvičení bylo řešení hrozby mimořádné události vzniklé v souvislosti s útokem na vojenské zařízení.

vytisknout  e-mailem