Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 10. 6. 2019

 

Žadatel: z Prahy
Ze dne: 10. 06. 2019

Žádost o sdělení spisové značky soudu, pod kterou je veden případ „opilého policisty“ a zaslání kontaktu na osobu, která případ medializovala, dále o podklady, které by šlo použít k případové studii srovnání pomluvy příslušníka PČR a exekutora.

Odpověď na žádost:
V reakci na Vaše doplnění informací formou přípisu ze dne 18. 6. 2019 doručeném na OHK v Trutnově jako datová zpráva dne 18. 6. 2019, Vám dle ust.  § 14 odst. 5, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v příloze zasílám rozhodnutí - trestní příkaz Okresního soudu v Trutnově, vedený pod čj. 4T 50/2019 ze dne 31. 3. 2019, s nabytím právní moci téhož dne, k dalšímu využití. Uvedenou věcí se mediálně zabýval mluvčí Policie ČR, ÚO Trutnov nprap. Lukáš Vincenc služ. mobil – 725 885 985 a služební internetový kontakt - krph.tisk.tu@pcr.cz

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
 

vytisknout  e-mailem