Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 1.7.2020

Žadatel: z Teplic

Ze dne: 01. 07. 2020 a 02.07.2020

Dne 1. 7. 2020 byla KŘP Královéhradeckého kraje doručena žádost o:

„spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých šesti měsících zahájili trestní stíhání podle § 160 Tr. řádu Včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu spisových značek trestních spisů a dalších údajů, které k těmto případům existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému Policie ČR.“

a druhá žádost ze dne 1. 7. 2020, ve které žádáte o:

„spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých šesti měsících zahájili trestní stíhání podle § 160 Tr. řádu za trestné činy Vydírání ( § 175), Pomluva ( § 184), Podvod (§ 209), Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220), Poškození věřitele (§ 222), Zvýhodnění věřitele (§ 223), Způsobení úpadku (§ 224), Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), Pletichy v insolvenčním řízení ( § 226), Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254), Zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255), Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337).

Včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě.

Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu spisových značek trestních spisů a dalších údajů, které k těmto případům existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému Policie ČR.“

Dne 2. 7. 2020 byla krajskému ředitelství elektronicky doručena třetí žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žádáte o:

„spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých šesti měsících podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 Tr. řádu včetně uvedení informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě“.

Odpověď na žádost:

Vaše žádosti jsme sloučili do jedné odpovědi a v příloze zasíláme čísla jednací příslušných spisů ve formátu xlsx.

Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních Vámi požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci Vašeho podání, kde netrváte na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme Vám informace v omezeném rozsahu.

vytisknout  e-mailem