Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dotaz zněl:

Žadatel …..

žádá výše uvedený povinný subjekt o poskytnutí informace týkající se ulice ve městě Vratimov ……..

Otázka č.1 Zda povinný subjekt v období jednoho roku k dnešnímu dni řešil, vydával povolení nebo verifikoval nějaké rozhodnutí vztahující se k provozu vozidel na výše uvedené místní komunikaci, a to zejména provozu vozidel nad 3,5 t a více, včetně autobusu.

Požadují zaslání kopie písemností.

Otázka č. 2 Zda v minulostí vydával nějaké rozhodnutí v souvislostí s obsluhou a zasobováním firem ……. a používaní výše uvedené komunikace k těmto účelům.

Požadují písemné kopie písemností.“

Povinný subjekt k oběma dotazům souhrnně uvádí, že z vyjádření dopravního inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava vyplývá, že tento organizační článek neeviduje v informačním systému ETŘ žádný dokument, resp. spis, který by se týkal vyjádření k místní úpravě na ulici …… ve Vratimově, ani který by se týkal vyjádření k povolení zásobování pro společnosti …... Je vhodné uvést, že policie vystupuje při stanovení místní úpravy „pouze“ jako dotčený orgán dle § 77 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., nikoliv jako orgán, který rozhoduje. V těchto věcech je příslušný k vydání rozhodnutí správní orgán, v tomto případě Městský úřad Vratimov, tedy zcela jiný povinný subjekt.

Oslovený povinný subjekt tedy požadovanou informací nedisponuje. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Zároveň platí, že podle § 2 odst. 4 téhož zákona se povinnost poskytovat informace netýká mj. vytváření nových informací.

vytisknout  e-mailem