Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz na podpis dohody

Tazatelka požádala o informace k podpisu dohody.  

Dne 2. 12. 2010 přijala centrální podatelna Policejního prezidia ČR žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
Dotaz:
„Na internetových stránkách slovenské nevládní organizace ŠKZS Slovakia je uvedeno, že tato organizace dne 24. 6. 2010 podepsala dohodu o vzájemné spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje.
Který zákon a paragraf umožňuje jednotlivým krajským ředitelstvím podepisovat podobné mezinárodní smlouvy o spolupráci na mimořádných událostech?
Byla tato dohoda uzavřena s vědomím Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí nebo alespoň s vědomím Policejního presidia?
A v neposlední řadě bych ráda věděla, JAK Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje ověřilo odbornost této organizace? Jistě ani jeden člen nemá (ani nemůže) mít složené atesty Ministerstva vnitra, které opravňují české doborovolníky zasahovat v praxi a cadaver (tedy hledání mrtvých či částí jejich těl) také jistě necvičí se svými psy zcela legálně jako specialisté od PČR.“
 
 
Odpověď:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je dva roky organizační složkou státu a účetní jednotkou a jako takové je způsobilé samostatně konat kroky v tomu odpovídajícím rozsahu. Mimo jiné jménem státu činí v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, právní úkony vedoucí organizační složky, jíž se tyto úkony týkají, pokud zvláštní právní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak.
Nejsou známy jakékoliv okolnosti, které by měly kompetentnost ředitele krajského ředitelství k uzavření předmětné dohody zpochybnit. Navázaná součinnost nepředpokládá žádné finanční nároky a případné vlastní náklady spojené s její realizací je připravena nést každá ze smluvních stran. Uzavřená dohoda nepodléhá schválení, není nutné oznámení ani Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí a ani Policejnímu prezidiu ČR.
Bylo ověřeno, že Specielní kynologická záchranná služba Slovakia má k činnostem v dohodě uvedeným registraci Ministerstva vnitra Slovenské republiky.
Krajské ředitelství bylo k uzavření dohody motivováno potřebou vytvořit podmínky pro co nejrychlejší dostupnost služby vyhledávání mrtvých těl u mimořádných událostí (pokud v daný okamžik nebude potřebu možné vykrýt českým specialistou) v rámci přeshraniční spolupráce. Slovenský partner se na svém území již v minulosti úspěšně zapojil do případů, ke kterým bylo u našeho krajského ředitelství vedeno trestní řízení a měly přesah na Slovensko. Vycvičenými psy v této specializaci krajské ředitelství samo nedisponuje a celoplošně je jich v Policii České republiky (a dokonce i mimo ni) jen několik.
Pro zahájení výcviku vlastních psů se teprve u krajského ředitelství v Ostravě podmínky připravují. Uvědomujeme si citlivost tématu předmětné specializace v České republice a zejména podmínek pro výcvik k ní. Dohoda neobsahuje žádná závazná vzájemná plnění a možnost využít tuto službu také ze Slovenska jen zvýší v případech mimořádných událostí šanci na úspěch.
 
 
 
 
 
                                                
 

vytisknout  e-mailem