Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k poskytnutí adresy bydliště osoby exekutorovi

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost a odpověď: 

Žádost zněla, cituji:

Obracím se na Vás s žádostí o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k šetření ve věci .... Jmenovaný byl obeslán Exekutorským úřadem ....

Výše uvedenému byla zaslána písemnost .... Dle sdělení pracovnice Exekutorského úřadu .... byla tato adresa poskytnuta policejním oddělením v Ostravě.

Na této adrese ... nebydlí, nikdy nebydlel ani se nezdržoval a není mě ani mé rodině znám.

Žádám o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb., kdo tuto adresu Exekutorskému úřadu .... poskytl, z kterého policejního oddělení, jakým způsobem toto zjistil a číslo jednací policejního spisu – pokud možno kopie dokumentů dle § 4a, odst. 2b.“  

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytuje Vám informace:

Adresa ...., byla poskytnuta jako adresa možného pobytu ve vztahu k osobě ..... Exekutorskému úřadu ....obvodním oddělením Poruba 1 Městského ředitelství policie Ostrava, a to dokumentem evidovaným v elektronickém sytému spisové služby krajského ředitelství pod č. j. KRPT-..... Tuto adresu uvedl .... při realizovaném úkonu do dokumentu evidovaného v elektronickém systému spisové služby krajského ředitelství pod č. j. ....., a to policejnímu orgánu obvodního oddělení Poruba 2 Městského ředitelství policie Ostrava.

Pokud skutečně potvrdíte požadavek (nikoliv možnost) poskytnutí kopie některého z těchto dokumentů, lze doporučit pro zjednodušení a urychlení vyřízení žádosti vyžádat si dokumenty v anonymizované podobě. Povinný subjekt je totiž povinen při poskytování informací zkoumat, zda nejsou zákonné výluky pro jejich poskytnutí (zejména s ohledem na osobní údaje, soukromí v dokumentech uváděných osob atd.). V případě zažádání o anonymizované dokumenty poté nebude třeba vydání souběžného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v rozsahu těch informací, které nemohou být žadatelům poskytnuty. 

vytisknout  e-mailem