Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k počtu žádostí dle z. č. 106/1999 a úhrad

Žadatel zažádal o počet žádostí dle z. č. 106/1999 a výše úhrad 

Ž8dost a odpověď:

 
„1) Kolik žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., bylo zasláno Krajskému policejnímu ředitelství v roce 2017 a 2018, do 30.4.2018.

2) V kolika případech výše uvedených žádostí byly žadateli vyčísleny náklady dle sazebníku úhrad za poskytování informací.

  3) Kterým konkrétním subjektům, v které konkrétní věci a v jaké konkrétní výši byly náklady vyčísleny.“
 

Odpověď:
 
1) K tomuto bodu doplňujeme, že k již sdělenému počtu žádostí o informace za rok 2017 (89) eviduje krajské ředitelství za dobu od 1. ledna do 30. dubna 2018 56 žádostí.
 
2) V roce 2017 krajské ředitelství vyčíslilo náklady za poskytnutí informace v 7 případech. V roce 2018 se jednalo o 10 případů.
 
3) K tomuto bodu poskytujeme následující tabulky:

rok 2017:

typ žadatele čeho se žádost týkala výše úhrady v Kč

fyzická osoba kopie některých dokumentů ze spisu 1.693,50

fyzická osoba kopie některých dokumentů ze spisu 1.418,50

fyzická osoba speciálně požadované statistické údaje 3.765

fyzická osoba kopie dokumentů vedených k osobě žadatele 5.825

fyzická osoba informace k činnosti a odměnám policistů ve vztahu k dopadení konkrétního pachatele 14.307

fyzická osoba kopie některých dokumentů z trestního spisu 753

...... informace k trestným činům z nenávisti 1.506
 
rok 2018:

typ žadatele čeho se žádost týkala výše úhrady v Kč

fyzická osoba kopie dokumentů ze spisu 1.369

fyzická osoba kopie dokumentů ze spisu 862,50

fyzická osoba kopie dokumentů vedených k žadateli u jednoho organizačního článku krajského ředitelství 536,50

fyzická osoba informace k případným otravám příslušníků plynem 753

fyzická osoba informace k trestním spisům a speciálně požadované statistické údaje 80.069

fyzická osoba kopie záznamu z kamer vozidla PČR 6.024

fyzická osoba informace z konkrétních opatření o přibrání znalců 11.295

fyzická osoba informace k přijatým konkrétním hovorům za vymezené období 4.518

.... informace ke skutkům z nenávisti 87.599

právnická osoba informace k přibraným znalcům 166.915
 
 
 

vytisknout  e-mailem