Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k počtu žádostí dle InfZ a úhradám

Žadatel zažádal o informace k počtu žádosti dle z. č. 106/1999 Sb. a o informace k úhradám 

Žádost a odpověď:

Vaše žádost zněla, cituji:

  1. Kolik žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., bylo zasláno Krajskému policejnímu ředitelství v roce 2017 a 2018, do 30.4.2018.
  2. V kolika případech výše uvedených žádostí byly žadateli vyčísleny náklady dle sazebníku úhrad za poskytování informací.
  3. Kterým konkrétním subjektům, v které konkrétní věci a v jaké konkrétní výši byly náklady vyčísleny.

Povinný subjekt Vám poskytuje informace (odpověď) k části dotazu č. 1, a to konkrétně k počtu žádostí z roku 2017:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) eviduje v roce 2017 celkově 89 žádostí dle InfZ, které vyřizovalo (dle zpracované výroční zprávy za předcházející kalendářní rok tak, jak stanoví § 18 InfZ).

Ke zbývající části žádosti, tedy části bodu č. 1) týkající se počtu žádostí do 30. 4. 2018 a bodům č. 2) a 3) konstatujeme, že požadovaná informace není zpracována v podobě, jak žadatel požaduje. Informace bude zapotřebí vyhledat ve všech dokumentech, které  přináleží dotazu. Z uvedeného důvodu požaduje povinný subjekt úhradu.

vytisknout  e-mailem