Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k městu Petřvald, dopravní přestupky, obecně závazná vyhláška

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dotaz a odpověď: 

Kolik bylo v roce 2019, ve služebním obvodě OOP ČR Petřvald, řešeno:

a)     přestupků proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v souvislosti s porušením Obecně závazné vyhlášky Města Petřvald č. 1/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů?

b)     přestupků ve smyslu ustanovení § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, porušení § 39 odst. 5, tohoto zákona, a to všemi policejními útvary působícími na území Města Petřvald?

c)      přestupků ve smyslu ustanovení § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, porušení § 22 odst. 4, tohoto zákona, a to všemi policejními útvary působícími na území Města Petřvald?

d)     přestupků ve smyslu ustanovení § 125c, odst. 1, písm. f, bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

-       na ul. Ostravské

-       v celém Petřvaldě

 

a to všemi policejními útvary působícími na území Města Petřvald?

e)     přestupků ve smyslu ustanovení § 125c, odst. 1, písm. f, bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

-            na ul. Ostravské

-            v celém Petřvaldě

 

a to všemi policejními útvary působícími na území Města Petřvald?

 

f)       přestupků ve smyslu ustanovení § 125c, odst. 1, písm. f, bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

-            na ul. Ostravské

-            v celém Petřvaldě

 

a to všemi policejními útvary působícími na území Města Petřvald?“

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytuje Vám odpovědi ke všem bodům dotazu, v požadovaném rozsahu. Jedná se o informace z elektronického systému spisové služby krajského ředitelství (informačního systému ETŘ), který není primárně systémem statistickým. U nestandardních statistických výstupů z informačního systému ETŘ proto může docházet k určité chybovosti, například ve vztahu k místu spáchání deliktu (delikty jsou lokalizovány GPS souřadnicemi, ze kterých vyplývá území a místní příslušnost policie, systém však nedokáže automaticky přiřadit GPS souřadnice k určité ulici, není-li přímo uvedena). Za jistých okolností nemusí být výstup ani úplný (písařská chyba uživatele v položce, podle které je vyhledáváno, souběh s trestným činem apod.). Jinou evidenci policie nevede.

Odpověď:

a)  0

b)  1

c)   89

d)  0

e)  ulice Ostravská – 6, Petřvald – 69

f)    ulice Ostravská – 5, Petřvald – 135

 

vytisknout  e-mailem