Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotaz k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací (doslovný přepis): 

„…1.1- Zda si byli úřední osoby činné u Policie ČR, NCOZ vědomi toho , že řízením pod čj. …………….. ve spojení se spisem , Policie ČR , Obvodního oddělení Semily ,………….., bylo nezákonné, při zneužití pravomoci úřední osoby, příslušníka Policie ČR , NCOZ kde došlo k nezákonné manipulaci se spisy listinami k znemožnění, řádného prověření trestního oznámení s úmyslem , způsobit oznamovateli trestné činnosti, …………. a došlo k úmyslnému napomáhání, některými příslušníky, Policie ČR používání , padělané a pozměněné veřejné listiny, rozsudku u Okresního soudu v Semilech , od r. 2003 pod čj. ……………. , jako pravé. 

1.2- Zda si byli úřední osoby činné jako Příslušníci Policie ČR u NCOZ , vědomi toho, že ve smyslu zákonů České republiky a EU, je trestné, pro padělání a pozměnění veřejné listiny , vydané v písemné podobě v r. 2003, pod čj. ………………….. ze dne 21.11.2003, a to i jakékoliv pozměnění obsahu listiny , jestliže neměl zákonný podklad ve veřejné listině, protokolu z jednání, dne 21.11.ů2003 ve věci vypořádání BSM, pod čj. …………… a zde zachyceného znění, veřejně a ústně vyhlášeného , rozsudku ve znění výroku, odůvodnění a poučení , v souladu s čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , zákonná povinnost, veřejně a ústně , vyhlásit rozsudek a v souladu s §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. zachytit- zaznamenat ve veřejné listině, protokolu z jednání , a při nesplnění, této zákonné povinnosti, se jedná o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu kde k jejímu, používání jako pravé, napomáhal úmyslně i nezákonně, příslušník Policie ČR, NCOZ , svoji činnosti a nečinnosti. A tato nezákonná činnost, je i v současné době, trestnou činností…“

Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace: 

1.1 Policejní orgán NCOZ nedisponuje žádnými informacemi o tom, že by ze strany tohoto útvaru nebo policejního orgánu Obvodního oddělení v Semilech bylo vedeno nezákonné řízení. Stejně tak policejní orgán NCOZ nedisponuje žádnými informacemi o tom, že by činností jakéhokoliv policisty zařazeného na NCOZ v souvislosti s vyhodnocováním podání učiněného na ………………. došlo ke zneužití pravomoci úřední osoby nebo k nezákonné manipulaci s jakýmikoliv listinami v úmyslu znemožnit řádné prověření trestního oznámení. Policejní orgán NCOZ nedisponuje žádnými informacemi o „úmyslném napomáhání některými příslušníky policie používat padělané a pozměněné veřejné listiny jako pravé“. Policejní orgán NCOZ, včetně příslušných vedoucích pracovníků na několika úrovních, posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný pokyn policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ. Po posouzení věcné příslušnosti bylo podání vráceno na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí. 

1.2 Policejní orgán NCOZ postupoval při své činnosti podle platných zákonných norem a podle interních norem řízení, které ze zákonných norem vycházejí a jsou s nimi v souladu. Policejní orgán NCOZ posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný předpis policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ. Policejní orgán NCOZ nedisponuje žádnými informacemi o „napomáhání k nezákonné činnosti ………………… ze strany některého příslušníka Policie ČR, NCOZ.


plk. Mgr. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV


 

vytisknout  e-mailem