Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Dotaz Asociace pro právní otázky imigrace

Informace o provedení osobní prohlídky cizinců v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová. 

 

Dne 23. 2. 2011 obdrželo Ředitelství služby cizinecké policie, cestou Policejního Prezídia ČR, žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, od Asociace pro právní otázky imigrace, o. s. zastoupené paní Jiřinou Neumannovou.
Asociace požadovala informace(dokumenty) týkající se "policejního zásahu ze dne 27.1.2011 v zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová", konkrétně:
  1. Úřední záznam pořízený na základě § 57 odst. 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, v platném znění (dále jen ZPČR), ve kterém by byly uvedeny důvody, průběh a výsledky použití donucovacích prostředků během uvedeného zásahu.
  2. Informaci, zda po provedeném zásahu byl bez zbytečného odkladu vyrozuměn příslušný státní zástupce o zranění osoby anebo škodě nikoli nepatrné způsobené použitím donucovacího prostředku (§ 57 odst. 3 ZPČR). Pokud ano, žádáme rovněž o poskytnutí dokumentu, kterým byl státní zástupce takto vyrozuměn.
  3. Informaci, zda o výkonu uvedeného zásahu byl pořízen obrazový či jiný záznam ve smyslu § 62 odst. 1 ZPČR. Pokud ano, žádáme rovněž o poskytnutí tohoto záznamu.
Na základě provedeného šetření a vyhodnocení veškerých dostupných informací k „policejnímu zásahu ke kterému došlo 27.1.2011 v ZZC Bělá-Jezová“, sdělilo Ředitelství služby cizinecké policie k Vámi požadovaným informacím následující:
 
Ad1. S výjimkou použití služebního psa k vyhledávání skrytých omamných látek a jiných psychotropních látek, jiné donucovací prostředky použity nebyly.
 
Ad2. Vzhledem k tomu, že nedošlo k požití donucovacích prostředků při kterém by bylo způsobeno zranění nebo škoda nikoli nepatrná, státní zástupce nebyl ve smyslu § 57 odst. 3 zákona o PČR informován.
 
Ad3. O zajištěných věcech byla provedena fotodokumentace - poskytnuta žadateli.
 
Dále ŘSCP pro informaci uvedlo, že osobní prohlídka v ZZC Bělá Jezová dne 27.1.2011 byla provedena z podnětu Správy uprchlických zařízení MV (Čj. UT-DI-31/2011). O výsledku osobní prohlídky byla informována Správa uprchlických zařízení MV a nadřízený orgán Ředitelství služby cizinecké policie. Záznam o provedení osobní prohlídky cizinců byl poskytnut žadateli.
 

vytisknout  e-mailem