Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní soutěž mladých cyklistů

KARLOVARSKÝ KRAJ - Krajské kolo. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů má svoji tradici sahající až do šedesátých let 19. Století, je vyvrcholením celoroční výuky dopravní výchovy žáků základních škol. Žáci prvního i druhého stupně základních škol soutěží ve vědomostech z pravidel silničního provozu a dovednostech jízdy na kole.

Soutěžní program pro začínající cyklisty každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem dopravy – BESIP, je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4. – 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, a to ve dvou kategoriích. Do I. kategorie se hlásí děti ve věku 10 – 12 let, do II. kategorie se pak hlásí žáci od 13 – 16 let, kteří stanoveného věku dosáhli v příslušném kalendářním roce konání soutěže. Programu se v některých okresech a krajích účastní rovněž žáci speciálních a praktických škol.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravní výchovy a působení na žáky ve školách, aby si děti osvojili správné a bezpečné chování v silničním provozu. Dopravní výchova má také přispět ke snižování dopravní nehodovosti u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žáků v oblasti pravidel silničního provozu zejména pro cyklisty. Dopravní výchova by měla také přispět ke zdokonalení dětí v technice jízdy na kole, podněcovat, zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a dopravní výchovu.

Soutěže mladých cyklistů probíhají v podobě základního kola, kde soutěží žáci dané školy, která se poté do oblastní soutěže přihlásí. Základní kola jsou většinou organizována již na podzim. Nejlepší školní družstva (dvě dívky a dva chlapci dané kategorie) postupují do oblastních kol. Vítězové oblastního kola postupují do krajského kola a ti úplně nejlepší se účastní celostátního finále. Největší důraz je kladen na co nejširší organizaci základních kol, protože právě zde je možné podchytit nejvíce žáků, různými formami přípravy na disciplíny soutěže.

Dopravní soutěž mladých cyklistů se řídí tzv. propozicemi a pokyny k organizaci, ve kterých jsou dána pravidla, charakteristika jednotlivých disciplín a způsoby jejich hodnocení, zásady realizace jednotlivých kol a jejich obsah.

K teoretické přípravě žáků jsou využívány testy, které obsahují pravidla s možností testového přezkoušení. Tiskopisy s testovými otázkami pro jednotlivé kategorie, soutěžní kola a diplomy vydává Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP.

V Karlovarském kraji Dopravní soutěž mladých cyklistů na oblastní úrovni proběhla v květnu. Během měsíce se soutěžilo v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
Krajské kolo se letos konalo pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje. Soutěžící hostil Dům dětí a mládeže v Sokolově, kam byli pozvaní čestní hosté, mezi kterými byla hejtmanka Karlovarského kraje  Mgr. Jana Vildumetzová, starosta města Sokolov Bc. Jan Picka, místostarosta města Sokolov Renata Oulehlová, republikový koordinátor BESIP Milan Vaníček, vedoucí odboru DSH KÚ KK Mgr. Vladimír Malý, ředitel HZS Karlovarského kraje plk. Ing. Klemák a další. Za Policii ČR byl přítomen plk. Mgr. Pavel Žíha vedoucí odboru služby dopravní policie KŘ PČR Karlovarského kraje.
O profesionální a perfektní organizaci soutěže jak na oblastní tak na krajské úrovni se postarali pořadatelé - Domy dětí a mládeže Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, koordinační pracoviště BESIP pro Karlovarský kraj, Krajské ředitelství PČR Karlovarského kraje a Dopravní inspektoráty K. Varů, Sokolova i Chebu, Český červený kříž, městské policie Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, Městské úřady, Magistrát města K. Vary, KÚ-OŠMT a ODSH.

Pro děti bylo připraveno příjemné prostředí a velmi dobré zázemí na dopravních hřištích domů dětí a mládeže ve všech hlavních městech okresů. Na hodnotné ceny bylo také pamatováno.
Krajské kolo patřilo šesti nejlepším družstvům dětí ze ZŠ K. Vary -Truhlářská, Poštovní, ZŠ Sokolov Rokycanova, ZŠ Chodov Školní, Smetanova, ZŠ Cheb Hradební, Obětí nacismu a ZŠ Toužim Plzeňská.
Na soutěžící čekalo pět disciplín, úkolem bylo splnit disciplíny s dosažením nejmenšího počtu trestných bodů. Mezi určené disciplíny patřily testy znalostí ze zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích, znalosti z poskytnutí první pomoci. To byla teorie a částečná praxe. Skutečnou zdatnost musely děti prokázat při jízdě zručnosti a při jízdě po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, kde měly za úkol zvládnout znalost dopravního značení spojenou s jízdou na kole. Na rozdíl od oblastních kol pátou disciplínou byla orientace v mapě, úkolem bylo vyznačit nejkratší a nejbezpečnější trasu podle daných bodů.

V první kategorii bylo nejúspěšnější družstvo Základní školy Obětí nacismu z Chebu, na druhém místě se umístili žáci ze ZŠ Truhlářská z Karlových Varů a třetí byli žáci ze ZŠ Rokycanova ze Sokolova.
V druhé kategorii byli na prvním místě žáci ze ZŠ Truhlářská z Karlových Varů, druzí žáci ŽS Rokycanova ze Sokolova a třetí místo zaujali žáci ZŠ Hradební Cheb.
Vítězná družstva získala nominace na celorepublikové kolo, v případě požadovaného umístění je čeká mezinárodní soutěž, která se bude konat v září v Maďarsku.
Cyklista s nejlepším výkonem a nejmenším počtem trestných bodů obdržel zvláštní cenu – jízdní kolo, které si převzal z rukou Mgr. Petra Kubise, zastupitele Karlovarského kraje.

Počasí dětem sice moc nepřálo, podle mnohých to byl den zajímavý a určitě nebyl marný už proto, že Dům dětí a mládeže v Sokolově v čele s paní ředitelkou připravil dětem vynikající zázemí.

Soutěžící prokázali velmi dobrou připravenost, žáci škol brali soutěž velmi vážně a dokázali, že dopravní výchova je důležitou složkou přípravy dorůstající generace a nelze ji brát na lehkou váhu.


por. PhDr. Papežová Zdena
květen 2018

Odkazy do noveho okna

ORIENTACE V MAPĚ

ORIENTACE V MAPĚ 

Detailní náhled

ORIENTACE V MAPĚ

ORIENTACE V MAPĚ 

Detailní náhled

figurantka-první pomoc při úrazu na kole

figurantka-první pomoc při úrazu na kole 

Detailní náhled

ilustrační foto 1

ilustrační foto 1 

Detailní náhled

ilustrační foto 3

ilustrační foto 3 

Detailní náhled

ilustrační foto- první pomoc 1

ilustrační foto- první pomoc 1 

Detailní náhled

jízda na hřišti 1

jízda na hřišti 1 

Detailní náhled

jízda na hřišti 2

jízda na hřišti 2 

Detailní náhled

vyhlášení vítězů

vyhlášení vítězů 

Detailní náhled

předávání cen

předávání cen 

Detailní náhled

vyhlášení nejlepšího cyklisty

vyhlášení nejlepšího cyklisty 

Detailní náhled

NEJLEPŠÍ CYKLISTA

NEJLEPŠÍ CYKLISTA 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem