Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní soutěž mladých cyklistů

KARLOVARSKÝ KRAJ-Od oblastních kol až po republikovou soutěž. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů má svoji tradici sahající až do šedesátých let 19. století.
Žáci prvního i druhého stupně základních škol soutěžili ve vědomostech a dovednostech v oblasti jízdy na kole.
Dopravní soutěž mladých cyklistů je vyvrcholením celoroční výuky dopravní výchovy žáků základních škol.
Program pro začínající cyklisty vyhlašují Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Českým červeným křížem, Ústředním automotoklubem České republiky a Autoklubem České republiky.
Program se vyhlašuje každoročně. Je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4. – 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol a to ve dvou kategoriích:
Do 1. kategorie se hlásí děti ve věku 10 – 12 let, do 2. kategorie se pak hlásí žáci od  13 – 16 let, kteří stanoveného věku dosáhli v příslušném kalendářním roce konání soutěže.  Programu se v některých okresech a krajích účastní rovněž žáci speciálních a praktických škol.
Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravní výchovy a působení na žáky ve školách, aby si děti osvojili správné a bezpečné chování v silničním provozu. Dopravní výchova má také přispět ke snižování dopravní nehodovosti u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žáků v oblasti pravidel silničního provozu zejména pro cyklisty. Dopravní výchova by měla také přispět ke zdokonalení dětí v technice jízdy na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.
Soutěže mladých cyklistů probíhají v podobě základního kola, kde soutěží žáci dané školy, která se poté do okresní soutěže hodlá  přihlásí. Základní kola jsou většinou organizována již na podzim. Nejlepší školní družstva (dvě dívky a dva chlapci dané kategorie) postupují do okresních kol. Vítězové okresních kol postupují do krajských kol a ti úplně nejlepší do celostátního finále. Největší důraz je kladen na co nejširší organizaci základních kol, protože právě zde je možné podchytit nejvíce žáků, různými formami přípravy, na disciplíny soutěže.
Dopravní soutěž mladých cyklistů se řídí tzv. propozicemi a pokyny k organizaci, ve kterých jsou dána pravidla, charakteristika jednotlivých disciplín a způsoby jejich hodnocení, zásady realizace jednotlivých kol a jejich obsah.
K teoretické přípravě žáků jsou využívány testy, které obsahují pravidla s možností testového přezkoušení.  Tiskopisy s testovými otázkami pro jednotlivé kategorie, soutěžní kola a diplomy vydává Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP.
V Karlovarském kraji Dopravní soutěž mladých cyklistů proběhla v květnu. Během měsíce se soutěžilo v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
Do I. kategorie se přihlásilo 30 základních škol, do II. kategorie 28 škol.
Vítězové v oblastních kolech – K. Vary
I. kategorie
1. místo – ZŠ Truhlářská, 2.místo ZŠ J. A. Komenského, 3.místo ZŠ Toužim
II. kategorie
1. místo ZŠ Truhlářská, 2.místo ZŠ Poštovní, 3.místo ZŠ Toužim

Nejlepší výkon s nejmenším počtem trestných bodů měl za I. kategorii Radek Tomšík a v II. kategorii to byla Adéla Gangurová.

Vítězové v oblastních kolech- Sokolov
I. kategorie
1.místo ZŠ Sokolov  Pionýrů, 2.místo ZŠ Rokycanova, 3.místo ZŠ Chodov
II. kategorie
1.místo ZŠ Sokolov Rokycanova, 2.místo Z%S Kraslice-Havlíčkova, 3.místo ZŠ Chodov Smetanova

Vítězové v oblastních kolech- Cheb
I. kategorie
1. místo 4.ZŠ Cheb-Hradební, 2.místo 6.ZŠ Cheb Obětí nacismu,3.místo ZŠ Úšovice
II. kategorie
1.místo 6.ZŠ Cheb, 2.místo ZŠ Aš-Hlávkova, 3.,ésto 4.ZŠ Cheb Hradební
Nejlepší výkon s nejmenším počtem trestných bodů měli v I. kategorii Lukáš Dařina - ZŠ Cheb a Veronika Svatková 6.ZŠ Cheb.

Krajské kolo patřilo šesti nejlepším družstvům dětí ze ZŠ  K.Vary – J. A. Komenského, ZŠ Truhlářská, ze 4.ZŠ Cheb a 6.ZŠ Obětí nacismu a ZŠ Aš – Hlávkova.
Na letošní krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů  do Chebu přijeli četní hosté, mezi kterými byl náměstek hejtmana KK Martin Hurajčík, starosta Chebu  Mgr. Antonín Jalovec, Vladimír Malý, Alena Přibylská,  Marek Koča, Tomáš Hrbek, Judita Stuchlíková z MD ČR BESIP, za Policii ČR byl přítomen plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí DI v Chebu a další.
Soutěž zahájil pan ředitel DDM Sova v Chebu Ing. Miloslav Šverdík.
Čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích  - mladších  a starších žáků tvořili vždy dva chlapci a dvě dívky. Ve věku 10–12 let a 13–15 let.
Jejich úkolem bylo splnit čtyři disciplíny s dosažením nejmenšího počtu trestných bodů. Stejně tak tomu bylo i v soutěžích na okresní a oblastní úrovni. Mezi určené disciplíny patřily testy znalostí ze zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích, znalosti z poskytnutí první pomoci. To byla teorie a částečná praxe. Skutečnou zdatnost musely děti prokázat při jízdě zručnosti a při jízdě po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, kde děti musely zvládnout znalost dopravního značení spojenou s jízdou na kole. Na rozdíl od oblastních a okresních kol museli žáci prokázat orientaci v mapě, kdy bylo jejich úkolem vyznačit nejkratší a nejbezpečnější trasu z uvedených bodů.
O profesionální a perfektní organizaci soutěže jak na okresní tak na krajské úrovni se postarali pořadatelé - Domy dětí a mládeže Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, koordinační pracoviště BESIP pro Karlovarský kraj, Krajské ředitelství PČR Karlovarského kraje, Český červený kříž, městské policie Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, MÚ a MM, KÚ-OŠMT a ODSH.
Pro děti bylo připraveno příjemné prostředí a velmi dobré zázemí na dopravních hřištích domů dětí a mládeže ve všech hlavních městech okresů.  Na hodnotné ceny bylo také pamatováno.
V I. kategorii se na 1.místě umístili žáci ze ZŠ Truhlářská v K. Varech, 2.místo získali žáci ze ZŠ J. A. Komenského v K. Varech a 3.místo patří žákům 4.ZŠ v Chebu-Hradební.
V II. kategorii se na1.místě umístili žáci ZŠ Truhlářská,2.místo 6.ZŠ Cheb-Obětí nacismu, 3.místo ZŠ Aš-Hlávkova.
Nejlepší výkon s nejmenším počtem trestných bodů (pouze 2 trestné body z možných 900) měla Pavlína Novotná za ZŠ Truhlářská v K. Varech, která z rukou plk. Mgr. Žíhy dostala jízdní kolo jako zvláštní odměnu.
Vítězná družstva získala kromě nominace na celorepublikové kolo trička s nápisem Karlovarského kraje. V případě požadovaného umístění je čeká mezinárodní soutěž v Albánii.
Počasí dětem moc přálo, podle mnohých byl tento den zajímavý a určitě nebyl marný už proto, že Dům dětí a mládeže v Chebu v čele s panem ředitelem připravil dětem vynikající zázemí.
Soutěžící prokázali velmi dobrou připravenost, žáci škol brali soutěž velmi vážně a dokázali, že dopravní výchova je důležitou složkou přípravy dorůstající generace a nelze ji brát na lehkou váhu.

por. PhDr. Papežová Zdena
květen 2017

Odkazy do noveho okna

zázemí na dopravním hřišti v Chebu

zázemí na dopravním hřišti v Chebu 

Detailní náhled

zahájení soutěže 2

zahájení soutěže 2 

Detailní náhled

zahájení soutěže 3

zahájení soutěže 3 

Detailní náhled

zahájení soutěže 1

zahájení soutěže 1 

Detailní náhled

vítězné družstvo

vítězné družstvo 

Detailní náhled

ukončení soutěže

ukončení soutěže 

Detailní náhled

ukončení soutěže 2

ukončení soutěže 2 

Detailní náhled

předávání cen

předávání cen 

Detailní náhled

slavnostní ukončení soutěže

slavnostní ukončení soutěže 

Detailní náhled

předávání cen

předávání cen 

Detailní náhled

předávání cen 2

předávání cen 2 

Detailní náhled

předání ceny nejlepší soutěžící

předání ceny nejlepší soutěžící 

Detailní náhled

první pomoc-maskování

první pomoc-maskování 

Detailní náhled

první pomoc

první pomoc 

Detailní náhled

první pomoc při dopravní nehodě cyklistů

první pomoc při dopravní nehodě cyklistů 

Detailní náhled

první pomoc 3

první pomoc 3 

Detailní náhled

první pomoc 2

první pomoc 2 

Detailní náhled

práce s mapou

práce s mapou 

Detailní náhled

práce s mapou 2

práce s mapou 2 

Detailní náhled

jízda zručnosti

jízda zručnosti 

Detailní náhled

jízda podle pravidel

jízda podle pravidel 

Detailní náhled

jízda podle pravidel

jízda podle pravidel 

Detailní náhled

gratulace nejlepší soutěžící

gratulace nejlepší soutěžící 

Detailní náhled

dopravní hřiště

dopravní hřiště 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem