Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní policisté se znovu zaměřili na kontrolu technického stavu vozidel

KRAJ - Příbramští dopravní policisté společně s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu, kontrolovali zejména technický stav nákladních vozidel a sociální předpisy. 

Policisté středočeské policie v rámci své činnosti dohledu nad bezpečností a plynulostí  v silničním  provozu se tentokrát zaměřili zejména na technický stav vozidel a sociální předpisy. Je nutné připomenout, že špatný  technický stav motorových vozidel je důležitým faktorem, který může způsobit dopravní nehodu nebo může značně ovlivnit následné důsledky dopravní nehody. Stejně tak nedodržování sociálních předpisů může být příčinou dopravní nehody a to zejména pokud řidič nedodrží potřebnou a povinnou dobu nutnou pro odpočinek.
 
Celkem šest nákladních vozidel a jedno osobní kontrolovali společně policisté a speciálně vyškolení technici CSPSD při dopolední silniční kontrole na komunikaci R4.  
U nákladních vozidel jsme zjistili několik lehkých a vážných závad, které byly samotnými řidiči na místě ihned odstraněny. Jednalo se například o nefunkční zdroj v zadní brzdové svítilně (u dvou vozidel). U jednoho nákladního vozidla zábrana proti podjetí zakrývala zadní registrační značku vozidla. Devětadvacetiletý řidič závadu na místě odstranil a mohl pokračovat v další jízdě. Policistky  provádějící kontrolu zjistili, že tento řidič si řádně nevede záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Udělili mu blokovou pokutu ve výši 2.000,- Kč a dopravce bude následně oznámen na příslušný správní orgán. U všech kontrolovaných řidičů byl dechovou zkouškou alkohol na místě vyloučen.Při kontrole řidiče a jeho osobního motorového vozidla Audi dvaadvacetiletý řidič nepředložil doklad o povinném ručení a zjistili jsme také úpravu světlometu na přední části vozidla tzv. "mračítka". V pořádku nebylo také zařízení pro osvětlení zadní registrační značky. Policistky udělili řidiči blokovou pokutu ve výši 1.000,- Kč.
 
Zástupce Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia pplk. Vladimír Šulc informoval přítomné zástupce médií o tom, jak jsou dopravní policisté proškolování v rámci této problematiky. Ředitel Mgr. Dalibor Sadovský, byl rovněž kontrolní činnosti přítomen, sdělil, že jedním z největších závad zjištěných při kontrolách v loňském roce bylo přetížení nákladních vozidel. "V roce 2014 provedli technici 1900 kontrol a téměř v padesáti procentech byla tato závada zjištěna" sdělil ředitel Sadovský.
 
V prvním lednovém týdnu policisté v rámci celé České republiky kontrolovali technický stav a sociální předpisů u motorových vozidel a to zejména nákladních. V devadesáti případech byla zjištěna vážná závada a u těchto vozidel byla zkrácena platnost technické způsobilosti na dobu 30 dnů. Ve dvou případech byla zjištěna nebezpečná závada, a proto dnem kontroly provozovatel pozbyl platnost technické způsobilosti.
 
Při každé kontrole technického stavu motorového vozidla vždy policisté vyplní formulář, do něhož se zaznamenávají zjištěné závady. Formulář je vyplněn, i pokud není žádná závada zjištěna. Doklad o výsledku technické silniční kontroly je následně zaslán na příslušný správní orgán. Zde jsou záznamy pracovníky správního orgánu vloženy do centrálního registru. Pokud řidič závadu neodstraní v požadovaném terminu a je následně kontrolován, dopouští se přestupku a případ je posuzován stejně, jako když nemá řidič platné oprávnění o technické způsobilosti vozidla.
 
Všichni účastníci silničního provozu by měli dbát nejen své vlastní bezpečnosti, ale zejména řidiči a provozovatelé motorových vozidel by se svými vozidly měli vyjíždět jen tehdy, pokud jsou jejich vozidla v dobrém technickém stavu a bez závad.
 
Středočeští dopravní policisté i v roce 2015 budou svou činnost zaměřovat na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích s cílem co nejvíce přispět k bezpečnému na středočeských komunikacích. Aby středočeské komunikace byly bezpečnější, je nutné, aby po nich jezdili řidiči, kteří budou k sobě tolerantní, jejich jízda nebude agresivní, budou tolerantní nejen k sobě, ale i ke všem ostatním účastníkům silničního provozu.
 
 
mjr. Bc. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí
KŔ P ČR Středočeského kraje
11. ledna 2015
 

vytisknout  e-mailem