Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dopravní omezení ke dni 13. 11. 2088

 


okr. HAVLÍČKŮV BROD

- Dopravní omezení silnice č. I/38 Habry – Havlíčkův Brod. Do 30. 4. 2009 budou prováděny dokončovací práce při opravě silnice č. I/38 za provozu s místními dopravními omezeními.

- Dopravní omezení silnice č. I/38 Habry – Golčův Jeníkov. Do 31. 8. 2009 budou za provozu prováděny velkoplošné opravy obrusné vrstvy na silnici I/38 s místními dopravními omezeními.

- Úplná uzavírka silnice č. I/34 Česká Bělá od 15. 9. do 31. 12. 2008. Krátkodobé úplné uzavírky silnice I/34 při trhacích pracích velkého i malého rozsahu v rámci stavby I/34 obchvat Česká Bělá na max. 10 minut (dobu nezbytně nutnou v okamžiku odstřelu).


okr. HRADEC KRÁLOVÉ

6.11.Královéhradecko.jpg Královéhradecko
- Od 18. do 30. 11. 2008
bude omezen provoz na ul. Resslova v Hradci Králové. Jedná se o úsek mezi křižovatkou ul. Karla IV. a ul. Průmyslová, kde budou prováděny výkopové práce na středu vozovky. V úseku bude snížen počet jízdních pruhů ze 4 na 2, takže v každém směru jízdy bude průjezdný jeden jízdní pruh. Pozor na tvoření kolon!

- Od 9. října do 19. prosince 2008 bude probíhat rekonstrukce mostu č. 11-041 na silnici č. I/11 cca 1,5 km za Hradcem Králové ve směru na Prahu (u odbočky na obec Hřibsko). Veškerý provoz bude převeden na souběžné mostní provizorium. Průjezd nadrozměrných vozidel přes provizorium není možný.

- V souvislosti s výstavbou kanalizace a s celkovou rekonstrukcí silnice č. II/324 včetně chodníků a výstavby nových přechodů pro chodce na průtahu obcí Dolní Přím, dojde k úplné uzavírce této silnice v délce cca 900 metrů. Rekonstrukce silnice a s ní spojená úplná uzavírka byla zahájena v pondělí 28. dubna. Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na 30. listopad 2008.

Objízdná trasa - linkové autobusy a vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t budou vedena po objížďce přes místní část Horní Přím. Délka objízdné trasy je cca 3 km. Nákladní vozidla budou odkloněna ve směru od Nového Bydžova v Nechanicích na silnici II. třídy č. 323 a přes obce Kunčice a Homyle do Roudnice. Zde odbočí vlevo na silnici č. I/11 ve směru na Hradec Králové. Shodná je i trasa v opačném směru. Délka objížďky je v tomto případě cca 24 km. Ve všech obcích, přes které budou vedeny objížďky, bude rychlost jízdy snížena na 30 km/hod.

okr. CHRUDIM

- Od 25. 8. do 30. 11. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/34 v obci Hlinsko na náměstí. Důvodem je výměna povrchu chodníku.

- Od 1. 11. do 15. 12. 2008 bude dopravní omezení mezi v obci Chrudim, u kasáren (pouze sobota či neděle v uvedeném termínu). Důvodem je kácení dřevin u komunikace.

- Silnice č. I/37 dopravní omezení od 13. do 16. 11. 2008 v Trhová Kamenice. Důvodem je demolice domu u hlavní silnice


okr. JIČÍN

- Dopravní omezení - provoz řízen světelným signalizačním zařízením na silnici č. I/16 v Nové Pace (křižovatka se silnicí č. II/284 - ul. Kotíkova). Termín: do 21. 11. 2008.

Objízdná trasa: pro osobní automobily odbočující na č. II/284 ul. Komenského přes náměstí zpět na ul. Kotíkova, nákladní automobily a autobusy přes semafory po dřívější trase. Důvod: výstavba malé okružní křižovatky. Dodržujte stanovenou rychlost na 30 km/hod

- Silnice č. I/32 v obci Budčeves - úplná uzavírka silnice v obou směrech od 8. 9. do 30. 11. 2008.

Objízdná trasa: doprava bude vedena po souběžné provizorní komunikaci a mostním provizoriu a bude řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení. Důvodem je oprava mostu v obci.

- Úplná uzavírka Valdštejnova náměstí v Jičíně v úseku dolní část náměstí směrem k ulicím Chelčického a Fortna. Termín: od 12. 11. 2008 do roku 2009. Důvodem je rekonstrukce povrchu.

Objízdná trasa po ostatních komunikacích na náměstí

okr. NÁCHOD

- Od 1. 8. do 30. 11. 2008 bude úplná uzavírka silnice č. I/14 - ulice 17. listopadu v Červeném Kostelci, a to v úseku od železničního přejezdu po křižovatku se silnicí III/303. Důvodem je rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a chodníků.

Objízdné trasy: pro osobní automobily a BUS - po místních komunikacích a silnicích III/303 8 a III/303 6. Pro nákladní automobily - z Červeného Kostelce po silnici č. I/14 do Náchoda po okružní křižovatce se silnicí č. II/303 (křižovatka "Itálie"), dále po silnici č. I/33 přes Českou Skalici do Jaroměře po okružní křižovatce se silnicí č. I/37 a II/299, dále po č. I/37 přes Kocbeře do Trutnova - obousměrně.

- Od 18. 8. do 28. 11. 2008 bude omezení na silnici II/303 most ev. č. 303-002 v k. ú. Velké Poříčí, za Náchodem (most Železňák) - částečná uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu /provoz řízen světelným signalizačním zařízením/

Objízdná trasa: pro nákladní vozidla nad 3,5 t po celou dobu provádění stavebních prací na rekonstrukci mostu je od okružní křiž. se sil. I/14 (křiž. Itálie) po sil. I/14 přes Dolní a Horní Radechovou do Červeného Kostelce po křiž. se sil. III/567 2 (ul. Jiráskova) a dále po sil. III/567 2 po křiž. se sil. II/567 a dále po sil. II/567 do Hronova - obousměrně V tomto období však dojde k úplné uzavírce na cca 2 - 3 dny. Objízdné trasy: pro pro osobní automobily a BUS: od křiž. sil. II/303 a sil. III/303 4 dále po sil. III/303 4, ul. Borskou, Za Kapličkou přes Babí, Pavlišov až do Hronova - obousměrně.

POZOR! - Silnice č. I/33 v Jaroměři, ul. Hradecká, Na Valech a Palackého - omezení provozu v obou směrech z důvodu výstavby dělících ochranných ostrůvků na stávajících přechodech pro chodce do odvolání. Omezení: snížení rychlosti na 30 km/h - tvoření kolon.

- Hronov - místní komunikace, nám. Čs. armády - stavební úpravy. Úplná uzavírka v termínu od 20. 10. do 31. 7. 2009. Objízdná trasa po silnici č. II/303, ul. T. G. Masaryka po křižovatku se silnicí č. III/303 11 a dále po silnici č. III/303 11, ul. Kudrnáčova, Palackého a Jiřího z Poděbrad směr Žďárky. V opačném směru po stejné trase.

- Hronov - silnice č. II/303 v úseku Žabokrky zastávka ČD - slévárna - od 10. do 16. 11. 2008 - částečná uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu - dokončovací práce - provoz řízen světelnou signalizací.

- Červený Kostelec, silnice č. I/14 v úseku od železničního přejezdu po konec hranice bývalého okresu Náchod - částečná uzavírka. Při částečné uzavírce bude prováděna oprava vodících proužků, obrubníků, sanace, frézování, výšková úprava vpustí. Termín: 1. 11. - 30. 11. 2008. V tomto období dojde také k úplné uzavírce v termínu 15. - 17. 11. 2008 nebo náhradní termín 22.-24.11.2008 /dle klimatických podmínek/ pro pokládku obrusných vrstev.

Objízdná trasa pro úplnou uzavírku:po sil. III/303 8, I/14, III/567 2, II/567 a zpět na sil. I/14. Po sil. I/14 příjezd do Červeného Kostelce až po křiž. se sil. III/567 2 (ul. Jiráskova), po sil. III/567 2 po křiž. se sil. II/567 (Sekyrkárna) a dále po sil. II/567 až po křiž. se sil. I/14.

okr. PARDUBICE

- Silnice č. I/35 u města Holice na příjezdu od Hradce Králové, omezení provozu - provádění výstavby obchvatu města od 15. 4. do 20. 12. 2008.

- Silnice č. I/36 v obci Lázně Bohdaneč (výpadovka na dálnici D11 (směr Chýšť)), úplná uzavírka - výstavba kanalizace od 7. 7. do 30. 11. 2008.

- Silnice č. I/36 v obci Sezemice (výpadovka směr Holice), úplná uzavírka z důvodu výstavby kanalizace od 1. 7. do 14. 11. 2008.

- Silnice č. I/36 v obci Časy - částečná uzavírka z důvodu rekonstrukce silnice od 18. do 14. 11. 2008.

- Silnice č. II/322 v obci Chvaletice - úplná uzavírka z důvodu stavby silničního obchvatu od 6. 10. do 19. 12. 2008.
POZOR! - Od 1. 4. 2008 do odvolání bude omezen provoz na silnici č. I/37 u Opatovic nad Labem. Důvodem je stavba křižovatky R35.

křižovatka2.bmp křižovatka u Opatovic nad Labem 
V prostoru výstavby unikátní tříúrovňové křižovatky na trase Pardubice - Hradec Králové, která spojí na podzim roku 2009 silnici R35 se silnicí I. třídy č. 37, dochází od pondělí 1. září 2008 k převedení dopravy na dobu cca 1 roku následovně:

Ze stávající trasy silnice I. třídy č. 37 bude veškerá doprava převedena na objízdnou trasu v prostoru staveniště tak, aby byl uvolněn prostor pro výstavbu plánovaného kruhového objezdu. Protože tato objízdná trasa je vedena většinou v ostrých obloucích (jinak řečeno zatáčkách) o malém poloměru, žádáme řidiče, aby dodržovali stanovené omezení nejvyšší povolené rychlosti. Prodloužení stávající trasy je o délku cca 200 metrů, což nepředstavuje pro řidiče velké zdržení. Přesto je třeba zvláště v počátečním období fungování této objížďky dbát v tomto úseku zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.
 
 
více na: Výstavba křižovatky u Opatvoci nad Labem
 
okr. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

- Od 21. 7. do 29. 5. 2009 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/316 v úseku Kostelec nad Orlicí - hranice kraje Královéhradeckého a Pardubického z důvodu opravy komunikace.

okr. SEMILY

- Silnice č. I/35 v Turnově - most ev.č.35-053 - částečná uzavírka 2 jízdních pruhů (ze 4 jízdních pruhů) ve směru na Jičín v délce cca 100m. Jízdní pruhy budou budou postupně uzavírány, vždy budou 2 jízdní pruhy průjezdné! Termín: 23. 9. až 15. 12. 2008. Důvodem je výměna mostních závěrů, oprava mostních říms a odvodnění mostovky

- Částečná uzavírka silnice č. I/35 ve směru na Jičín /nejvýše jednoho jízdního pruhu(pásu), nebo lokální pracovní místa při dílčích opravách/ v úseku mezi obcí Ktová a hranice okresu a kraje ve směru na Jičín. Jedná se o úsek v délce cca 1.200m. Termín: 29. 10. - 22. 11. 2008. Důvodem je frézování a pokládka živičného povrchu - řízení provozu bude světlenou signalizací v úseku ca 600m.

okr. SVITAVY

POZOR! - Hřebečský tunel - úplná uzavírka od 6. 10. do 30. 11. 2008 z důvodu rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Objízdná trasa je vedena po “staré“ silnici č. I/35.

- Litomyšl - do odvolání dopravní omezení z důvodu výstavby dvou okružních křižovatek na silnici č. I/35 a ve městě. Toto omezení je řádně značeno.

okr. TRUTNOV

- Silnice č. I/37 -od 13. 10. do 26. 11. 2008 bude dopravní omezení částečnou uzavírkou na silnici v obci Střítež u Trutnova z důvodu rekonstrukce trubních propustků. Zásah bude představovat vedení dopravy jedním jízdním pruhem s kyvadlovým provozem, který bude řízen světelnou signalizací. Rychlost v obci je snížena na 30km/h

- Od 21. 8. do 30. 11.2008 bude úplná uzavírka silnice č. I/14 mezi obcemi Rtyně v Podkrkonoší při příjezdu od Úpice po křižovatku se silnicí č. IIII/01417 na náměstí ve Rtyni v Podkrkonoší.

Objízdná trasa: pro místní osobní dopravu je vedena přes obec Strážkovice s omezením pro vozidla nad 1,5 t. POZOR -důsledná kontrola dodržování zákazu ze strany Police ČR. Objízdná trasa: pro nákladní dopravu - po silnicích I/14, I/37, I/33 a II/303 na trase Trutnov - Jaroměř - Česká Skalice Náchod - Hronov. Důvodem úplné uzavírky je rekonstrukce inženýrských sítí a vozovky silnice I/14 v obci Rtyně v Podkrkonoší.

POZOR! - na výše uvedený úsek navazuje uzavírka silnice č.I/14 v Červeném Kostelci. Termín: od 1. 8. do 30. 11. 2008. Úsek - od křižovatek silnic I/14 a III/3036 před železničním přejezdem u vlakového nádraží po křižovatku silnic I/14 a III/3038.

- V období od 1. do 30. 11. 2008 bude částečná uzavírka silnice č. I/14 v úseku cca. 400m za křižovatkou silnic I/14 a II/567 v obci Rtyně v Podkrkonoší k železničnímu přejezdu v obci Červený Kostelec. Provoz bude řízen kyvadlově v době provádění prací, jinak bude omezen snížením rychlosti průjezdu dotčeným úsekem. Důvodem uzavírek a omezení je rekonstrukce krytu vozovky silnice I/14. V období od 15. do 17. 11. 2008 bude úplná uzavírka sil. I/14 ve výše uvedeném úseku z důvodu pokládky finální vrstvy vozovky. (Náhradní termín: 22. - 24.11.2008). Objízdná trasa bude vedena po silnici II/567 přes místní část Horní Kostelec do obce Červený Kostelec.

- Od 1. 9. do 30. 11. 2008 dopravní omezení na silnici č. I/16 mezi obcí Dolní a Horní Olešnice z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 16-063. Bude omezení dopravy na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti na 30/km, provoz bude řízen signalizačním zařízením.

okr. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

POZOR! - Elektrizace železniční trati Letohrad - Lichkov. Do 30. 11. 2008 probíhá velká stavební akce, při které budou průběžně uzavírány jednotlivé železniční přejezdy, bude omezována silniční doprava, z důvodu výluky je zavedena náhradní autobusová doprava a v okolí trati bude nárůst nákladní dopravy. Veškerá omezení a uzavírky jsou značeny přechodným dopravním značením, které je operativně přesunováno dle potřeb stavby.

- Do 30. 11. 2008 bude prováděna oprava mostu na silnici č. I/35 u obce Zámrsk. Provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen semafory. Možnost tvorby kolon!

- Od 16. 8. do 12. 12. 2008 bude prováděna oprava mostů u Vondrova mlýna v Letohradě. Úplná uzavírka. Objízdná trasa je značena po Letohradě, Kunčicích a Orlici.

- Od 25. 8. do 19. 12. 2008 bude prováděna modernizace silnice č. II/315 Sázava - Tatenice. Most 315-012 je uzavřen úplně a objízdná trasa je vedena přes Žichlínek. Vozovka a další tři mosty jsou opravovány za provozu s dopravními omezeními..

- Od 8. 9. do 30. 11. 2008 - oprava opěrné zdi silnice č. I/11 v Červené Vodě s dopravním omezením.

- Od 1. 10. - 28. 11. 2008 - uzavírka silnice č. II/315 v Lanškrouně z důvodu stavby kanalizace. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích.

- Od 15. 10. do 15. 11. 2008 - Oprava opěrné zdi u silnice č. I/14 v obci Libchavy za obousměrného provozu s dopravním omezením.pozn.: podklady poskytli dopravní inženýři z jednotlivých policejních ředitelství Vč kraje, POZOR - některé uvedené informace jsou získané na základě zaslaných rozhodnutí správních orgánů! - lhůta reálného provedení uzavírek a omezení se může lišit např. odložením prací, případně jejich předčasným dokončením, děkujeme za pochopení

por. Mgr. Lenka Burýšková

vytisknout  e-mailem