Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravní nehodovost za rok 2021

KRAJ - Klesl počet vyhaslých životů i počet zraněných. 

 

Policie ČR v Pardubickém kraji v roce 2021 šetřila celkem 4 391 nehod, při kterých bylo 21 osob usmrceno, 70 osob těžce zraněno a 1 150 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 291,01 mil. Kč.

Porovnání s rokem 2020:

Pokles je zaznamenán v těchto kategoriích:

• počet usmrcených o 5 osob
• počet těžce zraněných o 22 osob
• počet lehce zraněných o 68 osob

Nárůst je zaznamenán v kategorii:

• počet dopravních nehod o 330
• odhad hmotné škody o 37,88 mil. Kč

Zhodnocení:

Velmi pozitivní skutečností je, že oproti roku 2020 se na silnicích v Pardubickém kraji snížil v rámci nehodovosti počet usmrcených osob i počet osob zraněných (těžce a lehce). Další pozitivní změnou bylo otevření úseku dálnice D35 o délce 12,6 km mezi MÚK Opatovice nad Labem a MÚK Časy, která vede ke zrychlení transitní dopravy z Čech na Moravu.

V roce 2021 již lze pozorovat slábnoucí vliv pandemie koronaviru na intenzitu dopravy, což dokládá zejména nárůst celkového počtu dopravních nehod v kraji.

I nadále se nejvíce podílí na ukazateli počtu usmrcených osob dopravní nehody, ke kterým dojde mimo obec (16 z 21) a na silnicích prvních tříd (8 z 21). Nejtragičtější nehodou v Pardubickém kraji se stala dopravní nehoda ze dne 4. března 2021, ke které došlo na silnici III/35820 v katastru obce Zaječice. Zde došlo ke střetu osobního vlaku a osobního vozidla. Nehoda si vyžádala dva lidské životy (muž ročník 1981 a žena ročník 1978).

Nejčastější příčinou dopravních nehod zůstává nesprávný způsob jízdy, kdy při 2093 nehodách zemřelo 7 osob. Nejtragičtější příčinou nehod pak bylo předjíždění, kdy při 106 nehodách zemřely 2 osoby. Smutná je nadále skutečnost, že u 213 nehod byl zjištěn u viníka alkohol, z toho u 164 případů v hodnotě nad 1 promile - z těchto je 144 případů s hodnotou nad 1,5 promile.

Počty nehod, u nichž byla u viníka nehody zjištěna přítomnost alkoholu – rok 2021/pokles či nárůst oproti roku 2020:

 • alkohol u viníka dopravní nehody                 213/-6
 • alkohol u řidiče motorového vozidla              177/+6
 • alkohol u řidiče nemotorového vozidla          34/-12

  Hlavní příčiny dopravních nehod (motorová vozidla) – rok 2021/pokles či nárůst oproti roku 2020:

 • nesprávný způsob jízdy                                 2093/+167
 • nepřiměřená rychlost                                     698/+77
 • nedání přednosti v jízdě                                 423/-15
 • nesprávné předjíždění                                    106/+10


  Zavinění dopravních nehod – rok 2021/pokles či nárůst oproti roku 2020:

 • řidičem motorového vozidla                          3320/+239
 • řidičem nemotorového vozidla                      139/-34
 • chodcem                                                        30/+5
 • zvěří (zvířetem)                                             782/+75

DOPRAVNÍ NEHODOVOST dle územních odborů (srovnání roků 2020 a 2021)

ÚO Chrudim

ÚO Pardubice

ÚO Svitavy

ÚO

Ústí nad Orlicí

CELKEM

Pardubický kraj

ROK

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Počet nehod

833

963

1517

1623

642

679

1069

1126

4061

4391

Usmrceno

2

4

10

4

6

2

8

11

26

21

Zraněno

282

289

493

448

227

249

308

234

1310

1220

z toho těžce

20

17

29

32

8

1

35

20

92

70

z toho lehce

262

272

464

416

219

248

273

214

1218

1150

Nedílnou součástí ke snížení nehodovosti je i preventivní činnost. Stejně jako v letech předešlých jsme uskutečnili několik preventivních aktivit, zaměřených na všechny účastníky silničního provozu. Například se jednalo o dopravně bezpečnostní akce zaměřené na rychlost, alkohol, pásy, železniční přejezdy, nákladní a autobusovou dopravu, drogy a v neposlední řadě na věnování se řízení (mobily). Mezi další preventivní aktivity patřily akce: Zebra se za tebe nerozhlédne, Viditelnost, Na kole jen s přilbou a nechyběly ani samotné přednášky na školách.

Přejeme mnoho ujetých kilometrů bez nehod.

14. ledna 2021
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

vytisknout  e-mailem