Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravní nehodovost za rok 2020

KRAJ - Statisticky úspěšný rok 

V našem kraji jsme v roce 2020 šetřili celkem 4 061 nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 92 osob těžce zraněno a 1 218 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 253,13 mil. Kč.

Porovnání s rokem 2019:

Pokles je zaznamenán v těchto kategoriích:
• počet usmrcených o 5 osob, tj. o cca 16,1 %
• počet těžce zraněných o 31 osob, tj. o cca 25,2 %
• počet lehce zraněných o 168 osob, tj. o cca 12,1 %
• počet dopravních nehod o 297, tj. o cca 6,8 %

Nárůst je zaznamenán v kategorii:
• odhad hmotné škody o 9,62 mil. Kč, tj. o cca 4 %

Zhodnocení:

Obecně lze konstatovat, že na dopravní nehodovosti se projevil vliv vyhlášených nouzových stavů z důvodu pandemie SarsCov2, což omezilo dopravu jako takovou a tedy mělo za následek pokles dopravních intenzit a pozitivní vliv na nehodovost, kdy vyjma nárůstu v oblasti hmotných škod došlo ve všech sledovaných ukazatelích k poklesu.
I nadále se nejvíce podílí na ukazateli počtu usmrcených osob dopravní nehody, ke kterým dojde mimo obec a na silnicích prvních tříd (18 a 12 usmrcených osob z 26 usmrcených osob celkem). Nejtragičtější nehodou v Pardubickém kraji v novodobé historii vůbec se stala dopravní nehoda ze dne 30. 10. 2020, ke které došlo na silnici I/35 v katastru obce Horní Ředice. Zde došlo k čelní srážce dodávky s nákladním vozidlem a bohužel nehoda si vyžádala čtyři lidské životy a dvě osoby utrpěly těžká zranění.
Nejčastější příčinou dopravních nehod (u motorových vozidel) zůstává nesprávný způsob jízdy, kdy při 1926 nehodách zemřelo 9 osob. Nejtragičtější příčinou nehod pak bylo předjíždění, kdy při 96 nehodách zemřelo 6 osob. Smutná je nadále skutečnost, že u 219 nehod byl zjištěn u viníka alkohol, z toho u 175 případů v hodnotě nad 1 promile, což činí 80% zjištěných řidičů pod vlivem alkoholu – z těchto je 149 případů s hodnotou nad 1,5 promile, což činí 68%.

Počty nehod, u nichž byla u viníka nehody zjištěna přítomnost alkoholu – rok 2020/pokles či nárůst oproti roku 2019:

 • alkohol u viníka dopravní nehody                 219/-28
 • alkohol u řidiče motorového vozidla              171/-20
 • alkohol u řidiče nemotorového vozidla          46/-7

Hlavní příčiny dopravních nehod (motorová vozidla) – rok 2020/pokles či nárůst oproti roku 2019:

 • nesprávný způsob jízdy                                 1926/-292
 • nepřiměřená rychlost                                     621/-41
 • nedání přednosti v jízdě                                 438/+8
 • nesprávné předjíždění                                    96/-29

Zavinění dopravních nehod – rok 2020/pokles či nárůst oproti roku 2019:

 • řidičem motorového vozidla                          3081/-354
 • řidičem nemotorového vozidla                      173/-34
 • chodcem                                                        25/-3
 • zvěří (zvířetem)                                             707/+98
   

DOPRAVNÍ NEHODOVOST dle územních odborů (srovnání roků 2019 a 2020)

ÚO Chrudim

ÚO Pardubice

ÚO Svitavy

ÚO

Ústí nad Orlicí

CELKEM

Pardubický kraj

ROK

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Počet nehod

859

833

1492

1517

772

642

1235

1069

4358

4061

Usmrceno

4

2

14

10

6

6

7

8

31

26

Zraněno

270

282

609

493

275

227

355

308

1509

1310

z toho těžce

27

20

38

29

13

8

45

35

123

92

z toho lehce

243

262

571

464

262

219

310

273

1386

1218

Nedílnou součástí ke snížení nehodovosti je i preventivní činnost. Stejně jako v letech předešlých jsme uskutečnili několik preventivních aktivit, zaměřených na všechny účastníky silničního provozu. Například se jednalo o dopravně bezpečnostní akce zaměřené na rychlost, alkohol, pásy, železniční přejezdy, nákladní a autobusovou dopravu, drogy a v neposlední řadě na věnování se řízení (mobily). Mezi další preventivní aktivity patřily akce: Zebra se za tebe nerozhlédne, Viditelnost, Na kole jen s přilbou a nechyběly ani samotné přednášky na školách.
Přejeme mnoho šťastných kilometrů bez nehod.

14. ledna 2021
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

vytisknout  e-mailem