Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní nehodovost na Klatovsku za rok 2019

KLATOVSKO - Informace o nehodovosti v silničním provozu v porovnání s předchozím obdobím. 

S cílem předcházet dopravním nehodám se policisté zaměřují na porušování předpisů v rámci dohledu nad silničním provozem. Policisté neustále vyhodnocují dopravní nehodovost a zejména rizikové jednání řidičů i dalších účastníků silničního provozu a se zaměřením eliminovat počty nehod. Po zjišťování nehodového děje dopravní policisté zpracovávají analýzy míst nehod, různých faktorů, hledají příčiny i navrhují dopravně bezpečnostní opatření.

Policisté za uplynulý rok 2019 vyhotovili analýzu, ve které zveřejňujeme detaily o dopravní nehodovosti i následcích. 

Policii ČR na teritoriu Klatovska bylo nahlášeno celkem 459 dopravních nehod, při kterých bylo 7 osob usmrceno, 3 osoby zraněny těžce a 287 lehce. Proti roku 2018 bylo evidováno o 46 nehod méně. Odhadnuté hmotné škody činily 34 579 800 Kč. 

Uvedeným počtem dopravních nehod se územní odbor Klatovy podílí 11 % na celkové nehodovosti v Plzeňském kraji.

Hlavní příčiny

Nesprávný způsob jízdy je s největším počtem dopravních nehod zařazen na prvním místě, jako již několik let zpětně. V této oblasti bylo celkem zjištěno 198 případů, což je o 61 nehod méně proti roku 2018. Podíl této oblasti na celkové nehodovosti Klatovska činí 43 %.

Při  nehodách s nesprávným způsobem jízdy bylo lehce zraněno 85 osob. V uvedené skupině jsou zařazeni řidiči, kteří se plně se nevěnují řízení vozidla, nepřizpůsobují rychlost stavu vozovky, nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi vozidly i  nesprávně reagují na vzniklé situace v provozu.

Nepřiměřená rychlost byla evidována ve 134 případech, což je o 20 méně proti roku 2018, s 30 % podílem na nehodovosti.

V této kategorii na následky zranění zemřely čtyři osoby a zraněno bylo 94 účastníků. Neustále zjišťujeme, že někteří řidiči zcela neporozuměli pojmu přiměřená rychlost, která je odvislá na mnoha situacích. Zejména řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit svým schopnostem,  nesmíme zapomenout na psychický a fyzický stav, musí dávat i zřetel na své řidičské dovednosti, jaké jízdní vlastnosti má vozidlo a reagovat na povětrnostní podmínky.

Nedání přednosti v jízdě bylo zaznamenáno v 48 případech, kde je zvýšení o dvě nehody proti roku 2018. Podíl této kategorie na celkové nehodovosti činí 10 %. V souvislosti s nedáním přednosti v jízdě došlo k usmrcení 3 osob a 51 osob bylo zraněno.

U nesprávného předjíždění došlo k 18 nehodám,  s celkovým podílem na nehodovosti 4 %, kdy bylo zraněno 9 osob.

Nehody podle zavinění

U šetřených dopravních nehod zjišťujeme, že v loňském roce řidiči motorových vozidel zavinili nejvíce nehod, kterých bylo 398, s podílem na nehodovosti 87 %. Při těchto nehodách zemřelo sedm osob a 239 utrpělo zranění.

Cyklisté zavinili 37 dopravních nehod, kdy 37 osob bylo se zraněním.  Chodci zavinili celkem 5 a z toho děti 2 nehody. 

Řidiči, kteří usedají za volant svých vozidel a jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, kdy zavinili  dopravní nehody, bylo celkem 52. Na celkové nehodovosti se řidiči pod vlivem alkoholu podílí 11 %.

Alkohol byl zjištěn u viníků nehody, kdy byl výsledek měření do 1 promile u 16 řidičů, rozmezí od 1-1,5 promile v 7 případech a 30 řidičů s výsledkem 1,5 promile i více.

Důsledky

Na následky zranění zemřelo na Klatovsku v roce 2019 sedm osob, kdy došlo k usmrcení 6 osob s místem nehody mimo obec a 1 v obci.

Porovnání rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
dopravní nehody celkem 384 468 505 459
usmrceno osob 5 6 7 7
těžká zranění osob 5 5 5 3
lehká zranění osob 248 296 310 287
škoda v tisících Kč 26 403 29 934 31 063 34 580

Podle místa

Nejvíce nehod bylo zaznamenáno mimo obec, na silnicích II. třídy a místních komunikacích.

Druh komunikace Počet DN
v obci 214
mimo obec 245
železniční přejezd   1
silnice I. třídy 108
silnice II. třídy 160
silnice III. třídy  47
místní komunikace 137
účelová komunikace   7

Časové rozpětí 

V uplynulém roce 2019 byl podle evidence dopravních nehod početně nejhorší měsíc červenec- 50, říjen -  49 a prosinec – 47. Nejméně dopravních nehod bylo evidováno v měsíci lednu - 26 a dubnu - 27.

Podle dnů v týdnu evidujeme nejvíce dopravních nehod v pátek, tj. 86 a nejméně ve středu, kdy policisté šetřili celkem 50 nehod.

Podle hodin evidujeme nejvíce nehod, tj. 32 v době od 11-12 a 13-14 hodin a následuje 14-15 hodina s 31 nehodami.

Přehled nehod podle věku řidiče – zavinění řidičem motorového vozidla celkem 398  nehod.

Řidiči věkového rozpětí Podíl Počet DN
od 18 do 29 let 22 % 78
od 30 do 39 let 17 % 66
od 40 do 49 let 14 % 55
od 50 do 59 let 13 % 53
od 60 do 69 let  7 % 27
nad 70 let 11 % 44

Nehody v obcích

Největší počet nehod byl zaznamenán v Klatovech – 71, Sušici - 29, Horažďovicích – 14, Nýrsku - 12 a Železné Rudě – 6.

Záznamy o dopravní nehodě

Dopravních nehod, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle zákona, bylo v roce 2019 zaregistrováno  dopravním inspektorátem celkem 762. Uvedené dopravní nehody byly oznámeny na policii a řešeny na euroformulář, kdy viník dopravní nehody byl za porušení předpisů vyřízen uložením pokuty v příkazním řízení. Z uvedeného počtu bylo 245 nehod srážka se zvířetem.

Dále policisté šetřili 133 tzv. malých nehod, tj. kde není povinnost hlásit policii ( malá škoda, není poškozené příslušenství pozemní komunikace, bez alkoholu, bez zranění osob). Ve většině případech se jednalo o neznámé řidiče, kteří z místa ujeli ( zejména poškozená zaparkovaná vozidla, poškození nemovitosti – zdi, ploty, apod.).

Celkem policisté na dopravním inspektorátu prověřili  1 352 dopravních nehod a událostí.

nprap. Ladmanová Dana

23. ledna 2020 

vytisknout  e-mailem