Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dopravní akce

Ms kraj: Dopravně bezpečnostní akce a tematicky zaměřená kontrola – informace, výsledky  

Po uplynulé tři dny, tedy pátek, sobotu a neděli, probíhala na území Moravskoslezského kraje dopravně bezpečnostní akce „X“, a to v souvislosti s letními prázdninami. Současně s ní proběhla v neděli na dálnici tematicky zaměřená kontrola autobusů.
 
Policisté se od ranních do podvečerních hodin zaměřili v rámci akce „X“ především na kontrolu dodržování předepsané rychlosti jízdy motorových vozidel, způsobu jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech. Kontrolovali rovněž používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, technický stav vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté zjišťovali také, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek.
 
Policejní hlídky z celého kraje měly stanoviště v obcích i mimo ně na vybraných místech dálnice, rychlostní komunikace, silnic I. třídy a dopravně zatížených silnic II. tříd. Celkem se akce zúčastnilo téměř 250 policistů.
 
Současně s výše popsanou akcí proběhla včera (v neděli) na dálnici tematicky zaměřená kontrola silniční přepravy osob. Jelikož byl předpoklad vysoké četnosti tranzitující autobusové dopravy přes území republiky, zaměřili se policisté dálničního oddělení Ostrava a odboru služby dopravní policie krajského ředitelství na dodržování povinností při provozování osobní silniční dopravy, příležitostné osobní dopravy (autobusová doprava, zájezdy apod.). Této dílčí akce se zúčastnilo téměř 15 policistů.
  
Výsledky akce „X“ (bez výsledků tematicky zaměřené kontroly – autobusy, dálnice)
 
Policisté zkontrolovali v průběhu všech tří dnů téměř 3200 vozidel. Zjistili celkem 459 dopravních přestupků, přičemž 429 z nich vyřídili udělením blokové pokuty (souhrnná výše téměř 190 000 korun). Zbývající přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu. Z hlediska rychlosti překročilo zákonem stanovený limit 133 řidičů. Celkem 12 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů, 53 řidičů se dopustilo přestupku nepoužitím bezpečnostních pásů a 10 přestupku nepoužitím zádržného systému.
Tři řidiči jeli s vozidlem bez platného dálničního kupónu (známky) opravňujícího užívat zpoplatněný úsek silnice. Celkem 121 vozidel mělo nevyhovující technický stav. Ve dvou případech zjistili policisté porušení dohody AETR (nedodržení přestávek a dob jízdy). V souvislosti se železničními přejezdy byl zjištěn 1 přestupek.
Chodci se dopustili 5 přestupků, cyklisté 8 přestupků.
 
Výsledky tematicky zaměřené kontroly – autobusy, dálnice (bez výsledků akce „X“)
 
Policisté zkontrolovali téměř 40 vozidel. Zjistili celkem 9 dopravních přestupků, přičemž 4 z nich vyřídili udělením blokové pokuty (souhrnná výše 7 500 korun). Zbývající přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu. Co se týká nejčastějších přestupků, v pěti případech zjistili policisté porušení dohody AETR (nedodržení přestávek a dob jízdy).
 
 
por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení tisku a prevence
29. června 2015
 
 
 
 
 
                                                                                             
 

vytisknout  e-mailem