Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravně bezpečnostní akce ZIMNÍ PNEU

Jihočeští policisté - První velká DBA přinesla svůj efekt. 

 

Jihočeští policisté se v prvních třech dnech nového měsíce zapojili do krajské dopravně bezpečnostní akce, pod názvem ZIMNÍ PNEU. Jejím cílem bylo zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, snížení dopravní nehodovosti v důsledku nedodržování zákonných ustanovení spojených se zimní výbavou, tedy k povinnostem motorizovaných účastníků silničního provozu v zimním období.

Za uvedenou dobu na pozemních komunikacích v našem kraji více jak 180 příslušníků pořádkové a dopravní policie zastavilo a zkontrolovalo 1 147 vozidel. Přitom zjistili 190 přestupků, z nichž cca 90 procent vyřídili na místě příkazním řízení, zbylé jsou odeslány k projednání na místě příslušný správní odbor obcí s rozšířenou působností.

Zde uvádíme některá provinění řidičů

  • V 18 případech porušili nejvyšší povolenou rychlost v jízdě
  • Ve 3 případech požili před jízdou či během ní alkohol
  • V 26 případech nepoužili bezpečnostní pás
  • V 28 případech byl u vozidla vykázán nevyhovující technický stav

Dopravní policisté u řidičů nákladní dopravy zjistili porušení dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a to v 8 případech a v 11 případech porušení dohody dle AETR.

Mezi vyjmenované přestupky týkající se zimní výbavy a provozu v těchto klimatických podmínkách řešili policisté prohřešky dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  • V 5 případech jízda s vozidlem bez předchozího očištění oken
  • Ve 2 případech jízda s vozidlem bez přechozího odstranění sněhu a ledu

Ani v jednom případě u kontrolovaných vozidel nebylo zjištěno, že řidiči nepoužili osazení zimními pneumatikami. Dlouhodobá osvěta u většiny řidičů ohledně uplatnění § 40a – zmiňovaná Zimní výbava – má jistě správný efekt a to jak na samotnou bezpečnou jízdu, tak i následně řešení při dopravních nehodách.

Vždy pamatujte na známé řidičské rčení 4 x 4

  • Zimní pneumatiky nejméně 4 měsíce v roce
  • Nazuté na všechna 4 kola
  • Minimální výška dezénu 4 mm (u nákladních vozidel 6 mm)
  • Maximální stáří pneumatik 4 roky

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

5. února 2021

vytisknout  e-mailem