Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravně bezpečnostní akce

KARLOVARSKO – Zaměřená byla především na chodce. 

Ve středu dne 7. 11. 2018 proběhla na Karlovarsku územní dopravně bezpečnostní akce, a to v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit přetrvávající nekázeň účastníků silničního provozu a počet dopravních nehod mezi chodci a vozidly na přechodech pro chodce a v jejich těsné blízkosti.

Tři hlídky dopravních policistů se zaměřili především na kontrolu dodržování ustanovení pravidel silničního provozu „chodci na přechodech pro chodce a v jejich blízkosti“ a kontrolu povinností řidičů ve vztahu k chodcům přecházejícím pozemní komunikace a na dodržování chodců v silničním provozu za snížené viditelnosti na komunikacích mimo obec.

Během akce policisté zjistili 20 přestupků, přičemž 4 z nich u chodců za špatné přecházení. Dva chodci přecházeli po přechodu i přes červený signál Stůj! na světelném signalizačním zařízení a dva chodci přecházeli mimo přechod pro chodce v jeho blízkosti. Pokuty policisté pro tentokrát uložili symbolické. Chodci by si měli sami uvědomit, že nedodržováním zákona o silničním provozu, ohrožují své zdraví nebo život.

Pro připomenutí:

§ 54 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

Během akce byl zjištěn i jeden řidič, který se dopustil přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policisté z dopravního inspektorátu v Karlových Varech tak sdělili podezření ze spáchání tohoto přečinu 23letému muži z Rakovnicka.

Ten měl krátce po deváté hodině ráno řídit osobní vozidlo značky Škoda v Karlových Varech po ulici Moskevská. Na křižovatce s ulicí Krále Jiřího měl řidič zastavit na vjezdu do pěší zóny, kde bylo jedno ze stanovišť dopravní akce, na kterém se nacházela jedna z policejních hlídek. Policisté provedli kontrolu řidiče a jeho dokladů předepsaných k provozu a řízení vozidla. Při té zjistili, že muž pozbyl v tomto roce řidičské oprávnění, a to z důvodu dosažení 12 bodů. Další jízdu mu tak zakázali a zadrželi mu řidičský průkaz.

Za uvedené jednání mu tak může v případě prokázání viny hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.

Při kontrolách chodců a ostatních nemotorových účastníků silničního provozu pohybujících se mimo obec a v místech bez veřejného osvětlení, zkontrolovali za snížené viditelnosti 10 chodců, kteří byli všichni řádně označeni pomocí reflexních prvků. Zjištěn byl jeden cyklista, který jel za snížené viditelnosti bez rozsvíceného osvětlení. Za to mu byla policisty uložena pokuta. Obdobná akce se bude v budoucnu opakovat.

nprap. Bc. Zuzana Týřová
8. 11. 2018

Odkazy do noveho okna

Akce přechody

Akce přechody 

Detailní náhled

Akce přechody

Akce přechody 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem