Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravně bezpečnostní akce

Tábor – DBA - Cyklisto, neohrožuj!  

Ve dnech od 18. do 22. října 2010 se uskutečnila na Táborsku preventivní dopravně bezpečnostní akce „X“ pod názvem „Cyklisto, neohrožuj!“ Cílem akce bylo zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu ve snaze snížit dopravní nehodovost v důsledku porušování ustanovení o jízdě na jízdním kole. Do akce byli zapojeni policisté dopravního inspektorátu i obvodních oddělení, kteří se zaměřili na kontrolu osvětlení jízdních kol za snížené viditelnosti, na povinnou výbavu jízdních kol, na požívání alkoholu před jízdou a dodržování dalších ustanovení vyplývajících ze zákona o provozu na pozemních komunikacích.
 
I cyklisté jsou řidiči, a proto musí dodržovat předpisy a zákony jako každý jiný řidič.
 
 • Především je každý řidič podiven užít vozidlo, které splňuje technické podmínky, věnovat se plně řízení vozidla a chovat se ohleduplně a ukázněně.
 • Někteří cyklisté si neuvědomují, že když před jízdou požijí alkoholické nápoje, že se stávají hrozbou nejen pro sebe samé, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.  Pro všechny řidiče bez výjimky platí zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před jízdou. Z tohoto důvodu je i cyklista povinen se podrobit na výzvu policisty orientační dechové zkoušce, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou.
 • Cyklista musí být viděn, proto by měl nosit výrazné barevné oblečení, ale hlavně reflexní prvky na oděvu i na kole, popřípadě reflexní vestu.
 • Dále je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
 • Je důležité připomenout, že pokud jsou vybudovány stezky nebo pruhy pro cyklisty, jsou cyklisté povinni je pro jízdu využít.
 • Řada cyklistů si neuvědomuje, že přechod pro chodce je určen pro přecházení, nikoli pro přejíždění – cyklista je povinen z kola sesednout a po přechodu přejít.
 • Cyklista přejíždějící silnici nemá přednost před projíždějícími vozidly, jako je tomu u chodců, neboť zákon stanoví, že před vjezdem na přejezd pro cyklisty se musí přesvědčit, zdali může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, pokud nedonutí řidiče projíždějících vozidel ke změně směru nebo rychlosti jízdy.
 • Nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
 • Cyklista mladší osmnácti let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Dítě mladší deseti let smí na silnici jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let (to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně).
 
Od začátku ledna do konce září letošního roku došlo na silnicích Táborska k devíti dopravním nehodám, které byly zaviněny cyklisty. U jednoho z nich byla pozitivní dechová zkouška na alkohol. Výsledkem těchto kolizí bylo devět zraněných cyklistů. Ve dvou případech se jednalo o těžké zranění.
 
Dopravně bezpečnostní akce s názvem „Cyklisto, neohrožuj!“ se zúčastnilo 43 policistů, kteří zkontrolovali 315 vozidel. I přesto, že akce byla tematicky zaměřena na cyklisty, kontrolováni byli všichni účastníci provozu. Policisté zjistili 104 přestupů, z nichž sedmi se dopustili cyklisté. Ostatní přestupky se týkaly překročení maximální povolené rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, technického stavu vozidel a v jednom případě požití alkoholických nápojů před jízdou.
DBA -DBA - Cyklisto, neohrožuj!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prap. Bc. Lenka Kozoňová taorpcr@mvcr.cz
25. října 2010

 

vytisknout  e-mailem