Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Domácí násilí zůstává před veřejností skryto

PELHŘIMOVSKO: Je důležité, aby oběť domácího násilí vyhledala pomoc  

Hádky, fyzické násilí, neustálé kontrolování ohrožené osoby a alkohol. Nejčastější faktory, které se objevují při domácím násilí. Je to chování, které v partnerském soužití nebo v rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři.
 
Proč je domácí násilí nebezpečné?
Před zraky veřejnosti i státních orgánů je skryté.
Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
Má špatný dopad na děti, které jsou násilí přítomné. Děti pak získávají negativní vzory a považují je za normální.
Domácí násilí má vzrůstající tendenci. Zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti, jako jsou urážky, vydírání nebo ponižování. Pak následují útoky proti zdraví. Facky, bití nebo škrcení. Toto jednání může vyústit až v útoky proti životu.
 
Typické znaky domácího násilí
Probíhá mezi blízkými osobami v soukromí, beze svědků, často jsou účastníky děti.
Násilí není jednorázový incident, dlouhodobě se opakuje, jde o násilí na pokračování.
Domácí násilí se stupňuje, přechází od jednotlivých útoků v pravidelné násilí, od urážek k fyzickému napadání, až k možnému ohrožení života.
Role ohrožené a násilné osoby jsou jasně a nezaměnitelně rozděleny.
 
Okamžiky domácího násilí prožívala počátkem týdne i žena z Humpolce. Její druh jí v ranních hodinách nejdříve slovně a poté fyzicky napadl. Ohrožené ženě se v jednom okamžiku podařilo z bytu utéct a zavolat na linku 158.
 
Poté co žena oznámila násilí na linku 158, na místo vyjížděli policisté z obvodního oddělení v Humpolci. „Po příjezdu na místo policisté provedli na místě šetření. Druh ženy byl zjevně pod vlivem alkoholu. U muže jsme provedli dechovou zkoušku a zjistili jsme 2,24 promile alkoholu v dechu ", uvádí vedoucí obvodního oddělení v Humpolci npor. Mgr. Tomáš Bezděk.
Protože bylo podezření, že muž bude ve svém jednání pokračovat, policisté jej zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici. V ženě mužovo jednání vzbudilo obavy o život a zdraví. Navíc ve vedlejší místnosti spala nezletilá dcera poškozené. Humpolečtí policisté využili oprávnění vykázání. Útočníka na deset dní vykázali ze společného obydlí a okamžitě mu tak zamezili přiblížit se k ohrožené osobě.
 
V letošním roce šetřili pelhřimovští policisté 34 případů, které vykazovaly znaky domácího násilí. Z toho deset agresorů bylo vykázáno ze společného obydlí.
 
Vykázání násilné osoby
 
Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného opatření v průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu.
Součástí potvrzení o vykázání je mimo jiné vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje. Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem.
Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží.
Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost.
 
 
Pomoc obětem domácího násilí
Ohrožená osoba má možnost využit psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí.
Obrátit se může na intervenční centrum, které v Jihlavě sídlí na ulici Pod Příkopem 4, bližší informace lze nalézt na internetových stránkách www.psychocentrum.cz. Oběti domácího násilí zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná služba je bezplatná.
 
V případě ohrožení se mohou oběti domácího násilí obrátit o pomoc na
Policii České republiky
Intervenční centrum
Městskou policii
Přestupkovou komisi
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Zdravotnická centra
Azylová zařízení
Manželské a rodinné poradny


por. Bc. Hana Kotková, komisař
30. srpna 2012
 
 

vytisknout  e-mailem