Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Domácí násilí - Týrání osoby žijící ve společném obydlí

 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí, jinak řečeno „domácí násilí,“ je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se během doby zpravidla stupňuje. U oběti vede ke ztrátě schopnosti násilí zastavit včas a situaci efektivně řešit.

Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky:
• Opakování a dlouhodobost
- z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
• Eskalace - domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
• Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu - domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.
• Neveřejnost - domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Proč je domácí násilí nebezpečné?
• Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
• Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
• Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
• Má dopad na děti přítomné při násilí, které získávají negativní vzory a považují je za normální.
• Má vzrůstající tendenci - zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit a až v útoky proti životu.

Projevuje se formou:
• fyzického násilí - facky, kopance, škrcení, odepírání spánku a jídla, až po útok na život,
• psychického násilí - nadávání, urážení, ponižování, ničení věcí, terorizování, zesměšňování, citové vydírání, soustavná kontrola co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí,
• sexuálního násilí - znásilnění, nucení proti své vůli k různým sexuálním praktikám
• ekonomického násilí - ekonomická kontrola, jako například omezování přístupu k penězům, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti,
• sociálního násilí - sociální izolace: zákazy kontaktu s rodinou, s přáteli, zákaz telefonování, doprovázení k lékaři, na úřady, na nákupy, cílem je oběť sociálně izolovat.

Obětí domácího násilí může být manželka, manžel, družka, druh, registrovaní partneři, bývalí manželé dále žijící ve společném bytě, děti žijící v tomto vztahu, senioři, osoby zdravotně postižené a odkázané na pomoc blízkých osob.

Co dělat, když k činu došlo (dochází):
Nejtěžší bývá zůstat na vše sám, a proto doporučujeme svěřit se osobě, které oběť důvěřuje, kontaktovat intervenční centra, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, občanské poradny, krizová centra, která mají zkušenost s možnostmi řešení situace domácího násilí. Po oznámení učiněném na policii, v případě zranění (včetně modřin) je zapotřebí podstoupit lékařské vyšetření. V některých případech může lékařské vyšetření samotnému oznámení předcházet.

Bezpečnostní plán
Pokud se necítíte ve vztahu či rodině bezpečně, připravte se na možnosti ochrany pro případ dalšího násilného útoku. Zvažte zejména:
• shromáždění důležitých telefonních čísel pro případ potřeby (známí, policie, intervenční centrum, azylový dům apod.),
• možnost informování rodiny, přátel či sousedů, kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci (např. poskytnutím krátkodobého úkrytu),
• možné únikové cesty v případě násilného jednání, např. nenechat se zavřít v části obydlí bez oken ani východu, ale též kam se lze v takové situaci uchýlit,
• smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení,
• vytvoření bezpečnostního zavazadla pro případ nenadálého odchodu z obydlí, kde budou uloženy všechny potřebné věci.

Jedná se zejména o:
doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce apod.),
důležité dokumenty (k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu apod.),
léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky),
klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky.
Zavazadlo je možné nechat i mimo obydlí na místě, kde se k němu můžete snadno dostat.
Při samotném oznámení, či v průběhu vyšetřovacích úkonů, může být psychickou oporou a nápomocí z řad policie odborně vyškolený krizový intervent. Neobávejte se požádat o jeho pomoc.

Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas.

Místa prvního kontaktu ohrožených osob se systémem pomoci:
• Policie ČR,
• obecní/městská policie,
• přestupkové oddělení obecního úřadu,
• intervenční centrum,
• OSPOD,
• krizové centrum/centrum krizové intervence (pro děti a rodinu),
• manželská poradna,
• azylový dům,
• linka důvěry,
• praktičtí lékaři,
• pediatři a další specialisté,
• nemocnice (včetně sociálního oddělení),
• záchranná služba.

Více informací lze dohledat na www.domacinasili.cz . Nebo také na nonstop telefonické lince pro oběti domácího násilí DONA, tel.: 251 51 13 13.

vytisknout  e-mailem