Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Domácí násilí a institut vykázání

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala následujících informací:


„1. Přehled počtu vykázání policií ČR dle krajů za období 2007 - 2018 (stačí za jednotlivé roky v jednotlivých krajích (nikoli měsíce) + suma celkem za kraje, suma vykázání za roky).

2. Přehled policií evidovaných případů s incidentem se znaky domácího násilí za jednotlivé roky v jednotlivých krajích + sumy celkem (data od roku 2007, je-li to problém od 2010 do 2018).

3. Statistiku, z které bude patrné, zda dochází (dle krajů) k nárůstu evidovaných případů domácího násilí v posledních letech? Jak byly incidenty vyřešeny (PŘ, TČ dle SPTČ, jinak)?

4. Námitky - počet (dle krajů) a výsledek řízení (počty zrušených vykázání, nedůvodných námitek).“

Žadatelka dále žádala o „krátké zhodnocení (oficiální stanoviska, která budou využita v práci):

„Máte informace o míře latence v oblasti hlášení incidentů domácího násilí za poslední roky?

Informaci o tom, jaké kraje hodnotí Policejní prezidium ČR, pokud jde o vykázání při domácím násilí jako nejlepší (první tři stačí + hledisko)?

Prosím o krátké zhodnocení současného trendu v poklesu vykázání v České republice.“
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:
Ad 1. Počet rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj podle § 21a a následujících zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2007 a 2008 a počet případů vykázání podle § 44 a následujících zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2009 až 2018 podle krajských ředitelství policie v příloze č. 1.
Ad 2. Policie České republiky statisticky vykazuje počty incidentů se znaky domácího násilí od roku 2014.

      KRAJ

2014

2015

2016

2017

2018

       KŘP hl. m. Prahy

432

531

649

666

1053

KŘP Středočeského kraje

264

310

280

280

309

KŘP Jihočeského kraje

465

351

320

345

344

KŘP Plzeňského kraje

110

116

101

109

112

KŘP Karlovarského kraje

224

214

212

202

196

KŘP Ústeckého kraje

486

522

526

615

572

KŘP Libereckého kraje

217

252

261

325

265

KŘP Královéhradeckého kraje

38

43

137

296

177

KŘP Pardubického kraje

435

444

453

407

420

KŘP kraje Vysočina

361

391

345

323

375

KŘP Jihomoravského kraje

428

671

665

794

1187

KŘP Zlínského kraje

656

409

381

604

747

KŘP Olomouckého kraje

867

890

791

708

781

KŘP Moravskoslezského kraje

871

860

926

950

977

CELKEM

5854

6004

6047

6624

  7515


Povinný subjekt dále poskytl žadatelce v příloze č. 2 údaje z evidenčního systému statistiky kriminality evidované v položkách takticko-statistické klasifikace č. 185 [trestný čin týrání svěřené osoby podle § 198 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“), respektive § 215 zákona č. 140/1961, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 140/1961 Sb.“)] a č. 186 [trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 zákona č. 40/2009 Sb., respektive trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a zákona č. 140/1961 Sb.] za období od roku 2007 do roku 2018 v členění podle krajských ředitelství policie.   
Ad 3. Viz ad 2. Policie České republiky statisticky nevykazuje způsob vyřešení incidentů se znaky domácího násilí.
Ad 4. Policie České republiky statisticky nevykazuje údaje o počtu případů, ve kterých byly uplatněny námitky proti vykázání, ani výsledky řízení ohledně těchto námitek.
Ad první nečíslovaný bod žádosti: Policie České republiky nedisponuje údaji o míře latence incidentů se znaky domácího násilí.
Ad druhý nečíslovaný bod žádosti: Policie České republiky neprovádí speciální hodnocení krajských ředitelství policie ve vztahu k uplatňování institutu vykázání.  

Ad třetí nečíslovaný bod žádosti: Policie České republiky nedisponuje požadovaným vyhodnocením. Statistické údaje nepotvrzují tezi o aktuálním trendu poklesu uplatňování institutu vykázání. 

PhDr. Jiří Vokuš, 15. dubna 2019

vytisknout  e-mailem