Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Domácí násilí

MS kraj – nebojte se svěřit specialistům řešícím domácí násilí 

Ačkoliv již problematika domácího násilí není v dnešní době úplnou neznámou, stále se jedná o téma, které je velice problematické a mnoho lidí nemá podvědomí, co si pod tímto pojmem můžeme vlastně představit. Domácí násilí jako takové není v zákoně o přestupcích, nebo trestním zákoníku jasně definováno. Pod tímto pojmem si můžeme představit protiprávní jednání páchané za zdmi našich domovů, tedy na místě, kde bychom se měli cítit nejbezpečněji. Ze zákona o přestupcích se zde jedná o přestupky proti občanskému soužití, z trestního zákoníku můžeme uvést trestné činy ublížení na zdraví, nebo týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Rozpoznat domácí násilí není mnohdy snadné, neboť oběti domácího násilí se velice často ostýchají se svými problémy svěřit svým nejbližším a své břímě si tak nesou s sebou.  Domácí násilí má několik druhů a to zejména fyzické, které je nejvíce viditelné, avšak mnohdy bývá ze strany pachatelů pácháno záměrně tak, aby vidět nešlo a dále psychické, které je velice nebezpečné a je spojeno zpravidla s fyzickým násilím. Do psychické formy domácího násilí zahrnujeme také emocionální násilí – útok na věci, zvířata, členy rodiny, na které má ohrožená osoba vztah; sociální násilí – izolovanost ohrožené osoby s kamarády, rodinou apod.; ekonomické násilí – dotýkající se potřeb ohrožené osoby jako je ošacení, finance aj.; sexuální násilí – znásilňování, vynucování sexu a jejich praktik apod.

Výše uváděné znaky domácího násilí můžeme vyčíst z jednotlivých případů:“… podezřelý v bytě domu, po předchozí slovní rozepři se svou manželkou které sdělil, že "je špína ulhaná, že bude poslouchat jako hodinky, jinak ji zbije do modra", následně odešel do kuchyně, kde si vzal kuchyňský nůž a s tímto nožem přistoupil k poškozené, která se nacházela v dětském pokoji a dožadoval se vydání jejích peněz, kdy tímto jednáním v poškozené, v danou chvíli, vzbudil důvodnou obavu o její život a zdraví a následně, při předávání věcí podezřelému jí tento úmyslně nožem způsobil řeznou ránu na paži pravé ruky, kdy jí poté řekl "zítra tě pořežu víc, když nebude po mém", čímž poškozené způsobil středně těžké zranění …“.

Problematika domácího násilí je velice komplikovaná a samy oběti tohoto násilí nejsou schopny, v drtivé většině případů, si samy poradit. Městské ředitelství policie Ostrava disponuje specializovaným týmem, který se touto problematikou zabývá. Jedná se o policisty z řad obvodních oddělení, kteří jsou v každodenním kontaktu s veřejností. Tito policisté jsou speciálně vyškoleni na tuto problematiku a v souladu s příslušnými právními předpisy realizují institut vykázání osoby ze společného obydlí. Policisté poskytují současně i metodicko-poradenskou činnost všem, kteří o to projeví zájem, a jsou ochotni vysvětlit a objasnit tuto problematiku a v neposlední řadě i poskytnout odbornou pomoc. Tato pomoc je zajišťována nepřetržitě. Tito policisté v Moravskoslezském kraji v loňském roce řešili dvě desítky případů vykázání.

Odbornou pomoc poskytují rovněž i organizace jako Bílý kruh bezpečí a Intervenční centrum. O pomoc, či odbornou radu je možno se také obrátit na příslušný oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) zejména, jsou li domácím násilím postiženy i děti. Intervenční centra a OSPOD s policí úzce, v této problematice, spolupracují.

Informace o poradenských centrech policie ČR naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/poradenska-mista.aspx

Pokud máte pocit, že jste obětí domácího násilí, nebo víte o někom z Vašeho okolí, že by mohl být obětí domácího násilí, neostýchejte se požádat o odbornou pomoc policii, Bílý kruh bezpečí, nebo OSPOD.  htps://www.domacinasili.cz/intervencni-centrum/

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Lucie Galiová
vrchní inspektor oddělení prevence
18. ledna 2021

vytisknout  e-mailem