Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Správným směrem

Správným směrem

Kalendář akcí

Prosinec 2012

 • 6.12.2012  - zahájení projektu
 • 6.12.2012  - pracovní schůzka se zástupci PČR Územní odbor Most, zástupce KŘP Ústeckého kraje, zástupci odboru školství a protidrogová koordinátorka Ústeckého kraje, neziskové organizace Mostecka, výchovní pracovníci ZŠ a SŠ - prezentace projektu - Územní odbor Most

Leden 2013

 • 8.1.2013  - pracovní schůzka k projektu - upřesnění jednotlivých aktivit, stanovení datumu zahájení vernisáže - Územní odbor PČR Most
 • 16.1.2013  - zahájení vernisáže v prostorách PČR, Územního odboru Most
 • 22.1.2013 - pracovní schůzka s Mgr. Petrem Šiškou (producent, skladatel, moderátor, tvář zdravotní pojišťovny MV) - mediální tvář projektu Správným směrem
 • 28.1.2013 - vedoucí oddělení školství, kultury a sportu Statutárního města Most - na poradě ředitelů základních škol Mostecka vyvstal zájem o zapojení do projektu (mapa rizikových míst v lokalitě Mostecko)

Únor 2013

 • 12.2.2013 - proškolení v oblasti návykových látek - školní metodici prevence Litoměřice
 • 13.2.2013 - jednání s ředitelkou knihovny v Litvínově o instalaci expozice
 • 13.2.2013 - pracovní setkání s Mgr. Máriou Hándlovou, Podkrušnohorské gymnázium Most - příprava dvou bloků výuky - pracovní název akce "Mladí mluví o drogách" - výstupy bloku ve formě praktických aktivit (komiks, desatero nebezpečí návykových látek)
 • 13.2.2013 - setkání školních metodiků prevence středních škol Mostecka - seznámení s projektem, proškolení ŠMP v oblasti návykových látek a platné legislativy
 • 15.2.2013  - seminář pro pracovníky OSPOD, MěPol., učitele ZŠ. školní metodiky prevence - Litvínov, Městská knihovna
 • 21.2.2013 - konzultace s protidrogovou koordinátorkou Ústeckého kraje o vytipování dalších lokalit projektu v roce 2013 (Litoměřice, Ústí nad Labem) 
 • 28.2.2013 stěhování expozice plakátů do Městské knihovny Litvínov

Březen 2013

 • 5.3.2013 Markéta Konvičková, společně s manažerem Mgr. Petrem Šiškou na schůzce u ředitele NPC SKPV PČR - dohoda o tváři projektu
 • 6.3.2013 17.00 hodin zahájení vernisáže v městské knihovně Litvínov
 • 21.3.2013 16.00 hodin TEEN ZONE klub Městská knihovna Litvínov - setkání detektiva NPC SKPV PČR se studenty Scholy Humanitas
 • 28.3.2013 Stěhování výstavy z knihovny Litvínov

Duben 2013

 • 2.4.2013 přestěhování výstavy do prostor Městského úřadu Litoměřice (přízemí úřadu)
 • 9.4.2013 pracovní schůzka s realizátory projektu v Litoměřicích
 • 11.4.2013 slavnostní zahájení vernisáže výstavy v prostorách Městského úřadu Litoměřice (průchod)
 • 15.4.2013 odeslány práce studentů hodnotitelům k výběru
 • 16.4.2013 vyhlášení grafické soutěže na Litoměřicku 
 • 17.4.2013 projektový den Střední školy Educhem - Meziboří

Květen 2013

 • 2.5.2013 instalace výstavy ve Štětí (kryt Civilní obrany)
 • 2.5.2013 v 16.00 hodin zahájení výstavy plakátů ve Štětí (kryt civilní obrany)
 • 9.5.2013 kryt CO Štětí (odpolední hodiny) - hudební recitál
 • 14.5.2013 ve 14.00 hodin slavnostní vyhlášení vítězů grafické soutěže pro žáky a studenty Mostecka v budově Územního odboru Policie ČR Most
 • 16.5.2013 Základní škola praktická Litoměřice - projektový den (tvorba protidrogových výtvarných děl)
 • 17.5.2013 pracovní schůzka s primátorem Statutárního města Chomutov k přípravě realizace dílčí části projektu
 • 31.5.2013 seminář pro pracovníky Městského úřadu Litoměřice + další zájemce z řad odborné veřejnosti k problematice návykových látek

Červen 2013

 • 5.6.2013 v 13.00 hodin slavnostní vyhlášení vítězů grafické soutěže žáků a studentů Litoměřicka v zasedací síni Městského úřadu Litoměřice
 • 12.6.2013 seznámení s projektem na pracovní schůzce skupiny LINKS (prevence) Chomutov
 • 12.6.2013 instalace výstavy v Podřipském muzeu, v Roudnici nad Labem
 • 16.6.2013 pracovní schůzka v Chomutově a prohlídka prostor kina Svět pro další realizaci projektu
 • 20.6.2013 návštěva žáků ZŠ Litoměřice v muzeu Policie ČR Praha
 • 25.6.2013 v sekci Fotogalerie umístěna všechna grafická díla dětí Mostecka
 • 27.6.2013 v sekci Fotogalerie umístěna všechna grafická díla dětí Litoměřicka

Červenec 2013

 • 1.7.2013 v 17.00 hodin zahájení výstavy plakátů v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem
 • 1.8.2013 ukončení vernisáže v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem

Září 2013

 • 16.9.2013 zahájení vernisáže plakátů v kině Svět Chomutov a dílčí části projektu v Ústeckém kraji 
 • 16.9.2013 navazující aktivita Městské policie Litvínov na projekt - žádost o možnost využití materiálu s Internetových stránek NPC (Rady rodičům) pro výrobu zkráceného, tištěného informativního manuálu pro rodiče
 • 17.9.2013 pracovní schůzka k pokračování projektu v roce 2014 v Českých Budějovicích
 • 17.9.2013 vyhlášení grafické soutěže pro děti základních a středních škol Chomutovska
 • 19.9.2013 setkání se školními metodiky prevence středních škol Chomutovska v Pedagogicko psychologické poradně Chomutov - seznámení s projektem Správným směrem
 • 24.9.2013 setkání se školními metodiky prevence základních škol Chomutovska v Pedagogicko psychologické poradně Chomutov - seznámení s projektem Správným směrem

Prosinec 2013

 • 3.12.2013 v 17.00 hodin slavnostní ukončení projektu (realizovaného v Ústeckém kraji) v kině Svět Chomutov
 • 3.12.2013 v 17.00 hodin stěhování a instalace výstavy - Základní škola Chomutov, Zahradní

Únor 2014

 • 3.2.2014 zahájení projektu v knihovně v Českých Budějovicích
 • 28.2.2014 stěhování expozice z Českých Budějovic do knihovny v Jindřichově Hradci

Duben 2014

 • 2.4.2014 předání map rizikových míst Mostecka
 • 28.4.2014 Vědecká knihovna České Budějovice - přednáška pro studenty středních škol
 • 29.4.2014 Vědecká knihovna České Budějovice - přednáška pro studenty středních škol
 • 30.4.2014 Magistrát města České Budějovice - školní metodici prevence - seminář

Květen 2014

 • 5.5.2014 stěhování výstavy z knihovny v Jindřichově Hradci do vědecké knihovny v Českých Budějovicích
 • 14.5.2014 Teplice-Trmice - školní metodici prevence - seminář
 • 15.5.2014 Majáles České Budějovice - setkání se studenty

Červen 2014

 • 2.6.2014 v 17.00 hodin slavnostní ukončení projektu a vyhlášení výsledků v Českých Budějovicích 

Září 2014

 • 15.9.2014 instalace výstavy v muzeu Policie ČR Praha, Ke Karlovu 1
 • 24.9.2014 seminář pro školní metodiky prevence - Magistrát hl. m. Prahy
 • 30.9.2014 zahájení projektu v Hlavním městě Praha

Říjen 2014

 • 23.10.2014 Litoměřice, Střední pedagogická škola - přednáška pro studenty
 • 30.10.2014 Muzeum PČR Praha - přednáška pro studenty

Prosinec 2014

 • 1.12.2014 vyhodnocení projektu Správným směrem 2 v Litoměřicích

Únor 2015

 • 17.2.2015 Roudnice nad Labem - školní metodici prevence a zástupci města - účast na jednání k řešení problematiky návykových látek ve městě

Březen 2015

 • 12.3.2015 Muzeum Policie ČR Praha - ukončení projektu v Praze a vyhlášení výsledků
 • 31.3.2015 stěhování výstavy plakátů z Muzea Policie ČR

Duben 2015

 • 7.4.2015 seminář pro pedagogické pracovníky v SOU Praha, U Krbu
 • 21.4.2015 pracovní jednání k pokračování výstavy ve Štětí

Květen 2015

 • 6.5.2015 jednání o zahájení projektu ve Východočeském kraji (Náchod, Jaroměř, Broumov)

Červen 2015

 • 1.6.2015 převoz a instalace výstavy v Plané nad Lužnicí (městská knihovna)
 • 4.6.2015 převoz a instalace výstavy na Magistrát hl. m. Prahy
 • 29.6.2015 ukončení vernisáže a odvoz výstavy z Plané nad Lužnicí
 • 30.6.2015 ukončení vernisáže a odvoz výstavy z Magistrátu hl. m . Prahy

Červenec 2015

 • 1.7.2015 jednání o zahájení projektu v Jihomoravském kraji na Magistrátu Jihomoravského kraje Brno jako součástí uceleného projektu "Zdravý kraj"

Září 2015

 • 14.9.2015 Zahájení projektu ve Štětí
 • 17.9.2015 Zahájení projektu v Náchodě (budova Městského úřadu)
 • 21.9.2015 Vyhlášení grafické soutěže v Náchodě
 • 24.9.2015 Zahajovací seminář (zástupci škol, sociální služby apod.) Náchod

Říjen 2015

 • 13.10.2015 Konference Náchodsko proti drogám - kino Vesmír Náchod
 • 14.10.2015 Převoz expozice výstavy ze Štětí do Jaroměře

Listopad 2015

 • 10.11.2015 Přesun výstavy z Jaroměře do Nového Města nad Metují do auly ZŠ Malecí
 • 19.11.2015 Seminář- Legislativní aspekty návykových látek - zástupci škol
 • 24.11.2015 Vyhodnocení soutěže ve Štětí

Prosinec 2015

 • 2.12.2015 Vyhodnocení projektu "Správným směrem 3" v Litoměřicích
 • 10.12.2015 Odvoz expozice z Nového Města nad Metují a Náchoda do Broumova - zahájení projektu
 • 11.12.2015 Seminář pro školní metodiky prevence - Broumov

Únor 2016

 • 22.2.2016 Slavnostní ukončení projektu v Broumově

Duben 2016

 • 7.4.2016 Přednáška ve Štětí (Městská policie + asistenti prevence kriminality)

Květen 2016

 • 4.5.2016 V. krajská konference primární prevence v Českých Budějovicích - zapůjčení expozice
 • 5.5.2016 Zahájení projketu v Mahenově knihovně v Brně - spolupráce v rámci projektu "Zdravý kraj"
 • 16.5.2016 Prezentace projektu na Dětském parlamentu ve Strakonicích
 • 21.5.2016 Prezentace projektu na Dni s Policií ČR v Hradci Králové (Kuks)
 • 31.5.52016 Stěhování výstavy z knihovny Jiřího Mahena v Brně do prostor Krajského úřadu Brno

Červen 2016

 • 17.6.2016 Den s PČR Brno - Náměstí Svobody

Srpen 2016

 • 10.8.2016 Ukončení expozice v prostorách Krajského úřadu Brno

Září 2016

 • 6.9.2016 Jednání o instalaci části expozice v muzeu Mělník
 • 10.9.2016 Prezentace projektu v rámci branného dne "Českobroďák" v Českém Brodě
 • 22.9.2016 Zahájení výstavy v muzeu Mělník

Říjen 2016

 • 14.10.2016 Seminář v prostorách expozice muzea Mělník

Listopad 2016

 • 29.11.2016 Vyhodnocení a ukončení projektu SPrávným směrem v knihovně Jiřího Mahena v Brně

Prosinec 2016

 • 6.2.2016 Vyhlášení výsledků projketu "Správným směrem 2" v Litoměřicích (4. ročník soutěže)

 

vytisknout  e-mailem