Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dnes si připomínáme Den válečných veteránů

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války jako připomínka obětí, které váleční veteráni během své služby historicky přinášeli a přináší i dnes. Ani my dnes nezapomínáme na válečné veterány! Tichou vzpomínku věnujeme padlým vojákům a všem válečným hrdinům. Symbolem a hlavní připomínkou je vlčí mák. 

Statut válečného veterána a podmínky jeho udělení v rámci Policie ČR.

Statut válečného veterána a podmínky jeho udělení upravuje zákon č. 170.2002 Sb, o válečných veteránech. Agenda je zabezpečována Odborem pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva Obrany ČR. (https://ovv.army.cz/ )

V rámci Policie ČR je v této věci kontaktním pracovištěm Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR jako gestor problematiky vysílání policistů ke službě v zahraničí. Toto je možno v případě potřeby kontaktovat na adrese rmps.mise@pcr.cz

Postup pro nové žadatele o uznání statutu válečného veterána:

Noví žadatelé za policii musí vyplnit veškeré údaje ve formuláři „Žádost o osvědčení“ a tento pak zaslat na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu. Žádost je následně předána kompetentnímu oboru ministerstva obrany, kde je oprávněnost nároku posouzena. V případě kladného vyřízení je pak s vydáním osvědčení automaticky vydán i nový průkaz válečného veterána a odznak. V případě zamítnutí žádosti je žadatel je vyrozuměn formou rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád s náležitým odůvodněním. Žádost lze podat také osobně na adrese Ministerstva obrany: náměstí Svobody 475, 160 01 Praha 6 nebo zaslat poštou.

Postup pro vydání nového průkazu válečného veterána:

V případě, kdy je osoba již držitelem osvědčení a žádá pouze o vydání nového průkazu válečného veterána – např. při ztrátě, výměna za novější podobu (od r. 2020) a podobně, vyplní žadatel formulář „Žádost o průkaz“. Tento zašle opět na uvedenou kontaktní adresu. Po ověření nároku je pak žadatel kontaktován ohledně výsledku jeho žádosti.

Benefity pro válečné veterány (https://www.benefity-veterani.cz/)

kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí
Praha 11. listopadu 2023

vytisknout  e-mailem