Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Děti v roli svědka či oběti - prevence a represe

KRAJ a BRNO: Policisté spustili unikátní projekt 

 

Práce s dětským klientem je pro Policii ČR specifická a to především v oblasti trestního řízení. Stane-li se dítě poškozeným, nebo svědkem násilné trestné činnosti, je prioritou policejního orgánu činného v trestním řízení co nejméně viktimizovat dítě.

Řada školení, projektů a strategií řeší tyto závažné kauzy a změkčuje dopady výslechu dětí. I z výše uvedeného důvodu byla v roce 2007 vytvořena speciální dětská výslechová místnost za vydatného finančního přispění Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality. V letošním roce získalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje finanční podporu ve výši 40 000 korun v projektu: „Děti v roli svědka či oběti“. Finanční prostředky posloužily k vyvzorování a nákupu 130 figurek policistů a policistek. Předpoklad tvůrců projektu je takový, že dítě odchází s unikátní figurkou, kterou jinde nezíská. Využité materiály pro figurku jsou bez ostrých hran a nebezpečných výztuh, nejsou z dráždivých či alergických materiálů a učí děti policejní uniformě. Symbol policejní uniformy je důležitý, pro dítě by měl symbolizovat bezpečí a zákon. Autor projektu tak využil mnohokrát ověřenou zkušenost, kdy hrající si malé dítě v průběhu výslechu lépe spolupracuje, než dítě, které by nečinně sedělo na židli a odpovídalo na dotazy. K tomuto účelu mohou policisté pracující s dětmi, nyní používat loutek – postaviček, představující usměvavého pana policistu a jeho kolegyni, usměvavou policistku, které si děti můžou ponechat.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně včetně jednotlivých Územních odborů služby kriminální policie a vyšetřování ročně prošetřují desítky případů násilné trestné činnosti páchané na dětech. Jedná se zejména o trestné činy:

  • pohlavní zneužívání dle ust. § 242, § 243 trestního zákona: od 1.1. - 31.10. 2009 celkem 142 skutků na celém Jihomoravském kraj. řed.

  • znásilnění dle ust. § 241 trestního zákona: od 1.1.-31.10. 2009 celkem 64 skutků na celém Jihomoravském kraj. řed.

  • týrání svěřené osoby dle ust. § 215 trestního zákona: od 1.1. - 31.10. 2009 celkem 40 skutků na celém Jihomoravském kraj. řed.

Cílem policie je zjistit a řádně zadokumentovat okolnosti, za jakých docházelo k páchání násilí na dětech. Stěžejním úkolem je tak výslech poškozené osoby, dítěte. Většinou se jedná o děti ve věku 3 až 10 let, někdy i mladší.

Výslechy takto malých dětí jsou pro všechny zúčastněné osoby velmi náročné, jak po organizační, tak i psychické stránce. Samotný výslech pak musí být veden jiným způsobem, než je tomu tak u dospělé osoby, neboť:
 

- je mu nepříjemné o traumatizujícím prožitku hovořit,

- špatně se soustředí, je úzkostné, bojí se,

- má tendenci odbíhat od tématu, protože podvědomě vytěsňuje nepříjemné zážitky,

- chce si během výslechu hrát, kreslit,

- těžko udrží delší dobu pozornost.

 

Projekt je zaměřen také na práci v oblasti rozkrývání latentního domácího násilí. V letošním roce jen na území města Brna šetřili kriminalisté skupiny pro domácí násilí přibližně 80 případů. Řada  těchto případů má děti jako poškozené. Skupina pro domácí násilí řeší rovněž přestupky proti občanskému soužití. Těch je v letošním roce cca 270. Na rozdíl od trestných činů, v přestupkovém řízení hrozí přestupcům napomenutí či finanční postih.

Tisková konference přinesla všem účastníkům i letošní případy, které kriminalisté z Brna a Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje řešili v souvislosti s dětmi. Všechny tři případy měly něco společného: poškozené děti.
 

Pro příští rok již připravují jihomoravští  policisté další lavinu figurek policistů. S figurkami chtějí preventisté oslovovat děti ze sociálně vyloučených lokalit a další plány se již rýsují: například přidat figurky malých usměvavých policistek a policistů do policejních vozidel skupiny dopravních nehod.  Cesta figurkám je tedy otevřená. Teď už jen vybrat panáčkům krásná jména!

Zpracovala: mjr. PhDr. Soňa Svobodová

vytisknout  e-mailem