Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Děti a dopravní prostředí

KLATOVSKO - Umí se dítě správně pohybovat jako chodec? Doporučení pro zvládání složitých situací v provozu. 

V měsíci září opět začala dětem školní docházka. Policisté na Klatovsku se zapojili do preventivním projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“. Počátkem školního roku, policisté opět prováděli na rizikových místech a zejména u základních škol, zvýšený dohled nad silničním provozem. Při preventivní činnosti se zaměřili na různé křižovatky a komunikace v blízkosti škol, kde dohlíželi na bezpečné přecházení dětí.

Mezi nejohroženější skupinu účastníků silničního provozu zařazují odborníci děti. Při dohledu policisté policisté děti upozorňují na zásady pro správné a bezpečné přecházení vozovky a tak předcházet zraněním osob na komunikacích.       

Žáci různých věkových kategorií, obdrželi od policistů drobné předměty, například reflexní prvky, samolepky a úkolníček.

Preventivní akce v dopravě pokračují a žáci prvního stupně základních škol si pod dozorem policistů osvojují správný pohyb na komunikacích. Policisté, zejména žákům třetích tříd, kteří se již pohybují po komunikacích samostatně, vysvětlují povinnosti jednotlivých účastníků v dopravním prostředí.

Vycházky za "Zebrou" začínají v blízkosti škol a v jejich průběhu jsou žáci upozorňováni na různá nebezpečná místa. Všichni společně procházejí různými komunikacemi a křižovatkami. Při pohybu v dopravě následují názorné ukázky bezpečného přecházení i v místech bez přechodů pro chodce. 

Dětem jsou vysvětlovány různé pojmy,  jaké hrozí nebezpečí při nesprávném přecházení,  rizika při pohybu na chodníku i na dopravní značení. V průběhu vycházky děti vysvětlují, co jednotlivé dopravní značky znamenají například pro chodce a cyklisty.

V obcích je mnoho míst, která děti i ostatní osoby využívají k přecházejí a jsou nebezpečná i plná nástrah. Děti jsou poučeny i o chování řidičů nemotorových vozidel tzn. cyklistů, protože děti od deseti let mají možnost jezdit na jízdních kolech po komunikacích bez dozoru osob starších patnáct let.

Doporučení pro rodiče na počátku školního roku:

Rodiče postupně naučí děti bezpečný pohyb na komunikacích:

U dítěte se vyvíjí chápání okolního prostředí, proto jednotlivým věkovým kategoriím vysvětlujeme postupně, jak se chovat v silničním provozu.

Dospělé osoby upozorňují  dítě na nebezpečí - vyplývající  z chování jednotlivých účastníků provozu  na pozemních komunikacích.

Základem je naučit děti chování v dopravě a chránit svůj vlastní život a zdraví, ale i ostatních.

V žádném  případě nespoléhejte na školy či jiná vzdělávací zařízení.  Děti se  mohou naučit pouze  základy  správného chování, ostatní záleží na Vás –  rodičích.

Nejdříve děti učíme samostatnosti, zpravidla při pohybu po městě nebo obci:

  • Najděte bezpečnou cestu pro dítě  do a ze školy.  Trasu s dítětem  několikrát projděte  a upozorněte jej na případná nebezpečí. Učte své dítě,  aby  slepě nenásledovalo při přecházení vozovky ostatní  děti.
  • Vysvětlujte na procházkách, při jízdě vozidlem i na jízdním kole  i dopravní značky -  pojmy a význam.
  • Před přecházením vozovky vnímat nejen zrakem své okolí, ale i sluchem. Pozor na používání sluchátek při přecházení, kdy chodec nevnímá a neslyší zvuky a tudíž nemůže správně zareagovat na rizikové situace.
  • Někteří rodiče převáží děti ve vozidlech, mnohdy z důvodu svého časového zaneprázdnění, až přímo ke vchodu školy. Při vystupování dítěte z vozidla buďte opatrní, bezpečný je pohyb směrem na chodník. Nedoporučujeme dětem vystupování směrem do vozovky.

Cílem těchto preventivních aktivit je přispívat k tomu, aby všichni účastníci provozu tj. chodci, řidiči motorových i nemotorových vozidel si uvědomili, že se podílejí na bezpečnosti silničního provozu.

Řidiči -- buďte opatrní!

nprap. Ladmanová Dana

17. září 2021 

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem